20 Mart 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Heterogeneous Activation of Persulfate by Graphene Oxide-TiO2 Nanosheet for Oxidation of Diclofenac: Optimization by Central Composite Design", Genç N., Durna E.,Gengeç E, Water, Air & Soil Pollution , 229, 330, (2018)
 • "Optimization of operational parameters by Taguchi design for imidacloprid oxidation by microwave-activated persulfate", Genç N., Durna E, Environmental Progress & Sustainable Energy, 37(5), 1632-1637, (2018)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Fermentatif hidrojen üretimi için karışık kültürden hidrojen üreten aşının hazırlanmasında ön arıtım metotlarının değerlendirilmesi", Nevim GENÇ, TÜBAV Bilim Dergisi, 3(1), 67-78, (2010)
 • "Fermentatif Biyohidrojen Üretim Proseslerinde Hidrojen Veriminin Geliştirilmesindeki Yaklaşımlar", Nevim GENÇ, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26(3), 225-239, (2010)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Removal of metribuzin from aqueous solution by microwave enhanced persulfate oxidation: Multi response optimization of efficiency and operating cost using Taguchi design", Genç N., Durna E., , V. International Chemical Engineering and Technology, V. International Chemical Engineering and Technology, , , (2017)
 • "Optimization of operational parameters by Taguchi design for imidacloprid oxidation by Ultraviolet (UV) light -activated persulfate ", Elif DURNA, Nevim GENÇ, 3rd International Conference on Environmental Science and Technology, 3rd International Conference on Environmental Science and Technology, , , (2017)
Devamı »

Dersler

 • Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Tekstil,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Tekstil,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Çevre Bilgisi, Halkla İlişkiler,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »

Projeler

 • Ön işlem olarak fotooksidasyon uygulamasının, atıksuların biyolojik parçalanabilirliğe etkilerinin araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2002)
 • İyon değiştirici reçinelerle katyon giderimi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2002)
 • Samsun ili Çarşamba ve Bafra ovalarında açılan ve açılacak olan kuyulardaki içme suyu kalite ve kirlilik parametrelerinin düzeylerinin tespiti ve sebeplerinin araştırılması
  Bakanlıklar tarafından desteklenmiştir. (1991)
Devamı »