28 Mayıs 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Çalışanların Stres Düzeylerine Etkisi İle Demografik Özellikler – Stres İlişkisini Ortaya Koymaya Yönelik Alan Araştırması", Nilay Karasakal, Benan Yücebalkan, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 12, 373-385, (2017)
 • "ÖRGÜTSEL GÜVENİN OLUŞUMUNDA, YASAL VE ETİK BİR ZORUNLULUK OLAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKALARININ ETKİSİ", Nilay Karasakal,Benan Yücebalkan, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30, 1145, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "AKADEMİSYENLERDE DUYGUSAL EMEK İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Benan Yücebalkan, Nilay Karasakal, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1, 187, (2016)
 • "Meslek Yüksek Okulları Gençlerin Gelecekle İlgili Umutlarını Etkiliyor mu?", Nilay Kaleli KARASAKAL , Barış AKSU, 4.Uluslar arası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Dergisi, , 112-121, (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "MESLEK YÜKSEKOKULLARININ BULUNDUKLARI İLÇEYE SOSYAL-KÜLTÜREL VE EKONOMİK KATKILARI: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KANDIRA MYO ÖRNEĞİ", Nilay Kaleli KARASAKAL, I.ULUSLAR ARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU Tam Metin Bildiri Kitabı, ISBN: 978-605-82164-1-9, I.ULUSLAR ARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ, , 554, (2017)
 • "SOSYAL MEDYA KUŞAĞI OLARAK ‘Y’ KUŞAĞININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ KONUSUNDA KENDİLERİNİ ALGILAYIŞLARI", Nilay Kaleli KARASAKAL, I.ULUSLAR ARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ Tam Metin Bildiri Kitabı, ISBN: 978-605-82164-1-9, I.ULUSLAR ARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ, , 559, (2017)
Devamı »

Dersler

 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, Yönetim ve Organizasyon Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, Yönetim ve Organizasyon Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ, Tekstil,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »