16 Ekim 2018 | Salı
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2012 | Tez Konusu: Vitrifiye Seramik Üretimi ve Karakterizasyonu
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Müge İPEK
Diğer Danışman: | Durum: Bitti