13 Kasım 2019 | Çarşamba
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Yönetişim (Kurumsal Yönetim) Kalitesi Açısından İcra ve Kontrol İşlevlerinin Ayrılığı ", " Muzaffer Eroğlu" " Melsa Ararat", Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 5, 105, (2018)
Tez:
-
2) "Anonim Şirket yönetim kurullarında üye çeşitliliğinin sağlanması için belirli nitelikte üye atanmasına ilişkin zorunluluk içeren kurallar ", Muzaffer Eroğlu , Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Cilt: XI Sayı: 2 (2014) - YÜHFD Cilt: XII Sayı: 1 (2015), 575, (2016)
Tez:
-
3) "“Regulating Electricity Markets via Competition Regulation rather than Sector-Specific Regulation: What are the Consequences in Turkey?” ", Muzaffer Eroğlu, Network industries Quarterly,, 15, , (2015)
Tez:
-
4) "Anonim Şirketlerde Organlar Arası İş Bölümü ve Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri ", Muzaffer Eroğlu, Aybüke Demir, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2, , (2015)
Tez:
-
5) "Hakim Pay Sahibinin Azınlığı Ortaklıktan Çıkarma Hakkı", Muzaffer Eroğlu, Kurumsal Yönetim,, 25, , (2015)
Tez:
-
6) "How to Achieve Sustainable Companies: Soft Law (Corporate Social Responsibility and Sustainable Investment) or Hard Law (Company Law)", Muzafferoğlu, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2, 87, (2014)
Tez:
-
7) "Payları Borsada İşlem Gören Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yeni Sistem", Muzaffer Eroğlu, Legal Hukuk Dergisi, 12, 31, (2014)
Tez:
-
8) "Obstacles and Possibilities for Sustainable Companies in Turkey, ", Muzaffer Eroğlu, University of Oslo Faculty of Law Research Paper No. 2013-04 , , , (2013)
Tez:
-
9) "Şirketler Topluluğu-TTK'daki Düzenlemeler", Muzaffer ERoğlu, Kurumsal Yönetim, 20, , (2013)
Tez:
-
10) "Çağrı Yoluyla Hisse senedi Toplanmasında Çıkarma ve Satma Uygulamaları’ ", Muzaffer EROĞLU, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , , , (2010)
Tez:
-
11) "Enerji Sektöründe Ayrıştırma Uygulamaları", Muzaffer Eroğlu, Rekabet Dergisi, 41, 109, (2010)
Tez:
-
12) "Kollektif Hak Arama Özgürlüğünün Farklı Görünüm Şekilleri: Class Action ve Topluluk Davaları’ ", Muzaffer EROĞLU, Varol KARAASLAN, Erzincan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, , , (2010)
Tez:
-
13) "The Role of Competition Law in Turkish Privatisation Process", "Muzaffer EROĞLU," "Fikret ERKAN", Ankara Law Review, , , (2010)
Tez:
-
14) "Avrupa’da Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği Konusundaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi ve Konunun Türk Hukukundaki Yeri", Muzaffer Eroğlu, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Ekim, , (2008)
Tez:
-
15) "Single Member Companies in Turkish Law", Muzaffer Eroglu, Legal Hukuk Dergisi, 64, 1269, (2008)
Tez:
-
16) "Türk Hukukunda Tek Ortaklı Şirketler", Muzaffer Eroğlu, Legal Hukuk Dergisi, 64, 1253, (2008)
Tez:
-
17) "Modern Organization of Multinational Enterprises and Liability Discussions: Critical Analysis of Control Theory", Muzaffer EROGLU, Social Science Research Network, , , (2008)
Tez:
-
18) "Ceviri:Enerji Şartı Antlaşması, Genel Değerlendirme (The Energy Charter Treaty, an Overview, By Domenico Di Pietro) in Milletlerarası Ticari Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümüne İlişkin İstanbl Konferansı ", Muzaffer EROGLU, Beta, Istanbul, , 151, (2008)
Tez:
-