23 Ekim 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Generation expansion planning scenarios to reduce natural gas dependency of Turkey ", Mustafa Ozcan, Mehmet Yildirim, Semra Ozturk, Energy Exploration & Exploitation, 34, 244-261, (2016)
 • "Design and implementation of a genetic algorithm IP core on an FPGA for path planning of mobile robots", Adem TUNCER, Mehmet YILDIRIM, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, 24 (6), 5055-5067, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Veri Madenciliği Kümeleme Algoritmaları Kullanarak Arıza Dayanımlı Denetim Sistemi Tasarımı", Umut Altınışık, Mehmet Yıldırım, SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 17 (1), 9-16, (2013)
 • "Web-based virtual laboratory for genetic algorithms", Adem Tuncer, Mehmet Yildirim, Selçuk Üniversitesi Teknik-Online Dergi, 11, 19-31, (2012)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Tek Kamera Kullanarak Nesne-Kamera Arasındaki Uzaklığın Belirlenmesi İçin Bir Yöntem", Fatma Kuncan, Mehmet Yıldırım, Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi TOK 2015 Ulusal Tolantısı, 10-12 Eylül 205, Denizli, , , 937-941, (2015)
 • "SONAR ALGILAYICILAR VE SEZGİSEL YÖNTEMLER İLE OTONOM ROBOTLARDA ENGELDEN SAKINIM VE YOL BULMA", Rasim Topuz, Mehmet Yıldırım, UMAS 2015 Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, 10-12 Eylül 2015, Düzce, , , , (2015)
Devamı »

Dersler

 • Bilgisayar Ağları, Elektronik Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Bulanık Mantık, Endüstri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Bilgisayar Ağları - 1, Bilgisayar Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »