21 Ağustos 2019 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Tek Kamera Kullanarak Nesne-Kamera Arasındaki Uzaklığın Belirlenmesi İçin Bir Yöntem", Fatma Kuncan, Mehmet Yıldırım, Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi TOK 2015 Ulusal Tolantısı, 10-12 Eylül 205, Denizli, , , 937-941, (2015)
Tez:
Ulusal-
2) "SONAR ALGILAYICILAR VE SEZGİSEL YÖNTEMLER İLE OTONOM ROBOTLARDA ENGELDEN SAKINIM VE YOL BULMA", Rasim Topuz, Mehmet Yıldırım, UMAS 2015 Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, 10-12 Eylül 2015, Düzce, , , , (2015)
Tez:
Ulusal-
3) "Stock Optimization of Spare Parts with Genetic Algorithm", Erkan KIYAK, Mehmet YILDIRIM, Adem TUNCER, Proceedings of the First Doctoral Workshop in Artificial Intelligence (DWAI 2013), Turin-Italia,, , 1126, 19-23, (2013)
Tez:
Uluslararası-
4) "Turkey’s Municipal Solid Waste and Urban Waste Water Treatment Sludge Electrical Energy Potential", M. Ozcan, S. Ozturk, M. Yıldırım, International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’13) Bilbao (Spain), 20-22 March, , , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
5) "A Hybrid Implementation of Genetic Algorithm for Path Planning of Mobile Robots on FPGA", Adem Tuncer, Mehmet Yildirim, Kadir Erkan, The 27th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2012), Paris, , , pp.459-465, (2012)
Tez:
Uluslararası-
6) "Remote control laboratory using student-designed simulation blocks", Selçuk Öğütçü, Mehmet Yıldırım, 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 26-28 April 2012, Antalya, , , pp.2097-2102, (2012)
Tez:
Uluslararası-
7) "Biyokütle Kaynaklarının Farklı Üretim Teknolojilerine Göre Elektrik Enerjisi Değerlerinin Belirlenmesi", Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK, Mehmet YILDIRIM, Levent KILIÇ, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ELECO’2012, Bursa, , , , (2012)
Tez:
Ulusal-
8) "Chromosome Coding Methods in Genetic Algorithm for Path Planning of Mobile Robots", Adem Tuncer, Mehmet Yildirim, 26th International Symposium on Computer and Information Sciences, London, , , pp.377-383, (2011)
Tez:
Uluslararası-
9) "Türkiye nin farklı kaynak tiplerine göre biyogaz potansiyellerinin belirlenmesi", Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK, Mehmet YILDIRIM, IV. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, , , 243-247, (2011)
Tez:
Ulusal-
10) "Kablosuz Algılayıcı Ağlar Kullanılarak Birinci Dereceden Ölü Zamanlı Bir Sistemin Denetimi", F. Aktaş, C. Çeken K. Erkan, M. Yıldırım, 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2011, Elazığ/Türkiye, , , 251-256, (2011)
Tez:
Uluslararası-
11) "Türkiye‘de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Geleceği İçin Durum Tespiti", Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK, Mehmet YILDIRIM, 6.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Denizli, , , 35-39, (2011)
Tez:
Ulusal-
12) "Dinamik web sitesi içerik yönetim sistemi:DyNA", İsmail Kırbaş, Mehmet Yıldırım, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, UMES'07, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, UMES'07, Cilt-1, 62-66, (2007)
Tez:
Ulusal-
13) "Genetik Algoritmalar için Uzak Sanal Laboratuar", Adem Tuncer, Mehmet Yıldırım, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, UMES'07, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, UMES'07, Cilt-1, 46-49, (2007)
Tez:
Ulusal-
14) "Heuristic Optimization Methods for Generating Test from a Question Bank", Mehmet Yildirim, Lecture Notes in Artificial Intelligence, , 4827, 1218-1229, (2007)
Tez:
Uluslararası-
15) "Generation Expansion Planning with Adaptive Simulated Annealing Genetic Algorithm", Mehmet Yildirim, Kadir Erkan, Semra Ozturk, International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, TAINN-2003, , Volume E-8, 764, (2003)
Tez:
Uluslararası-
16) "Application of Genetic Algorithms on a Photovoltaic Panel (PV)-Pump Motor Matching to Natural Tracking of PV Maximum Power Points", Ozcan Atlam, Mehmet Yildirim, Feriha Erfan Kuyumcu , International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, TAINN-2003, , , , (2003)
Tez:
Uluslararası-
17) "Benzetilmiş Tavlamalı Genetik Algoritmalar ile Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Genişletme Planlaması", Mehmet Yıldırım, Kadir Erkan, Semra Öztürk, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ELECO’2002, , Cilt:Elektrik-Bilgisayar , 45-49, (2002)
Tez:
Ulusal-
18) "Comparison of Linear Predictive Analysis Methods for ANN-Based Speaker Identification", Melih İnal, Erhan Bütün, Kadir Erkan, Mehmet Yildirim, Celal Çeken , 5th Seminar on Neural Network Applications in Electrical Engineering, Neural–2000, , , 109-112, (2000)
Tez:
Uluslararası-
19) "Nonlinear System Modelling with Fuzzy Neural Network Using Genetic Algorithms with Simulated Annealing", Kadir Erkan, Mehmet Yıldırım, International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO-99, , Volume:Electronics, 207-211, (1999)
Tez:
Uluslararası-
20) "Electrocardiogram-QRS Wave Detector", Mehmet Engin, Kadir Erkan, Mehmet Yıldırım, Melih İnal, International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO-99, , Volume:Electronics, 327-331, (1999)
Tez:
Uluslararası-
21) "Detection of Visual Evoked Potantials in Electroencephalogram", Mehmet Engin, Kadir Erkan, Melih İnal, Mehmet Yildirim, International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO-99, , Volume:Electronics, 332-337, (1999)
Tez:
Uluslararası-
22) "Bulanık Mantıklı Yapay Sinir Ağı ile Doğrusal Olmayan Sistemlerin Farklı Berraklaştırma Metodları ile Modellenmesi", Mehmet Yıldırım, Kadir Erkan, Mehmet Engin, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, , , 651-654, (1999)
Tez:
Ulusal-
23) "Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemlerin Bulanık Mantıklı Yapay Sinir Ağı ile Modellenmesi", Mehmet Yıldırım, Kadir Erkan, İrfan Sağdınç, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK’98, , , 191-196, (1998)
Tez:
Ulusal-
24) "Birleşik Hata ve Regresörlü Adaptif IIR Filtreleme ile Sistem Tanılama", İrfan Sağdınç, Erhan Bütün, Kadir Erkan, Mehmet Yıldırım, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK’98, , , 253-256, (1998)
Tez:
Ulusal-