20 Ekim 2017 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Çalışanların Stres Düzeylerine Etkisi İle Demografik Özellikler – Stres İlişkisini Ortaya Koymaya Yönelik Alan Araştırması", Nilay Karasakal, Benan Yücebalkan, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 12, 373-385, (2017)
 • "ÖRGÜTSEL GÜVENİN OLUŞUMUNDA, YASAL VE ETİK BİR ZORUNLULUK OLAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKALARININ ETKİSİ", Nilay Karasakal,Benan Yücebalkan, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30, 1145, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "AKADEMİSYENLERDE DUYGUSAL EMEK İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Benan Yücebalkan, Nilay Karasakal, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1, 187, (2016)
 • "Meslek Yüksek Okulları Gençlerin Gelecekle İlgili Umutlarını Etkiliyor mu?", Nilay Kaleli KARASAKAL , Barış AKSU, 4.Uluslar arası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Dergisi, , 112-121, (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "İŞGÖRENLERDE DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARI İLE UMUTSUZLUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA ", Benan Yücebalkan, Nilay Karasakal, , 17.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, , , (2016)
 • "YEREL YÖNETİMLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİNİN BİR SONUCU OLAN SOSYAL SORUMLULUĞUN KURUMLARA KATKISI: KOCAELİ İLİ ÖRNEĞİ", Nilay Kaleli KARASAKAL, Nur KARACAN, , II.YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE KURUMSAL İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU, , , (2015)
Devamı »

Dersler

 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, Yönetim ve Organizasyon Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, Yönetim ve Organizasyon Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ, Tekstil,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »