23 Mart 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Nickel-based catalysts for hydrogen production by steam reforming of glycerol", Parlar O., Kibar M.E., Akin A.N., Yildiz M., International Journal of Environmental Science and Technology, , , (2018)
 • "Investigation of hydrogen production methods in accordance with green chemistry principles", Celik D., Yildiz M., International Journal of Hydrogen Energy, 42, 23395-23401, (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Investigation of Etchants for Etching Conditions of Aluminum", Meltem YILDIZ, International Journal of Scentific and Technological Research , 2, 1-9, (2016)
 • "Effects of Etching Parameters on Chemical Etching of Aluminum", Sibel Coskuner, Meltem Yildiz Karaman, International Journal of Scientific and Technological Research, vol.1,no.2, 76-82, (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "INVESTIGATION OF CATALYST, REACTION CONDITIONS AND PROCESS DESIGN FOR HYDROGEN PRODUCTION FROM STEAM REFORMING OF GLYCEROL ", Öykü Parlar, M. Efgan Kibar, A. Nilgün Akın, Meltem Karaman, INTERNATIONAL CATALYSIS CONGRESS-6, INTERNATIONAL CATALYSIS CONGRESS-6, , , (2016)
 • "Investigation of hydrogen production methods in accordance with green chemistry principles", Dicle Çelik, Meltem Yıldız, , 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, , , (2016)
Devamı »

Dersler

 • Kimyasal Kinetik ve Reaktör Tasarımı, Kimya Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Kimya Mühendisliği Tasarımı II, Kimya Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Yeşil Kimya ve Temiz Üretim Teknolojileri, Kimya Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN GLİSEROLÜN HİDROJENE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN KATALİZÖR GELİŞTİRİLMESİ
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • Hidrojen Oksidasyonu ile Hidrojen peroksit üretimi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2010)
 • Doğrudan oksidasyon ile hidrojen peroksit üretim süreci geliştirilmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2007)
Devamı »