26 Ağustos 2019 | Pazartesi
 

Poster Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "The Effects of PTZ- induced Seizure on Trace Elements in Brain Tissue", G İlbay, D Şahin, A Karson, N Ateş, N Esen, Physiological Research, Second FEPS Congress, (2015)
Tez:
Uluslararası-
2) "Jeneralize absans nöbetlerin kontrolünde serebellum rolü", A Karson, Ö Akman, N Ateş , Kongre Özet Kitabı, 10.Ulusal Sinirbilim Kongresi , (2011)
Tez:
Ulusal-
3) "Memantinin tremor şiddetini azaltıcı ve nöron koruyucu etkisi: Titreşim analizi ve immünokimyasal yaklaşım", A Karson, P İşeri, Ö Akman, K Güllü, S Köktürk, M Yardımoğlu, N Ateş, Bildiri kitabı, 35.Ulusal Fizyoloji Kongresi, (2009)
Tez:
Ulusal-
4) "Genetik absans epilepsili WAG/Rij sıçanlarda korteks dokusunda proinflamatuar sitokin düzeylerinde yaşa bağlı değişimin epilepsi sürecine etkisi", G Bambal, N Yazıhan, D.Ö Demiralp, E Ermiş, A Karson, Ö Akman, N Ateş, Bildiri kitabı, 35.Ulusal Fizyoloji Kongresi, (2009)
Tez:
Ulusal-
5) "Genetik absans epilepsili WAG/Rij sıçanlarda beynin farklı bölgelerdeki proinflamatuar sitokin düzeylerinin kinding süreciyle ilişkisi", G Bambal, N Yazıhan, D.Ö Demiralp, E Ermiş, A Karson, Ö Akman, N Ateş, Bildiri Kitabı, 35.Ulusal Fizyoloji Kongresi , (2009)
Tez:
Ulusal-
6) "Discrete wavelet transform for analysis of spike-wave discharges in rats", Ubeyli E.D, G.İlbay, D.Şahin, N.Ateş, Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc, 30. Annual International IEEE Conference , (2008)
Tez:
Uluslararası-
7) "The Effects of KCI-induced cortical spreading depression on the kindling process", Ö Akman, A Karson, R Aker, N Ateş, F Onat, Neuroanatomy, 6.National Congress of Neuroscience, (2007)
Tez:
Ulusal-
8) "Bilgisayarla Görü ile Deney Hayvanlarında Dönme Hareketi Takibi", A.V Atlı, K Güllü, S Ertürk, A Karson, N Ateş, SIU, IEEE 15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, (2007)
Tez:
Ulusal-
9) "Effect of pentylenetetrazole-induced single and repeated seizure on the MDA, GSH and NO levels and SOD activities in rat blood and liver and kidney tissues", Dillioglugil M.O, H.M. Kir G., C.G. Demir, G. İlbay, D. Şahin, G.Bambal, N.Ateş, CCLM, EUROMEDLAB, (2007)
Tez:
Uluslararası-
10) "Changes in the oxidant and antioxidant enzymes in the different brain regions afte single and repeated pentylenetetrazole-induced seizure in rats", İlbay G, Sahin D, Dillioglugil M.O, Kir H.M, Bambal G, Demir C.G, Ateş N, CCLM, EUROMEDLAB, (2007)
Tez:
Uluslararası-
11) "The Effect of memantine on harmaline-induced tremor in rats", A Karson, P İşeri, Ö Akman, M Yardımoğlu, N Ateş, Neuroanatomy, 5.National Congress Of Neuroscience, (2006)
Tez:
Ulusal-
12) "Effects of the Adenosinergic Neuromodulatory system on Absence Epilepsy and Cerebrovascular Permeability", Sahin D, G İlbay, N Ateş, Acta Pharmacologica Sinica , 15th World Congress of Pharmacology Congress, (2006)
Tez:
Uluslararası-
13) "The Investigation of Early Moleculer Consequences of Chemically Induced Epileptic Activity", Gorgulu ST, N Kara, Z Gunes, N Ateş, G İlbay, F Severcan, Epilepsia, 1st North American Regional Epilepsy Congress, (2006)
Tez:
Uluslararası-
14) "PTZ enjeksiyonları ile oluşturulan akut epileptik nöbetlerin oksidan ve antioksidan enzim düzeyleri üzerine etkileri", İlbay G, D Şahin, M.O Dillioğlugil, H Maral, G Bambal, C.G Demir, N Ateş, türk Fizyolojik Bilimler Derneği 32. Ulusal Kongresi Özet Kitabı, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 32. Ulusal Kongresi, (2006)
Tez:
Ulusal-
15) "Tekrarlayan epileptik nöbetlerin oksidan ve antiosidan enzim düzeyleri üzerine etkileri", İlbay G, D Şahin, M.O Dillioğlugil, H Maral, G Bambal, N Ateş,, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 32. Ulusal Kongresi Özet Kitabı, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 32. Ulusal Kongresi, (2006)
Tez:
Ulusal-
16) "Effects of acute and subchronic alcohol intake on nonconvulsive genetic absence epilepsy", Gurol G, D Şahin, C Duman, G İlbay, N Ateş, Neuroanatomy, 5.Ulusal Sinirbilimleri Kongresi , (2006)
Tez:
Ulusal-
17) "Immunohistochemistry of neuron specific enolase (NSE) in the rat brain after single and repeated pentlenetetrazole(PTZ) induced epileptic seizures", Yardımoğlu M, G İlbay, C Dalçık, H Dalçık, D Şahin, N Ateş, Neuroanatomy, 5.Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, (2006)
Tez:
Ulusal-
18) "Akut nervus vagus stimulasyonunun jeneralize konvulsif ve nonkonvulsif nöbetler üzerine zıt etkisi ", F Ekici, A Karson, N Ateş, Bildiri özeti kitabı, 31. Ulusal Fizyoloji Kongresi, (2005)
Tez:
Ulusal-
19) "An FTIR Approach to linvestigate Moleculer Changes Induced by Epilepsy", S Gorgulu, N Ateş, G İlbay, Z Guneş, N Kara, F Sevencan, WSEAS Transactions on Biology and Biomedicine, International Conference on Cellular and Molecular Biology, Biophysics and Bioengineering conference, (2005)
Tez:
Uluslararası-
20) "Changes in blood-brain barrier permeability in rats with reduced renall mass-salinehypertension", Şahin D, G Gurol, G İlbay, M Imal, N Ateş, Neuroanatomy, 4.Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, (2005)
Tez:
Ulusal-
21) "The Effects of experienced generalized tonic-clonic seizures on ischemia-reperfusion induced arrhythmias", Imal M, D Şahin, G İlbay, ES tiryaki, O Bozdogan, N Ateş, Neuroanatomy, 4.Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, (2005)
Tez:
Ulusal-
22) "Adenozinin geçici orta serebral arter iskemisindeki nöroprotektif etkisi", F Ekici, A Karson, M.Ö Dillioglugil, H Maral, N Ateş, Genel Tıp Dergisi, 30.Ulusal Fizyoloji Kongresi, (2004)
Tez:
Ulusal-
23) "Resveratrol uygulanımının genetik absans epilepsili sıçanlarda diken-dalga kompleksi üzerine etkileri", İlbay G, D Şahin, N Ateş, Genel Tıp Dergisi, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 30. Ulusal Kongresi Konferansı, (2004)
Tez:
Ulusal-
24) "İntratalamik adenozin agonizmasının ve antagonizmasının genetik absans epilepsili sıçanlarda diken-dalga kompleksi oluşumuna etkileri", Şahin D, G İlbay, N Ateş, Genel Tıp Dergisi, Türk Fizyolojik Bilimleri Derneği 30. Ulusal Kongresi, (2004)
Tez:
Ulusal-
25) "PTZ ileoluşturulan jeneralize tonik-klonik konvulsiyonların postiktal kardiyak aritmi süresi üzerine etkleri", İmal M, D Şahin, G İlbay, Ö Bozdoğan, N Ateş, Genel Tıp Dergisi, Türk Fizyolojik Bilimleri Derneği 30. Ulusal Kongresi, (2004)
Tez:
Ulusal-
26) "Effects of theophylline on convulsive activity and blood brain barrier permeability following PTZ-induced seizures in rats", İlbay G, D Şahin, N Ateş, Neuroanatomy, 2.Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, (2003)
Tez:
Ulusal-
27) "Adenosine decreases the charges in blood-brain barrier permeability following PTZ-induced seizures in rats", Şahin D, G İlbay, N Ateş, Neuroanatomy, 2.Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, (2003)
Tez:
Ulusal-
28) "İntratalamik 2-choloroadenosine uygulamasının PTZ nöbetlerindeki rolü", İlbay G, D Şahin, N Ateş, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 29.Ulusal Kongresi Özet Kitabı, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 29.Ulusal Kongresi, (2003)
Tez:
Ulusal-
29) "Genetik absans epilepsili sıçanlarda 2-choloroadenosine'in ICV enjeksiyonunun diken-dalga kompleksi oluşumuna etkileri", İlbay G, D Şahin, N Ateş, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 29.Ulusal Kongresi Özet Kitabı, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 29.Ulusal Kongresi, (2003)
Tez:
Ulusal-
30) "Sıcak su ile oluşturulan refleks epilepsi modelinde kan-beyin bariyeri değişiklikleri", İlbay G, D Şahin, G.A Doğrul, Ö Akman, N Ateş, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28.Ulusal Kongresi Özet Kitabı, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28.Ulusal Kongresi, (2002)
Tez:
Ulusal-
31) "Adenozin antagonisti teofilinin absans epileptik nöbetler üzerine etkisi", G İlbay, D Şahin, A Karson, N Ateş, Özet Kitabı, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 27.Ulusal Kongresi, (2001)
Tez:
Ulusal-
32) "Acute Effects of Adenosine on Spike-Wave Discharges in Rats with Absence Seizures", G İlbay, D Şahin, A Karson, N Ateş, Physiological Research, Second FEPS Congress, (1999)
Tez:
Uluslararası-
33) "Wag/Rij absans epilepsili sıçanlarda GABA-A antagonisti uygulanması ile oluşan kardiovasküler yanıtlar", A Karson, R Aker, N Ateş, F Onat, Epilepsi Dergisi, 1.Ulusal Epilepsi Kongresi, (1998)
Tez:
Ulusal-
34) "GABA-A aracılı kardiovasküler düzenlemede amigladanın rolü", A Karson, R Aker, N Ateş, F Onat, Epilepsi Dergisi, 1.Ulusal Epilepsi Kongresi, (1998)
Tez:
Ulusal-
35) "Absans epilepsili sıçanlarda öğrenme ve hafızanın değerlendirilmesi", A Karson, D Öztürk, N Ateş, F Onat, Epilepsi Dergisi, 1.Ulusal Epilepsi Kongresi, (1998)
Tez:
Ulusal-
36) "Tek ve Tekrarlayan PTZ dozlarıyla oluşturulan konvulsiyonlarda epileptik aktivite ve kan-beyin bariyeri permeabilite değişikliklerinin araştırılması", G İlbay, N Ateş, N Esen, D Öztürk, A Karson, Bildiri Kitabı, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 23. Ulusal Kongresi, (1997)
Tez:
Ulusal-
37) "The Effects of Acute Pentylenetetrazole(PTZ) Induced Seizures on the blood Brain Barrier Permeability and the Seizure activity of Genetically Absence Epileptic Rats", N Esen, G İlbay, D Şahin, A Karson, N Ateş, , 33.International Cogress of Physiological Sciences Conference, (1997)
Tez:
Uluslararası-