15 Kasım 2019 | Cuma
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Post-Trauma Interactıon Skill Development Model For Children Aged 10-12", “Yıldız Öztan” “Gülşen Varlıklı” “Osman Nejat Akfırat” , ICLEL 2015 (1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2015) , ICLEL 2015 (1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2015) October 29-31 2015 Palacky University&Moravian University College Olomouc- Czech Republik, , 155, (2016)
Tez:
Uluslararası-
2) "Influential Factors in Political and Civic Participation Of University Students", "Osman Nejat Akfırat", ICLEL 2015 (1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2015) , ICLEL 2015 (1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2015) October 29-31 2015 Palacky University&Moravian University College Olomouc- Czech Republik, 1, 80, (2016)
Tez:
Uluslararası-
3) "Psychological and Demographic Factors Affecting the Political and Social Participation of Turkish Immigrants in Germany", "O. Nejat Akfırat", Abstract Book XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences September 1-4, 2016 Rome, Italy, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
4) "A Study on Relations Between Self Construal and Perception of Gender by University Students in Turkey", "Alper Çuhadaroğlu", "O. Nejat Akfırat", Abstract Book XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences September 1-4, 2016 Rome, Italy, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
5) "PDR ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE YÖNELİK BİR PROGRAM UYGULAMASI", "O. Nejat Akfırat" "Yıldız Öztan Ulusoy" "Fatih Kezer", 5th World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS- 2016 27-29 October 2016, 5th World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS- 2016 27-29 October 2016, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
6) "GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMLARINDA LİDERLİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMA PROGRAMI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", "Yıldız Öztan Ulusoy" "O. Nejat Akfırat" "Fatih Kezer", , 5 th World Conference on Educational and Instructional Studies - WCEIS 2016 , , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
7) "PDR ALANINDA YARATICI DRAMA UYGULAMALARI", O. NEJAT AKFIRAT, DANS VE DRAMADA YAKLAŞIMLAR-25. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ, 25. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ, 978-605-318-459, 398-408, (2016)
Tez:
Uluslararası-
8) "TEMEL DRAMA TANIŞMA", O. NEJAT AKFIRAT, DERS DRAMA YÖNTEM DRAMA-24 ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ, 24 ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ, 978-605-318-407-2, 244-251, (2016)
Tez:
Uluslararası-
9) "Eğitsel/Mesleki Hedef Belirleme Sürecinde Yaratıcı Drama Ve Grup Rehberliği Programlarının Uygulanması", "Derya Atalan" "O. Nejat Akfırat", , VIII. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu 9-10 Nisan 2015, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
10) "7-19 YAŞ AİLE EĞİTİM PROGRAMI’NIN ALMANYA’DA YAŞAYAN GÖÇMEN ANA BABALARIN EBEVEYNLİK TUTUMLARINA ETKİSİ", O. Nejat AKFIRAT, 21. Yüzyılda Eğitime Kültürel Bakış Bildiri Özetleri, 23. Eğitim Bilimleri Kurultayı 4-6 Eylül 2014, , 375, (2014)
Tez:
Ulusal-
11) "Almanya’da yaşayan Türk Amatör Tiyatro Oyuncularının Toplumsal Cinsiyet Algıları Hakkında Yaratıcı Drama Yöntemiyle Farkındalık Kazandırılması", O. Nejat AKFIRAT, , 23. Ulaslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
12) "Political and social participation of young people, Paper presented at Invited symposium on civic and political participation symposium", "F. ÇOK" "O. N. AKFIRAT, , XII. EARA Confererance, Vilnius, Litvania, May 12 - 15 , , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
13) "Dış Mekan Odaklı bir Yaratıcı Drama Uygulama Örneği: Ulucanlar Cezaevinden Açık Okula", "O. N. AKFIRAT" Ö. GÖKBULUT" "O. AKKUŞ İSPİR", , 13. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama / Tiyatro Kongresi, , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
14) "Yaratıcı Drama Dersine Yönelik Tutum ve Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındakiİlişknin İncelenmesi: Çukurova Üniversitesi Örneği", "P. ÖZDEMİR" "O. N. AKFIRAT" "Ö. ADIGÜZEL", , 13. Uluslar arası Eğitimde Yaratıcı Drama / Tiyatro Kongresi, , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
15) "İlköğretim Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Öğretim Yöntemi ile İlgili Görüşleri", "H. Ömer Adıgüzel" "O. Nejat Akfırat" "Pınar Özdemir" , Hacettepe Üniversitesi. Bildiri özetleri kitabı, 57-60, 1.Ulusal İlköğretim Kongresi, , , (2007)
Tez:
Ulusal-
16) "Ergenlerin Şans Oyunları Oynama Sıklıklarının, Bu Oyunları Oynama Amaçlarının, Cinsiyet, SED ve Bulundukları Yaş Açılarından İncelenmesi ", "R. ALİYEV" "O. N. AKFIRAT" İ. GÖNÜLLÜ" "C. SATMAN", , X. EARA CONFERERANCE, Antalya, , , (2006)
Tez:
Uluslararası-