15 Aralık 2019 | Pazar
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2016 | Tez Konusu: HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ VE KOMİTELER
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Ece Mansurgüller
Diğer Danışman: | Durum: Devam
2 ) 2016 | Tez Konusu: ENERJİ ŞİRKETLERİNİN YAPISINA YÖNELİK REGÜLASYON MÜDAHALELERİNİN TTK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Bekir Çelikdemir
Diğer Danışman: | Durum: Devam
3 ) 2016 | Tez Konusu: Rekabet Hukukunda ABC Bilgi Değişimi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Uğur Yıldız
Diğer Danışman: | Durum: Devam
4 ) 2015 | Tez Konusu: Fikri mülkiyet haklarının ticaret şirketlerinde sermaye olarak konabilmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Habibe Dinç
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
5 ) 2015 | Tez Konusu: Anonim Şirketlerde Özel Denetim İsteme Hakkı
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Nihan Değirmencioğlu
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
6 ) 2015 | Tez Konusu: YABANCI UNSURLU SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Selehattin Kaya
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
7 ) 2014 | Tez Konusu: Ticaret Şirketlerinin Korunmasında Alacaklıların Korunması
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Aybüke Demir
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
8 ) 2014 | Tez Konusu: Uluslararası Enerji Yatırımlarının Korunması Ve İdarenin Düzenleyici İşlem Yetkisi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Mücahit Karslı
Diğer Danışman: | Durum: Devam
9 ) 2013 | Tez Konusu: Elektrik ve Doğal Gaz Sektörlerinde Hakim Durum ve Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halleri
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Işık Derya Erat
Diğer Danışman: | Durum: Devam
10 ) 2013 | Tez Konusu: Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Bilgi Alma, İnceleme ve Denetçi Atanmasını İsteme Hakkı
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Savaş Yörük
Diğer Danışman: | Durum: Devam
11 ) 2012 | Tez Konusu: ANONİM ŞİRKETLER HUKUKUNDA KULLANIMI ve UYGULAMA SORUNLARI AÇISINDAN PAY SAHİPLERİ SÖZLEŞMELERİ
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Alper Erdem
Diğer Danışman: | Durum: Devam
12 ) 2012 | Tez Konusu: Anonim Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ücret hakkı ve azledilen YK üyelerinin tazminat hakkı
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Evrim İlke Erdem
Diğer Danışman: | Durum: Devam
13 ) 2011 | Tez Konusu: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ TÜZEL KİŞİLİĞİ ve ORGANLARININ İŞLEYİŞİNİN İNCELENMESİ
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Tuba Özbay
Diğer Danışman: | Durum: Devam