23 Mart 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Pervaporative Separation of Mixed Volatile Fatty Acids: A Study Towards Integrated VFA Production and Separation", Hatice Yesil · Hatice Taner · Filiz Ugur Nigiz · Nilufer Hilmioglu · A. Evren Tugtas, Waste and Biomass Valorization, https://doi.org/10.1007/s12649-018-0504-6, , (2019)
 • "Multi-walled carbon nanotube doped PVA membrane for desalination", Beyzanur Yılman, Filiz Ugur Nigiz, Ayşe Aytaç, Nilüfer Hilmioğlu, Water Science and Technology: Water Supply, https://doi.org/10.2166/ws.2018.180, , (2019)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • " Volatile Organic Compound Removal Using Polyurethane Based Selective Membrane ", Filiz Uğur Nigiz, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu, Selçuk-Teknik Dergisi, 2, 186-199, (2018)
 • "Fabrication and Characterization of a Water Selective Membrane to Enhance the Conversion of Esterification", Filiz Ugur Nigiz, Nazlı Yenihan, Nilufer Hilmioglu, Mater. Focus, doi:10.1166/mat.2018.1536, , (2018)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "PVA/PAMPS Katalitik Membran Hazırlanması ve Ester Üretiminde Kullanılması", Güler Hasırcı, Nilüfer Hilmioğlu, 7.Ulusal Kataliz Kongresi, Denizli, poster, özet, , , , (2018)
 • "Kimya Sanayinde Proses Yoğunlaştırma ile Membran Reaktörde ETBE Üretimi", Nilüfer Hilmioğlu, 3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık Tasarım Kongresi, Kocaeli, poster, özet, , , , (2018)
Devamı »

Dersler

 • Kütle Aktarımı, Kimya Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Kaynak araştırma ve sunumu, Kimya Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Sunumlu proje, Kimya Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • “Polimerik, Kompozit, İnorganik ve Karma Matrisli Membranların Sentezlenmesi ve Pervaporasyon Yöntemi ile Deniz Suyundaki Kirliliklerin Giderilmesi”
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2017)
 • Reaktif Membran Ayırma Sistemi ile Atık Gliserolden Değerli Kimyasal Üretimi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2017)
 • Biyodizelle Uyumlu Biyokatkı Malzemesinin Membran Reaktörde Üretimi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
Devamı »