23 Mart 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Geogenic arsenic anomalies in soils and stream waters of Neogene Emet basin (Ku¨tahya-Western Turkey)", C. Ozkul • E. Ciftc¸i • N. Koprubası• S. Tokel • M. Savas¸, Environmental Earth Sciences, DOI 10.1007/s12665-014-3838-9, , (2015)
 • "Mineral chemical constraints on the petrogenesis of mafic and intermediate volcanic rocks from the Erciyes and Hasandağ volcanoes, Central Turkey ", Nezihi Köprübaşı, Aykut Güçtekin, Dağhan Çelebi, M. Ziya Kirmacı , Chemie der Erde - Geochemistry , 74 (585-600), 4, (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Esenköy (Çınarcık-Yalova) granitoyidinin jeokimyasal özellikleri", YILMAZ, D., KOPRUBASI, N., . ÇELEBİ, D., KOPRUBASI, N, KOÜ Yeraltı Araştırma Birimi, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, 2, 19-37, (2010)
 • "Kefken – Kerpe dolayında yüzeylenen (Kocaeli) volkanik kayaçların jeokimyasal karakteristikleri", DAĞHAN ÇELEBİ, NEZİHİ KÖPRÜBAŞI, Yerbilimleri Dergisi, TJK Bulteni, 50-1, 17-26, (2007)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Kuzeybatı Anadolu’da yüzeylenen farklı kuşak granıtoyıtlerin jeokimyasal deneştirmeleri", ÇELEBİ, D., KÖPRÜBAŞI, N., GÜÇTEKİN, A, Bildiriler ve Özetler, IV.Ulusal Jeokimya Sempozyumu Butal-Tübitak-Fırat Üniv., Elazığ., , , (2010)
 • "Erciyes ( Orta Anadolu) volkanik kayalarının mineral kimyasal özellikleri", GÜÇTEKİN, A., KÖPRÜBAŞI, N., ALDANMAZ, E, Bildiri Özetleri Kitapçığı,Selçuk Üniv., Konya., 35.Yıl Sempozyumu, , , (2010)
Devamı »

Dersler

 • Mineraloji, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Mineraloji, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Maden Jeolojisi, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Fıstıklı (Armutlu) Granitoyidinin İçerdiği Mafik Magmatik Anklavların (MME) Jeokimyasal ve Petrolojik Özellikleri: Granitik Magma Oluşumunda Manto ve Kabuk Kökenli Ergiyiklerin Göreceli Katkıları
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • Kuzeybatı Anadolu granitik Plütonlarının iz element ve radyojenik izotop karakteristikleri
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2007)
 • Orta Anadolu Strato Volkanlarının Jeokimyasal ve Petrojenetik Evrimi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2003)
Devamı »