16 Temmuz 2019 | Salı
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "YAZILI BASINDA RİSK TASARIMI: ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ KAZASINA İLİŞKİN HABERLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ", Öğr. Gör. Dr. Nihan Dönmez, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi /, 11, 811-830, (2018)
Tez:
2) "GÖRSEL İLETİŞİM AÇISINDAN SPORDA MASKÜLEN KÜLTÜRÜN HİBRİTLEŞMİŞ GÖRÜNÜMÜ FUTBOLCU İMGESİ", Saadet Zeynep Varlı Gürer, Nihan Dönmez, Uluslararası iletişim ve edebiyat araştırmaları dergisi, 10, 153-178, (2016)
Tez:
3) " Cinsiyet Dergilerinin Sosyal Medya Kullanımlarında Hazcı İleti Arayışı", Mert Gürer, Saadet Zeynep Varlı Gürer, Nihan Dönmez, Ajit-e, 5(14), 1-36, (2014)
Tez: