11 Aralık 2018 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Limited Liability in Turkish Law", Muzaffer Eroğlu, European Business Organisation Law Review, 9, , (2008)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Anonim Şirket yönetim kurullarında üye çeşitliliğinin sağlanması için belirli nitelikte üye atanmasına ilişkin zorunluluk içeren kurallar ", Muzaffer Eroğlu , Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Cilt: XI Sayı: 2 (2014) - YÜHFD Cilt: XII Sayı: 1 (2015), 575, (2016)
 • "“Regulating Electricity Markets via Competition Regulation rather than Sector-Specific Regulation: What are the Consequences in Turkey?” ", Muzaffer Eroğlu, Network industries Quarterly,, 15, , (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "2011 yılında Rekabet Hukuku Alanında Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi", Muzaffer Eroğlu, , Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu-X, , , (2012)
 • "Yavru Şirket Tarafından İşlenen Rekabet İhlallerinden Dolayı Ana Şirkete Ceza Verilmesi", "muzaffer EROĞLU", Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-VIII, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-VIII, , , (2010)
Devamı »

Dersler

 • Sermaye Piyasası Hukuku, ,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
 • Kıymetli Evrak Hukuku, ,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Anonim Ortaklıkta Yönetim Kuruluna İlişkin Güncel Gelişmeler, ,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
Devamı »