24 Mayıs 2019 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Comparative geochemical study of soils developed on characteristic black and yellow polymetallic massive sulfide deposits in Eastern Pontides (NE Turkey)", NEZİHİ KÖPRÜBAŞI, EMİN ÇİFTÇİ, SAİT CORDAN, NECLA KÖPRÜBAŞI, CAFER ÖZKUL, FATMA ŞİŞMAN TÜKEL, Turkish Journal of Earth Sciences , , , (2013)
 • "Aldanmaz, E., Koprubasi, N., 2006. Platinum group element systematics of peridotites from NW Anatolian ophiolite complex (Turkey): Implications for mantle metasomatism by melt percolation in a supra-subduction zone environment. International Geology Review 48, 420-442", 'Ercan Aldanmaz', Necla Köprübaşı, internatinal geology review, 48, 420-442, (2006)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Yerbilimleri Bülteni (2000, Sayı 22, 33-42) nde yayımlanan Fıstıklı (Armutlu-Yalova) granitoyidinin jeokimyası başlıklı yazıya ilişkin tartışmaya yanıt", KÖPRÜBAŞI, N., KÖPRÜBAŞI, N. ve ŞEN, C, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Bülteni, Sayı 23, 211-212, (2008)
 • "Fıstıklı ( yalova ) granitoyidinin jeokimyasal özellikleri", 'Nezihi Köprübaşı', 'Cüneyt Şen', ' Necla Köprübaşı', Hacettepe yerbilimleri dergisi, , , (2000)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Ophiolitic chromitites from Bursa (NW Turkey): First data on platinum group elements distribution and mineralogy", Zaccarini, F., Uysal, İ., Köprübaşı, N., Demir, Y., Garuti, G., Thalhammer, O., , 13th Quadrennial IAGOD Symposium, 06–09 April, 2010 Adaleide, Australia. , , , , (2010)
 • "Primary and secondary platinum group minerals (PGM): an example from the chromitites of Bursa ophiolite (NW Turkey)", Uysal, İ., Zaccarini, F., Garuti, G., Köprübaşı, N., Demir, Y., Thalhammer, O.A.R, 20th General Meeting of the International Mineralogical Association, 21–27 August, 2010 Budapest, Hungary, 268. , , , , (2010)
Devamı »

Projeler

 • Orhaneli (Bursa, KB-Türkiye) ofiyolitik kromititlerinin plâtin grubu element (PGE) jeokimyaları, mineralojileri ve Re/Os-izotop sistematikleri: Petrolojik ve ekonomik açıdan önemleri
  Diğer tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • ELDİVAN (ÇANKIRI) OFİYOLİTİK İSTİFİNİN MANTO KESİMİ VE BUNLARLA İLİŞKİLİ KROMİTİTLERİN PETROJEZİ : PGE ( PLÂTİN GRUBU ELEMENT ) JEOKİMYALARI VE Re/Os-İZOTOP SİSTEMATİKLERİ
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • Güney Türkiye Manto Peridotitleri ve Ofiyolitik Kromititlerinin Petrolojileri: Mineral Kimyası, Platin Grubu Element (PGE) Jeokimyası ve mineralojisi, Re/Os-izotop bileşimleri
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2009)
Devamı »