23 Ekim 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "YAZILI BASINDA RİSK TASARIMI: ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ KAZASINA İLİŞKİN HABERLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ", Öğr. Gör. Dr. Nihan Dönmez, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi /, 11, 811-830, (2018)
  • "GÖRSEL İLETİŞİM AÇISINDAN SPORDA MASKÜLEN KÜLTÜRÜN HİBRİTLEŞMİŞ GÖRÜNÜMÜ FUTBOLCU İMGESİ", Saadet Zeynep Varlı Gürer, Nihan Dönmez, Uluslararası iletişim ve edebiyat araştırmaları dergisi, 10, 153-178, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "DÖNMEZ NİHAN (2018). SOSYETİK EV KADINLARI” ADLI TELEVİZYON PROGRAMINDA SİMGESEL STATÜ KAVRAMININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ", Öğr. Gör. Dr. Nihan Dönmez , ICPESS Venice 2018 Özet Kitabı, ICPESS Venice 2018, , 255-256, (2018)
  • "Hibritleşmiş Bedenler Kadın Erkek Dergilerinde Yer Alan Beden Güzelliğine Dair Ortak İletilerin Analizi", MERT GÜRER, SAADET ZEYNEP VARLI GÜRER, NİHAN DÖNMEZ , , I. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, 1(1) yayın no.1053195, 646-673, (2014)
Devamı »

Dersler

  • Sayısal Fotoğrafçılık, Görsel iletişim Tasarımı,
    • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
  • kurgu ve jenerik grafiği, Görsel iletişim Tasarımı,
    • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »