23 Ocak 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Spontaneous pseudoaneurysm of the superficial femoral artery in Behcet's disease-endovascular stent-graft treatment combined with percutaneous drainage: a case report. ", Kanko Muhip, Ciftci Ercument., Heart Surgery Forum , 10(1):, E84-6., (2008)
 • "Very rare aetiology of giant popliteal pseudoaneurysm: anterior cruciate ligament surgery. ", Kanko M, Buluc L, Yavuz S, Muezzinoglu S, Berki T., Postgrad Med Journal., Mar;84(989):, 158-9., (2008)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • " Videoasist apikal trombektomi: Olgu sunumu ", H. Tekinalp, H. Akbaş, Kanko M., C. Erdal, S. Bülbül, M. Dikmengil, M. Alp., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 2(1), 116-120, (2009)
 • " “Geç bulgu veren penetran subclavian arter yaralanması;olgu sunumu.” ", Kanko M., Yavuz Ş., Topcu S., Liman T, Adnan Menderes Tıp Fakültesi Dergisi, 7(2), 43-45, (2006)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "“Bir vasküler orijinli leiyomyosarkom olgusu”", Kanko M., H. Özkan. , , VI.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi; 1992, Ürgüp - Nevşehir., , , (2009)
 • "“İnternal karotid arter tıkayıcı hastalıklarında stent yerleştirilmesi” ", Çiftçi E., Efendi H.,Sarısoy H.T.,Budak F., İşeri P., Kanko M., Akbaş H., Selekler M., Kahraman G., Demirci A.,Berki T., Komsuoglu S, , , 3. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi,7-10 Haziran 2006, Antalya., , , (2006)
Devamı »

Dersler

 • Akut ve kronik arteryel oklüzyonların tedavisi, Cerrahi Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Arter yaralanmalarında yaklaşım, Cerrahi Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Venöz sistem hastalıkları, Cerrahi Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »