17 Kasım 2019 | Pazar
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "On congruences for sums involving harmonic numbers", Sibel KOPARAL, Neşe ÖMÜR, , 1st International Conference on Mathematical and Related Sciences, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
2) "On alternating weighted binomial sums with falling factorials", Sibel KOPARAL, Emrah KILIÇ and Neşe ÖMÜR, , 1st International Conference on Mathematical and Related Sciences, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
3) "On hyper-dual generalized Fibonacci numbers", Neşe ÖMÜR, Sibel KOPARAL, , BMS Mathematical Conference, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
4) "Some congruences for Ballot numbers", Sibel KOPARAL, Neşe ÖMÜR, , BMS Mathematical Conference, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
5) "Some congruences for sums involving Catalan numbers", Sibel KOPARAL, Neşe ÖMÜR, II. Uluslararası hakemli GAP ZİRVESİ 1. Uluslararası GAP Matematik - Mühendislik - Fen ve Sağlık Bilimleri, , , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
6) "Some applications for special sequence involving binomial sums", Neşe ÖMÜR, Sibel KOPARAL, II Uluslararası hakemli GAP ZİRVESİ 1. Uluslararası GAP Matematik - Mühendislik - Fen ve Sağlık Bilimleri, , , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
7) "On congruences with q - binomial coefficients", Sibel KOPARAL, Neşe ÖMÜR, International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
8) "On matrices with q – analog of the generalized hyperharmonic numbers of order r", Neşe ÖMÜR, Sibel KOPARAL and Cemile Duygu ÇOLAK, International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
9) "On congruences involving special numbers", Sibel KOPARAL, Neşe ÖMÜR, , International Conference on Mathematics and Engineering ICOME, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
10) "Some permanents of Hessenberg matrices", Sibel KOPARAL; Neşe ÖMÜR, Cemile Duygu ŞENER, , 4th International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics ICRAPAM, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
11) "Formula for two weighted binomial identities with the falling factorials", Sibel KOPARAL, Neşe ÖMÜR, Emrah KILIÇ, , 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications IECMSA, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
12) "New generalizations of the Filbert and Lilbert matrices", Neşe ÖMÜR, Emrah KILIÇ and Sibel KOPARAL, , Caucasian Mathematics Conference CMC II, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
13) "Two asymmetric generalizations of the Filbert matrix", Neşe ÖMÜR, Emrah KILIÇ and Neşe ÖMÜR, , Caucasian Mathematics Conference CMC II, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
14) "On Congruences with the terms of second order sequences", Sibel KOPARAL, Neşe ÖMÜR, , 4th International Conference on Pure and Applied Sciences, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
15) "On identities for sequences of binomial sums with terms of sequences", Neşe ÖMÜR, Sibel KOPARAL and Cemile Duygu ŞENER, , 4th International Conference on Pure and Applied Sciences, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
16) "On certain type of band matrices with the generalized Fibonacci numbers", Neşe ÖMÜR, Cemile Duygu ŞENER, , 6th International Eurasian Conference an Mathematical Sciences and Applications IECMSA, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
17) "On identities for sequences of some binomial sums", Cemile Duygu ŞENER, Neşe ÖMÜR, , International Conference an Mathematics and Engineering ICOME, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
18) "Some applications to generalized hyperharmonic numbers of order r and matrices", Gizem BİLGİN, Neşe ÖMÜR, , International Conference an Mathematics and Engineering ICOME, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
19) "On some congruences", Sibel KOPARAL, Neşe ÖMÜR, , International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
20) "On the matrices with the generalized hyperharmonic numbers of order r", Neşe ÖMÜR, , The 12th International Conference on Approximation Theory and its Applications, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
21) "On congruences with the terms of second order sequence and Harmonoc numbers", Sibel Koparal and Neşe ÖMÜR, , 4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications(IECMSA-2015), , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
22) "On congruences with the terms of the sequences {U_kn} and {V_kn} ", Neşe ÖMÜR and Sibel Koparal, , Lebanese International Conference on Mathematics and Applications, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
23) "On congruences related to central binomial coefficients, Harmonic and Lucas numbers", Sibel KOPARAL and Neşe ÖMÜR, , Lebanese International Conference on Mathematics and Applications, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
24) "Congruences on Harmonic numbers and second order sequences", Neşe ÖMÜR and Sibel KOPARAL, , International Conference on Algebra and Number Theory, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
25) "Applications of generalized Fibonacci autocorrelation", Neşe ÖMÜR and Sibel KOPARAL, , Internatıonal Congress In Honour Of Professor Ravı P. Agarwa, , , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
26) "{C_n(a,b;p,q,r)} genelleştirilmiş dizisinin bazı özellikleri.", Yücel Türker Ulutaş and Neşe ÖMÜR, , XXVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, , , (2013)
Tez:
Ulusal-
27) " Bp,kd sayılarını içeren bazı kongrüanslar", Sibel KOPARAL and Neşe ÖMÜR, , XXVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, , , (2013)
Tez:
Ulusal-
28) "Genelleştirilmiş Fibonacci ve Lucas dizilerinin terimlerini içeren ilkel Pisagor üçlüleri", Cemile Duygu ŞENER and Neşe ÖMÜR, , XXVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, Diyarbakır, , , (2013)
Tez:
-
29) " Finite sums involving generalized Fibonacci and Lucas numbers", Emrah Kılıç, Neşe ÖMÜR and Yücel Türker ULUTAŞ, , International Conference on Discrete Mathematics and Computer Science, Mohammedia, Morocco, , , (2011)
Tez:
-
30) "Generalized binary recurrent Quasi-Cycles matrices", Emrah KILIÇ, Yücel TÜRKER ULUŞ, Neşe ÖMÜR, , International Conference on Discrete Mathematics and Computer Science, , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
31) "{V_kn} genelleştirilmiş Luccas dizisinin terimlerinin çarpımlarının toplamları", Emrah KILIÇ, Yücel TÜRKER ULUTAŞ, Neşe ÖMÜR, , 5. Ankara Matematik Günleri, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniv., Ankara, , , (2010)
Tez:
Ulusal-
32) "The (p,q)-Fibonacci hyperbolic functions and their properties", Gülfer TATAR, Neşe ÖMÜR, Yücel TÜRKER ULUTAŞ, , The 13th International Conference on Fibonacci Numbers and Their Applications, , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
33) "On Fibonacci k-vectors and their applications", Neşe ÖMÜR, Yücel TÜRKER ULUTAŞ, , The 13th International Conference on Fibonacci Numbers and Their Applications, , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
34) "İç içe girmiş dörtgenler için kelebek teoremi ", Gülfer Acar, Neşe ÖMÜR, , V.Ulusal Geometri Sempozyumu, 4-7 Temmuz 2007,Sakarya Üniversitesi, Sakarya , , , (2007)
Tez:
Ulusal-
35) "Üçgen düzleminde isogonal eşlenik noktalar", Neşe ÖMÜR and Servettin BİLİR, , III. Geometri Sempozyumu, 4-6 Temmuz 2005 Osmangazi Üniv. Matematik Bölümü, Eskişehir, , , (2005)
Tez:
Ulusal-
36) "Altın oranın çeşitli yapıları", Neşe ÖMÜR ve Yücel TÜRKER ULUTAŞ, , II. Geometri Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, , , (2004)
Tez:
Ulusal-
37) "Fibonacci sayıları ve bazı matrisler arasındaki ilişkiler", Yücel TÜRKER ULUTAŞ ve Neşe ÖMÜR, , XVII. Ulusal Matematik Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, , , (2004)
Tez:
Ulusal-
38) "Üçgenlerin matris gösterimi ve bazı bağıntılar", Servettin BİLİR ve Neşe ÖMÜR, , XIV. Ulusal Matematik Sempozyumu, Anadolu Üniv., Eskişehir , , , (2001)
Tez:
Ulusal-
39) "Bir üçgen ile buna bağlı çemberlerin oluşturduğu üçgenler arasındaki bağıntı", Servettin BİLİR ve Neşe ÖMÜR, , Balıkesir Üniversitesi Matematik Sempozyumu, , , (1997)
Tez:
Ulusal-