15 Kasım 2019 | Cuma
 

Kitap Bilgileri:

Bilgi
1) "Hayat Boyu Kapsamlı Rehberlik ve Psikolojik Danışma - Eğitsel Rehberlik", "Hakan Uşaklı" "O. Nejat Akfırat" , Pegem Akademi, ISBN (Yayın) No: 978-605-318-461-4, (2016)
2) "Okul Öncesinden İlköğretime Kuramdan Uygulamaya DRAMA- PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK HİZMETLERİ VE DRAMA", "AKFIRAT, O. NEJAT" "AKFIRAT FATMA", EĞİTEN KİTAP YAYINCILIK, ISBN (Yayın) No: 978 -605 -4757-92-3, (2016)
3) "Okul Öncesinden İlköğretime Kuramdan Uygulamaya DRAMA- ÖZEL EĞİTİM VE DRAMA", "AKFIRAT FATMA" "AKFIRAT, O. NEJAT" , EĞİTEN KİTAP YAYINCILIK, ISBN (Yayın) No: 978 -605 -4757-92-3, (2016)
4) "Theater und Community- kreativ gestalten! / Drama ve Toplum – Yaratıcı Biçim Vermek, Naturpaedagogik mit creative drama /Yaratıcı Drama ile Doğa Eğitimi..s. 151-180, Ed.:Ö. Adıgüzel, U. Handwerg und G. Koch", O. Nejat Akfırat, Kopaed Verlag, ISBN (Yayın) No: ISBN-10: 3867363420, ISBN-13: 978-3867363426, (2014)