15 Temmuz 2018 | Pazar
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Characterization of microstructure, chemical composition, and toughness of a multipass welded joint of austenitic stainless steel AISI316L", Mustafa Tümer, Ramazan Yılmaz, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, , , (2016)
 • "Strengthening of AISI 2205 duplex stainless steel by strain ageing", "Tuba Karahan", "Hayriye Ertek Emre","Mustafa Tümer","Ramazan Kaçar" , Materials & Design, 55, 250-256, (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Nikel Bazlı Süper Alaşım Inconel 625 ile AISI 304L Paslanmaz Çelik Malzeme Çiftinin Birleştirilmesinde Farklı İlave Metallerin Tokluk ve Mikroyapısal Özelliklere Etkisi ", Mustafa TÜMER, Mithat Zaim KERİMAK , El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 4, 116-126, (2017)
 • "Gemi Saclarının Tozaltı Ve Özlü Tel Kullanarak Mag Kaynağı İle Birleştirilmesi Ve Mekanik Özellikleri", YILMAZ R., TUMER M, TÜBAV BİLİM DERGİSİ, 2/1, 88-98, (2009)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Effect of Multipass Welding on Microstructural And Mechanical Properties of AISI 2205 Duplex Stainless Steel", Alptekin Kısasöz, Mustafa Tümer, Ahmet Karaaslan, The Proceedings of Third International Iron and Steel Symposium, International Iron and Steel Symposium (UDCS’17), , 66-68, (2017)
 • "NİKEL BAZLI SÜPER ALAŞIM INCONEL 625 İLE AISI 304L PASLANMAZ ÇELİK MALZEME ÇİFTİNİN BİRLEŞTİRİLMESİNDE FARKLI İLAVE METALLERİN TOKLUK VE MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERE ETKİSİ", Mustafa Tümer, Mithat Zaim Kerimak, , 4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16), , , (2016)
Devamı »

Dersler

 • Malzeme Bilimi, Enerji Sistemleri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Demir Dışı Metallerin Kaynağı, Makine ve Metal Teknolojileri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Kaynak Muayene Yöntemleri, Makine ve Metal Teknolojileri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »

Projeler

 • Malzemelerde Meydana Gelen Hataların Tahribatsız Muayene Yöntemleri ile İzlenmesi
  Diğer tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİKLERİN BİRLEŞTİRİLMESİNDE KULLANILAN YENİ İLAVE METALLERİN, KAYNAK METALİNİN MEKANİK VE MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
Devamı »