14 Aralık 2018 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Nonsyndromic Juvenile Myelomonocytic Leukemia With PTPN11 Mutation in a 9-Year-old Girl. ", Nazan Sarper, Sema Aylan Gelen, Emine Zengin, Uğur Demirsoy U, Cengiz Erçin , J Pediatr Hematol Oncol. , 37(6) , 486-487, (2015)
 • "The Efficacy and Safety of Procedural Sedoanalgesia with Midazolam and Ketamine in Pediatric Hematology. l. 2015 Apr 27", Aylan Gelen Sema, Sarper Nazan, Demirsoy Uğur, Zengin Emine, Çakmak Esma, Turk J Haemato, , , (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Demir Eksikliği Anemisi", Nazan Sarper, Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler, 5, 6-14, (2009)
 • "Seroprevalence of hepatitis and human immunodeficiency virus in multitransfused patients from a pediatric hematology clinic ", Nazan Sarper, Emine Zengin, Birsen Mutlu, Suar Çakı Kılıç, Turkish Journal of Hematology, 25, 176-180, (2008)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Hemato-onkolojik hastalığı olan çocukların ağrılı girişimlerinde derin sedasyon uygulaması ", Emine Zengin, Nazan Sarper, Yavuz Gürkan, Suar Çakı Kılıç , , 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji kongresi, , , (2007)
 • "Totally implantable central venous access devices inchildren with hemato-oncologic malignancies: Evaluation of complications and comparison of incidence of febrile episodes with similar patients without central venous access device", Sarper N, Zengin E, Çorapçıoğlu F, Tugay M, Dönmez S, Turkish Journal of Haematology, XXXth World Congress of International Society of Hematology, 22, 85-86, (2005)
Devamı »

Dersler

 • Çocukluk Çağı Anemileri, Tıp Fakültesi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Çocukluk Çağı kanama Pıhtılaşma Bozuklukları, Tıp Fakültesi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Çocukluk Çağı Lösemileri, Tıp Fakültesi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Akut lenfoblastik lösemi tedavisi görmüş çocuk ve ergenlerde metabolik sendrom ve hipotiroidi, büyüme hormonu düzeyi, HOMA indeksinin değerlendirilmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • Menorajili Adolesan Ve Genç Kadınlarda Pıhtılaşma Kusurlarının Araştırılması. Uzm. Dr. Suar Çakı Kılıç
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • Lösemili Çocukların Febril nötropenik ataklarının ampirik tedavisinde piperasilin-tazobaktam monoterapisi ile piperasilin-tazobaktam+aminoglikozid kombinasyonunun etkinliğinin karşılaştırılması
  Diğer tarafından desteklenmiştir. (2009)
Devamı »