25 Nisan 2018 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Generation expansion planning scenarios to reduce natural gas dependency of Turkey ", Mustafa Ozcan, Mehmet Yildirim, Semra Ozturk, Energy Exploration & Exploitation, 34, 244-261, (2016)
 • "Design and implementation of a genetic algorithm IP core on an FPGA for path planning of mobile robots", Adem TUNCER, Mehmet YILDIRIM, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, 24 (6), 5055-5067, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "A Low Cost Single Board Computer Based Mobile Robot Motion Planning System for Indoor Environments", Serdar Solak, Emine Dogru Bolat, Adem Tuncer, Mehmet Yildirim, International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 4, 95-102, (2016)
 • "GÖRÜNTÜ ŞİFRELEME İÇİN SCAN PATERNLERİNİ KULLANAN HİBRİT BİR YÖNTEM", Hasan SAKAL, Mehmet YILDIRIM, Selçuk-Teknik Dergisi, 15, 264-283, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Tek Kamera Kullanarak Nesne-Kamera Arasındaki Uzaklığın Belirlenmesi İçin Bir Yöntem", Fatma Kuncan, Mehmet Yıldırım, Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi TOK 2015 Ulusal Tolantısı, 10-12 Eylül 205, Denizli, , , 937-941, (2015)
 • "SONAR ALGILAYICILAR VE SEZGİSEL YÖNTEMLER İLE OTONOM ROBOTLARDA ENGELDEN SAKINIM VE YOL BULMA", Rasim Topuz, Mehmet Yıldırım, UMAS 2015 Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, 10-12 Eylül 2015, Düzce, , , , (2015)
Devamı »

Dersler

 • Bilgisayar Ağları, Elektronik Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Bulanık Mantık, Endüstri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Bilgisayar Ağları - 1, Bilgisayar Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »