19 Aralık 2018 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Removal of Bisphenol A aqueous solution using surfactant-modified natural zeolite: Taguchi’s experimental design, adsorption kinetic, equilibrium and thermodynamic study", Genç N., Kılıçoğlu Ö., Narcı A.O., Environmental Technology , 38(4), 424-432, (2017)
 • "The use of output-dependent data scaling with artificial neural networks and multilinear regression for modeling of ciprofloxacin removal from aqueous solution,", Yurtsever U., Doğan Can E., Genç N., , Journal of Water Reuse and Desalination, 7(1), 28-36, (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Fermentatif hidrojen üretimi için karışık kültürden hidrojen üreten aşının hazırlanmasında ön arıtım metotlarının değerlendirilmesi", Nevim GENÇ, TÜBAV Bilim Dergisi, 3(1), 67-78, (2010)
 • "Fermentatif Biyohidrojen Üretim Proseslerinde Hidrojen Veriminin Geliştirilmesindeki Yaklaşımlar", Nevim GENÇ, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26(3), 225-239, (2010)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Removal of metribuzin from aqueous solution by microwave enhanced persulfate oxidation: Multi response optimization of efficiency and operating cost using Taguchi design", Genç N., Durna E., , V. International Chemical Engineering and Technology, V. International Chemical Engineering and Technology, , , (2017)
 • "Optimization of operational parameters by Taguchi design for imidacloprid oxidation by Ultraviolet (UV) light -activated persulfate ", Elif DURNA, Nevim GENÇ, 3rd International Conference on Environmental Science and Technology, 3rd International Conference on Environmental Science and Technology, , , (2017)
Devamı »

Dersler

 • Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Tekstil,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Tekstil,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Çevre Bilgisi, Halkla İlişkiler,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »

Projeler

 • Ön işlem olarak fotooksidasyon uygulamasının, atıksuların biyolojik parçalanabilirliğe etkilerinin araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2002)
 • İyon değiştirici reçinelerle katyon giderimi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2002)
 • Samsun ili Çarşamba ve Bafra ovalarında açılan ve açılacak olan kuyulardaki içme suyu kalite ve kirlilik parametrelerinin düzeylerinin tespiti ve sebeplerinin araştırılması
  Bakanlıklar tarafından desteklenmiştir. (1991)
Devamı »