21 Eylül 2018 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Effects of a Porphyrazine derivative on some developmental characteristics of Drosophila melanogaster", "Ayla KARATAŞ", "Fatma ERTAN", "Neslihan ŞAKİ", "Ensar BAŞPINAR", "Altuğ Mert SEVİM", "Ahmet GÜL", Acta Biol Hung, 62 (4), 426-440, (2011)
 • "Unexpected Cyclization of Dipyridyl-glycoluril in the Presence of Formaldehyde and Strong Acid: A new Scaffold with a Potential as an anion Receptor", , Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 55 (3-4), 219-222, (2006)
Devamı »

Dersler

 • Chemistry, Makine Mühendisliği,
  • Dili: İngilizce | Seviye: Lisans
 • Chemistry, Makine Mühendisliği,
  • Dili: İngilizce | Seviye: Lisans
 • Biyokimya I, Kimya,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Triflorometil keton ve Trifloroaseton türevi moleküllerin sentezi ve proteaz enzimi üzerine İnhibisyon etkileri
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2011)
 • Simetrik&Asimetrik Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Drosophila melanogaster üzerindeki Toksik Etkileri
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2006)
 • Yapay Reseptör özelliğine sahip yeni kükürbitüril türevlerinin sentez ve karakterizasyonu
  DPT tarafından desteklenmiştir. (2005)
Devamı »