21 Temmuz 2019 | Pazar
 

Poster Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "ÜLKEMİZDE PEDİATRİK HEMATOLOJİ KLİNİKLERİNDE TROMBOZ: ÇOK MERKEZLİÇALIŞMA SONUÇLARI", 'Hale Ören', 'Özlem Tüfekçi', 'Emine Zengin', 'Nazansarper', Kongre bildiri kitabı, Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 3-6 Mayıs 2018, Adana, (2018)
Tez:
Ulusal-
2) "THROMBOLYTIC TREATMENT IN A CHILD WITH DIFFUSE VENOUS THROMBOSIS: BEHCET'S DISEASE", 'Derya Seven Karaman', 'Emine Zengin',' Büşra Özoğlu', 'Ayşe Tekin Yılmaz',' Nihal Uyar', 'Sema Aylan Gelen', 'Ayfer Sakarya Güneş',' Kadir Babaoğlu',' Ayşen Uncuoğlu',' Nazan Sarper', European Hematology Association abstract book, 23.congress of the European Hematology Association (EHA) Stockholm 14-17 haziran, 2018, (2018)
Tez:
Uluslararası-
3) " THROMBOLYTIC TREATMENT IN A CHILD WITH DIFFUSE VENOUS THROMBOSIS: BEHCET'S DISEASE", 1. Derya Seven Karaman, Emine Zengin, Büşra Özoğlu, Ayşe Tekin Yılmaz, Nihal Uyar, Sema Aylan Gelen, Ayfer Sakarya Güneş, Kadir Babaoğlu, Ayşen Uncuoğlu, Nazan Sarper, Abstract Book, 23.congress of the European Hematology Association (EHA) Stockholm 14-17 haziran, 2018, (2018)
Tez:
Uluslararası-
4) "The Treatment Result of MRC-AML-12 Protocol: The first report from Turkey ", Adalet Meral Güneş, Volkan Hazar, Nazan Sarper, Birol Baytan, Emine Zengin, Melike Sezgin Evim, Mehmet Akif Yeşilipek. , Kongre bildiri kitabı, 7th Biannual Childhood Leukemia Symposium, 4-6 Ekim 2010, Antalya , (2010)
Tez:
Uluslararası-
5) "What must be the optimal duration of All-trans retinoic acid therapy in acute promyeocytic leukemia? ", Emine Zengin, Nazan Sarper, Suar Çakı Kılıç, Congress abstract book, 7th Biannual Childhood Leukemia Symposium, 4-6 Ekim 2010, Antalya, (2010)
Tez:
Uluslararası-
6) " Derin Anemi ile Başvuran Bir Çocukta Doğumsal Diafragma hernisi. ", Suar Çakı Kılıç, Emine Zengin, Levent Elemen, Melih Tugay, Ayşen Aydoğan, Özlem Kayabey, Nazan Sarper., Kongre Özet Kitabı, 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010 Antalya, (2010)
Tez:
Ulusal-
7) "Nadir Görülen Kalıtsal Kan Hastalıklarında Belirlenen Gen Değişimleri", Didem Torun, Talia İleri, Kaan Gündüz, Nazan Sarper Yıldız Yıldırmak, Yeşim Oymak, Sinan Akbayram, Nejat Akar, .Kongre Özet Kitabı, 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010 Antalya , (2010)
Tez:
Ulusal-
8) "Mild Hemolytic Anemia, Progressive Neuromotor Retardation and Fatal Outcome: A disorder of Glycolysis, triose-phosphate isomerase deficiency ", E Zengin, N Sarper, K Kurt, B Kara, Haematologica, 15th Congress of the European Hematology Association , 10-13 June, 2010, Spain, Barcelona, (2010)
Tez:
Uluslararası-
9) " Akut myeloid lösemili hastada yoğun üst gastrointestinal kanamaya neden olan osefagus Aspergillomu.", Kurt K, Zengin E, Çakı Kılıç S, Aylan Gelen S, Sarper N., Kongre kitapçığı, 9. Febril nötropeni sempozyumu, 25-28 Şubat 2010, Ankara, (2010)
Tez:
Ulusal-
10) "Akut lösemili çocuk hastalarda tiflit. ", Aylan Gelen S, Zengin E, Çakı Kılıç S, Sarper N, Kongre özet kitabı, 9. Febril nötropeni sempozyumu, 25-28 Şubat 2010, Ankara, (2010)
Tez:
Ulusal-
11) "Yenidoğanda Protein C eksikliğine bağlı purpura fulminans.", Pelin Demirkaynak, Emine Zengin, Suar Çakı Kılıç, Sema Aylan Gelen, Nazan Sarper, Kongre Özet Kitabı, 7. Ulusal Hemofili Kongresi, 15-17 Nisan 2010, İstanbul, (2010)
Tez:
Ulusal-
12) "Konjenital afibrinojenemili bir hastada dalak rüptürü. ", Özlem Kayabey, Emine Zengin, Sema Aylan Gelen, Suar Çakı Kılıç, Nazan Sarper, Kongre Özet Kitabı, 7. Ulusal Hemofili Kongresi, 15-17 Nisan 2010, İstanbul, (2010)
Tez:
Ulusal-
13) "Çocukluk çağı glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinin klinik özellikleri ve seyri. ", Filiz Harputluoğlu, Emine Zengin, Suar Çakı Kılıç, Sema Aylan Gelen, Nazan Sarper, Kongre özet kitabı, 6. Uludağ Kış Kongresi, 7-10 Mart 2010, Uludağ , (2010)
Tez:
Ulusal-
14) "Kocaeli Pediatrik Hematoloji TRALL-2000 Protokolü Sonuçları. ", Nazan Sarper, Emine Zengin, Suar Çakı Kılıç, Sema Aylan Gelen., Kongre Özet Kitabı, XVI: Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 18-22 Mayıs 2010 Samsun, (2010)
Tez:
Ulusal-
15) ". Süt Çocuğunda Lignöz Konjunktivit ile Seyreden Tip I Plazminojen Eksikliği. ", Suar Çakı Kılıç, Emine Zengin, Nihal Uyar, Özgül Altıntaş, Sema Aylan Gelen, Nazan Sarper, Kongre Özet Kitabı, 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010 Antalya, (2010)
Tez:
Ulusal-
16) "Akut lösemi tedavisi sırasında gelişen herpes simplex virus hepatiti ve ensefaliti", P.Demirkaynak, N.Sarper, B.Kara, E.Zengin, S.Çakı, Kılıç, 35.Ulusal Hematoloji kongresi Bildiri kitabı, 35.Ulusal Hematoloji kongresi , (2009)
Tez:
Ulusal-
17) "Pediatrik ALL tedavisindeki ilk çok merkezli tedavi protokolü:BFM-TR ALL 2000", c. Lebriz Yüksel Soycan, Gönül Aydoğan, Çetin Timur, Canan Vergin, Türkan Patıroğlu, Atilla Tanyeli, Volkan Hazar, Berna Atabay, Bülent Antmen, Nazan Sarper. , Turk Journal Hematol, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongres, (2008)
Tez:
Ulusal-
18) "Talasemi Federasyonu Bilimsel Komitesi-Türkiye Ulusal Talasemi mücadele kampanyası : TALOTIR projesi", Duran Canatan, Yeşim Aydınok, Yurdanur Kılınç, Zeynep Karakaş, İlgen şaşmaz, Hilmi Apak, Nazan Sarper, Turk J Hematol, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, (2008)
Tez:
Ulusal-
19) "Pediatrik AML hastalarında kromozom değişiklikleri ve FLT3 geni mutasyonlarının araştırılması", Coşkunpınar E, Anak S, Sarıbeyoğlu E, Ünüvar A, Değer İ, Aydoğan G, Timur Ç, Sarper N, Yıldırmak Y, Özbek U. , Turk J Hematol , XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, (2008)
Tez:
Ulusal-
20) "Familyal Trombositoz: olgu sunumu ", Zengin Emine, Sarper Nazan, Çakı Kılıç Suar, Turk J Hematol, XXXIV.Ulusal Hematoloji Kongresi, (2008)
Tez:
Ulusal-
21) "Tedaviye dirençli otoimmün hemolitik anemi olgusunda siklosporin a ve rituximab deneyimi", Suar Çakı Kılıç, Nazan Sarper, Emine Zengin , Turk J Hematol, XXXIV.Ulusal Hematoloji Kongresi, (2008)
Tez:
Ulusal-
22) "Çocukluk çağında primer polisitemi olguları", Suar Çakı Kılıç, Emine Zengin, Nazan Sarper, Turk J Hematol, XXXIV.Ulusal Hematoloji Kongresi, (2008)
Tez:
Ulusal-
23) "Okuler toxocara canis enfeksiyonuna eşlik eden hipereozinofilik sendrom ", Emine Zengin, Nazan Sarper, Suar Çakı Kılıç, Turk J Hematol, XXXIV.Ulusal Hematoloji Kongresi, (2008)
Tez:
Ulusal-
24) "Akut lösemili çocukların febril nötropenik ataklarında ampirik piperasilin-tazobaktam ve piperasilin-tazobaktam+amikasinin randomize kullanımı", Emine Zengin, Nazan Sarper, Suar Çakı Kılıç, E.Sami Arısoy, Turk J Hematol, XXXIV:Ulusal Hematoloji Kongresi, (2008)
Tez:
Ulusal-
25) "The outcome of children treated with MRC-AML protocol in six referral centers, Turkey", AM Güneş, T.Gürsel, V.Hazar, N.Sarper, U.Özgen and S Anak, British Journal of Haematology, British Journal of Hematoloji. 48th Annual Scientific meeting incorporating the 6th Bi-Annual I-BFM Leukemia symposium. 7-9 April 2008, Glasgow,UK, (2008)
Tez:
Uluslararası-
26) "Hemophilia specific quality of life index (Haemo-Qol questionnaire) of children and adults. Results of a single center from Turkey", 2. Arzu Mercan, Nazan Sarper, Halil İrfan Mercan, Emine Zengin, Suar Çakı Kılıç, Nilay Etiler, Ayşe Sevim Gökalp, Haemophilia.14 suppl 2, XXVIII International Congress of the World Federation of Hemophilia. İstanbul Turkey, 1-5 June 2008, (2008)
Tez:
Uluslararası-
27) "Joint scores of patients with hemophilia. Results of a single center from Turkey", 3. Arzu Mercan, Nazan Sarper, Murat İnanır, Nagehan İnan, Emine Zengin, Suar Çakı Kılıç, Halil İrfan Mercan, Ayşe Sevim Gökalp, Haemophilia 14 suppl.2, XXVIII International Congress of the World Federation of Hemophilia. İstanbul Turkey, 1-5 June 2008. , (2008)
Tez:
Uluslararası-
28) "Pansitopeni ile başvuran bir tüberküloz olgusu", Suar Çakı Kılıç, Emine Zengin, Nazan Sarper , Kongre kitapçığı, 8. Febril Nötropeni Simpozyumu 21-24 Şubat 2008, Ankara , (2008)
Tez:
Ulusal-
29) "Akut lösemili çocukların febril nötropenik ataklarında uygulanan empirik antibiyotik Tedavilerinin karşılaştırılması: Randomize prospektif çalışma", Emine Zengin, Nazan Sarper, Suar Çakı Kılıç, Kongre Kitabı, 8. Febril Nötropeni Simpozyumu 21-24 Şubat 2008, Ankara, (2008)
Tez:
-
30) "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Bankasından sağlanan ürünlerle transfüze edilen kronik anemili ve lösemili çocuklarda transfüzyon güvenliği", Emine Zengin, Nazan Sarper, Birsen Mutlu, Suar Çakı, Kiliç, , . XIII: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Belek- Antalya , (2007)
Tez:
Ulusal-
31) "Otoimmün lenfoproliferatif sendrom: olgu sunumu", Nazan Sarper, Emine Zengin, , 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji kongresi. Bursa, (2007)
Tez:
Ulusal-
32) "Hemofagositoz ile başvuran Chediak-Higashi sendromu olgusu", Suar Çakı Kılıç, Emine Zengin, Nazan Sarper , , 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji kongresi. Bursa, (2007)
Tez:
Ulusal-
33) "Ağır demir eksikliği anemisine bağlı trombositopeni: üç olgunun sunumu", Emine Zengin, Nazan Sarper, Suar Çaki Kılıç, , .6. Ulusal Pediatrik Hematoloji kongresi. Bursa, (2007)
Tez:
Ulusal-
34) "Lenfomayı taklit eden EBV ile ilişkili hemofagositik lenfohistiositoz olgusu", Suar Çakı Kılıç, Nazan Sarper, Emine Zengin, Cengiz Erçen, Murat Sayan, , 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji kongresi. Bursa, (2007)
Tez:
Ulusal-
35) "Fenotip ve genotipi normal olan bir süt çocuğunda juvenil myelomonositer lösemiyi taklit eden geçici myeloproliferatif sendrom", Nazan Sarper, Emine Zengin, Suar Çakı Kılıç, , 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji kongresi. Bursa, (2007)
Tez:
Ulusal-
36) "Makrofaj aktivasyon sendromu ve sistemik juvenil idiyopatik artrit kliniği ile başvuran olguda tedavi", Nazan Sarper, Emine Zengin, Zelal Bircan, , 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji kongresi. Bursa, (2007)
Tez:
Ulusal-
37) "Prevention of severe menorrhagia in thrombocytopenic hematology-oncology patients via luteinizing hormone-releasing hormone agonist. ", Nazan Sarper, Emine Zengin, Eray Çalışkan, , VII.International Congress of the Turkish-German Gynecological Association .16-20 mayıs 2007 Antalya, (2007)
Tez:
Uluslararası-
38) "Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Talasemi ve Orak hücreli anemiye ilişkin bilgi düzeyleri ve bu konudaki eğitimin yararı.", Kaan Savaş Gülleroğlu, Nazan Sarper, Ayşe. S.Gökalp, Turk J Hematol, 33. Ulusal Hematoloji Kongresi, (2007)
Tez:
Ulusal-
39) "Burun kanaması ile başvuran hastada ağır demir eksikliği anemisine bağlı trombositopeni", Arzu Mercan, Emine Zengin, Nazan Sarper, Hale Usluer, , 42.Türk Pediatri Kongresi, Belek-Antalya, (2006)
Tez:
Ulusal-
40) "Primary hemophagocytic syndrome:case report.", N.Sarper, E Zengin, F Çorapçıoğlu, , 11th congress of the European Hematology Association. 15-18 2006 Amsterdam , (2006)
Tez:
Uluslararası-
41) "Trombosit fonksiyon bozukluklarında rekombinant aktif FVII kullanımı. ", Zengin E, Sarper N, Çorapçıoğlu F, Kongre Kitabı, V.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, İzmir , (2005)
Tez:
Ulusal-
42) "Febril nötropeni tanımlanmasında aksiller ateş kriteri", L Yüksel Soycan, B Göksan, F Çorapçıoğlu, T Celkan, S Özgenç, H Apak, A Özkan, N Sarper, İ Yıldız, G Gedikoğlu, Kongre kitabı, V.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, İzmir , (2005)
Tez:
Ulusal-
43) "Kanserli çocuklarda nötropenik ateş ataklarında sefepim ve piperasilin-tazobaktam monoterapilerinin karşılaştırılması", 3. Funda Çorapçıoğlu, Nazan Sarper, Emine Zengin, Semra Dönmez , Kongre Kitabı, XVI. Ulusal Kanser Kongresi. Antalya , (2005)
Tez:
Ulusal-
44) "ALL hastalarında profilaktik kranyal radyoterapi sonuçları", Sevgi Özden, Naciye Özşeker, Zerrin Özgen, Nazan Sarper, Funda Çorapçıoğlu, Yıldız Yıldırmak, Savaş İnan, Gülnur Tokuç, Alpaslan Mayadağlı., Kongre Kitabı, XVI. Ulusal Kanser Kongresi. Antalya , (2005)
Tez:
Ulusal-
45) "Kanserli çocuklarda nötropenik ateş ataklarında lipozomal amfotersin B kullanımının etkinlik, yan etki ve maliyet yönünden değerlendirilmesi", 5. Çorapçıoğlu F, Sarper N, Anık Y, Zengin E, Seringeç M, Arısoy E.S, Kongre Kitabı, 6. Febril nötropeni simpozyumu Ankara , (2005)
Tez:
Ulusal-
46) "Nötropenik bir hastada burun içindeki aspergillomun lipozomal amfoterisin B ile tedavisi", Sarper N, Çorapçıoğlu F, Zengin E, Kongre Kitabı, 6. Febril nötropeni simpozyumu Ankara , (2005)
Tez:
Ulusal-
47) "Nutritional infantile vitamin B12 deficiency due to maternal vegan diets", Zengin E, Sarper N, Çorapçıoğlu F. , Turkish Journal of Haematology 22, XXXth World Congress of International Society of Hematology. September 28-October 2, 2005, İstanbul , (2005)
Tez:
Uluslararası-
48) "Successful tooth extraction with two doses of RFVIIa in patient with Bernard-Soulier syndrome", Sarper N, Zengin E, Çorapçıoğlu F, Turkish Journal of Haematology 22, . XXXth World Congress of International Society of Hematology. September 28-October 2, 2005, İstanbul , (2005)
Tez:
Uluslararası-
49) "Clinical Profile of the late hemorrhagic disease of the newborn in developing country", Zengin E, Sarper N, Türker G, Çorapçıoğlu F, Turkish Journal of Haematology 22, XXXth World Congress of International Society of Hematology. September 28-October 2, 2005, İstanbul , (2005)
Tez:
Uluslararası-
50) "Evaluation of antracycline-induced early left ventricular dysfunction in children with cancer: A comparative study of echocardiography and MUGA.", F. Berk, F Çorapcioglu, N Sarper, T Şahin, E Zengin, H Demir, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Annual Congrss of the European Association of Nuclear Medicine, İstanbul 2005 , (2005)
Tez:
Uluslararası-
51) "Ondansetronun intravenöz ve hızlı çözülen oral formlarının kanserli çocukların sisplatin içermeyen kemoterapilerinde etkinlik ve maliyet yönünden karşılaştırılması", Çorapçıoğlu F, Sarper N, Dönmez S., Kongre Kitabı, . XIII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kanser Kongresi. Kapadokya, (2004)
Tez:
Ulusal-
52) "Kanserli çocuklarda febril nötropenik epizodlarda sefepim ve seftazidim+ amikasin tedavilerinin etkinlik ve maliyet yönünden karşılaştırılması", Çorapçıoğlu F, Sarper N, Kongre Kitabı, XIII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kanser Kongresi. Kapadokya , (2004)
Tez:
Ulusal-
53) "Akut lösemili bir hastada akciğerdeki lokalize invaziv aspergillozis enfeksiyonunun medikal ve cerrahi tedavisi", Sarper N, Topçu S, KOngre Kitabı, İ.Ü Tıp Fakültesi 25. Pediatri Günleri. İstanbul , (2003)
Tez:
Ulusal-
54) "Dokuz- onbeş aylık bebeği olan annelerin süt çocuğu beslenmesi konusundaki bilgi ve uygulamalarının derinlemesine bireysel görüşme yöntemi ile değerlendirilmesi", Samlı G, Kara B, Samlı B, Sarper N, Gökalp AS, Kongre Kitabı, İ.Ü Tıp Fakültesi 25. Pediatri Günleri. İstanbul , (2003)
Tez:
Ulusal-
55) "Oyun çocukluğu döneminde tüketilen inek sütü miktarı ile demir eksikliği anemisinin ağırlığı arasında ilişki", Aras A, Kara B, Sarper N, Kongre Kitabı, . İ.Ü Tıp Fakültesi 25. Pediatri Günleri. İstanbul , (2003)
Tez:
Ulusal-
56) "Servikofasiyal aktinomikoz: Olgu sunumu.", 12. Gülleroğlu K, Kara B, Üstündağ E, Yıldız K, Sarper N, Arısoy ES, Kongre Kitabı, İ.Ü Tıp Fakültesi 25. Pediatri Günleri. İstanbul , (2003)
Tez:
Ulusal-
57) "Akut Karaciğer Yetersizliği Bulguları İle Başvuran Hemofagositik Sendromlu Olgunun Steroid-ATG ve Siklosporin İle Tedavisi", Sarper N, Erdönmez D, Yapıcı F, Kongre Kitabı, IV.Ulusal Pediatric Hematology Kongresi. 10-13 Eylül 2003, Trabzon, (2003)
Tez:
Ulusal-
58) "Çocuklarda akut immün trombositopenik purpuranın kısa süreli yüksek doz steroidle tedavisi ve ilaç maliyetinin intravenöz immün globulin ile karşılaştırılması", Sarper N, Zengin , Kongre Kitabı, IV.Ulusal Pediatric Hematology Kongresi. Trabzon. Trabzon. IV.Ulusal Pediatric Hematology Kongresi. 10-13 Eylül 2003, Trabzon. , (2003)
Tez:
Ulusal-
59) "Kocaeli ilindeki lise öğrencilerinde anemi sıklığı", 15. Kara B, Karakaya I, Samlı B, Sancak A, Sarper N, Samlı B, Arısoy ES, Çalı Ş. , Kongre Kitabı, 47. Milli Pediatri Kongresi , İstanbul , (2003)
Tez:
Ulusal-
60) "’Recombinant activated factor VII in controlling bleeding after right hepatectomy for undifferentiated sarcoma ", Sarper N, Güvenç BH, Sempozyum kitabı, 7 th Novo Nordisk Symposium on Hemostasis Management .8-9 May, 2003, Denmark-Kopenhagen , (2003)
Tez:
Uluslararası-
61) "A sporadic case of Visceral Leishmaniasis from Kocaeli, Turkey", Meriç M, Aydoğan A, Sarper N, Arısoy E.S., Kongre Kitabı, Microbiologica Balkanica (3rd Balkan Conference of Microbiology) 4-6 Eylül, 2003, İstanbul. , (2003)
Tez:
Uluslararası-
62) "Üç aylık süt çocuğunda mediastende kitleyle seyreden tüberküloz", 16. Gülleroğlu K, Kara B, Samlı B, Toprak D, Sarper N, Arısoy S, Kongre Kitabı, 4 6. Milli Pediatri Kongresi, Mersin , (2002)
Tez:
Ulusal-
63) "Hipopotasemik periyodik paralizili bir olgu sunusu", Kara B, Berk E, Sarper N, Gökalp A.S. , Kongre Kitabı, 24.Pediatri Günleri ve 4.Pediatri Hemşireliği Günleri. 15-18 Nisan 2002- İstanbul, (2002)
Tez:
Ulusal-
64) "Ekstrapulmoner tutulum gösteren nadir bir kot tüberkülozu olgusu", 18. Ekingen G, Tuzlacı A, Korkmaz M, Sarper N, Güvenç BH, Kongre Kitabı, SSK Bakırköy. Çocuk Sağlığı Günleri. İstanbul , (2002)
Tez:
Ulusal-
65) "Hemofilili bir hastada transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı", N Sarper, M Tugay, B.Kara, M.Aydoğan, Turkish Journal of Haematology, 19 (3) , 29. Ulusal Hematoloji Kongresi. Kemer-Antalya , (2002)
Tez:
Ulusal-
66) "Türk Pediatrik akut lenfoblastik lösemi olgularında t(9;22), t)4;11) ve t(12;21) translokasyon sıklıkları: 1997-2002 İstanbul Üniversitesi DETAE deneyimi.", 20. C.Ekmekçi, S.Anak, L.Ağaoğlu, İ.Yıldız, L.Yüksel, Ö.Devecioğlu, Z.Karakaş, S.Sırma, M.Aydın, B.Vural, N.Çine, A.Kandilci, N.Sarper, A.Ünüvar, Z.Şalcıoğlu, Ç.Timur, A.Meral, B.Biner, H.Bilgen, H.Apak, T.Celkan, A.Özkan, E.T.Sarıbeyoğlu, G.Gedikoğlu, G.Dinçol, D.Sargın, S.K.Beşışık, M.Aktan, T.Atamer, Y.Pekçelen, U.Özbek, Turkish Journal of Haematology 19(3), . 29. Ulusal Hematoloji Kongresi. 25-28 Ekim 2002-Kemer-Antalya , (2002)
Tez:
Ulusal-
67) ". Bazal gangliyon kalsifikasyonu ve Fahr hastalığı ", 21. Babaoğlu K, Aydoğan M, Türker G, Sarper N, Gökalp A.S, Kongre Kitabı, SSK Bakırköy 9.Pediatri Günleri. İstanbul , (2001)
Tez:
Ulusal-
68) "Cilt, kemik iliği, karaciğer, kulak tutulumu gösteren Langerhans hücreli histiositoz olgusu", 22. Sarper N, Türker G, Babaoğlu K, Aydoğan M, Şensoy A, Apaydın R, Kongre Kitabı, SSK Bakırköy 9.Pediatri Günleri. İstanbul , (2001)
Tez:
Ulusal-
69) "Hidrosefali, tetered-kord, görme ve işitme kaybının eşlik ettiği bir osteopetrozis olgusu", 31. Sarper N, Babaoğlu K, Aydoğan M, Türker G, Akaç H, Kongre Kitabı, SSK Bakırköy 9.Pediatri Günleri. İstanbul , (2001)
Tez:
Ulusal-
70) "Adölesan bir hastada karında kitle izlenimi veren akciğer dışı tüberküloz", Sarper N, Aydoğan M, Babaoğlu K, Türker G, Sözübir S, Güvenç H, Arısoy E.S, Kongre Kitabı, 23.Pediatri Günleri ve 3. Pediatri Hemşireliği Günleri. İstanbul, (2001)
Tez:
Ulusal-
71) "Adolesan çağda akciğer dışı yerleşim gösteren bir tüberküloz olgusu", 33. Sarper N, Babaoğlu K, Aydoğan M, Türker G, Memişoğlu K, Gökalp A.S, Kongre Kitabı, 23.Pediatri Günleri ve 3. Pediatri Hemşireliği Günleri. 10-13 Nisan 2001-İstanbul, (2001)
Tez:
Ulusal-
72) "Depo D vitamini ne kadar masum?", Kara B, Uçan S, Sarper N, Hatun Ş, Gökalp AS, Kongre Kitabı, 45. Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül-5 Ekim 2001 Erzurum , (2001)
Tez:
Ulusal-
73) "Kemik iliği yetersizlikleri", Sarper N, Kara B, Türker G, Aydoğan M, Babaoğlu K, Gökalp A.S, Kongre Kitabı, . III. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi. 17-20 Ekim 2001-Ankara, (2001)
Tez:
Ulusal-
74) "İnce bağırsak infarktüsüne neden olan primer anti-fosfolipid sendromu", 36. Güvenç B.H, Sarper N, Tuzlacı A, Günaltay N. , Kongre Kitabı, III. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi. 17-20 Ekim 2001-Ankara , (2001)
Tez:
Ulusal-
75) "Çocuklarda akciğer dışı yerleşimli tüberküloz", N. Sarper, M. Aydoğan, K. Babaoğlu, K. Memişoğlu, B. Azgın, C. Erçin, Ş. Hatun, E. S. Arısoy, Kongre Kitabı, . II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 26-29 Ekim 2001-Adana , (2001)
Tez:
Ulusal-