21 Ekim 2019 | Pazartesi
 

Poster Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) " Jeofizikte Ağır Metal Kirlilik Çalışmaları Ve Seçilen Yöntemlerle Alınan Sonuçların Karşılaştırılması, ", Canbay, M.M., , 19. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi. 23-26 Kasım.Ankara , (2010)
Tez:
Uluslararası-
2) "Evaluation of Engineering Properties of Volcanic Rocks in Armutlu Peninsula", Canbay M,M; Kurtuluş C; Ramazanoğlu S. , Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi Bildiriler Kitapçığı 23-26 Kasım 2010 Ankara, Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi 23-26 Kasım 2010 Ankara, (2010)
Tez:
Uluslararası-
3) "Ağır Metal Kirlilik Değerlerine Fuzzy Logic Sistemin Uygulanması", 2, Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi Bildiriler Kitapçığı 23-26 Kasım 2010 Ankara, Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi 23-26 Kasım 2010 Ankara, (2010)
Tez:
Uluslararası-
4) "Jeofizikte Ağır Metal Kirlilik Çalışmaları ve Seçilen Yöntemlerle Alınan Sonuçların Karşılaştırılması", 1, Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi Bildiriler Kitapçığı 23-26 Kasım 2010 Ankara, Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi 23-26 Kasım 2010 Ankara, (2010)
Tez:
Uluslararası-
5) "Heavy Metal Contamination of Soils with magnetic susceptibility method in Kocaeli( Turkey) and Comparison of in Situ Field Measurements of Soil Magnetic Susceptibility with Laboratory Data ", Canbay M, International Earthquake Symposium, , (2009)
Tez:
Uluslararası-
6) "Kırşehir-Nevşehir Bölgesinde Tek Boyutlu Isı Modeli Çalışması,", Canbay M, Bayram B, Yeziz H, International Earthquake Symposium , International Earthquake Symposium , (2009)
Tez:
Uluslararası-
7) "Arazi Manyetik Duyarlık Değerlerinin Laboratuar Değerleri ile Karşılaştırılması", Mücella CANBAY,Demet GİDER,Nuray ALPASLAN, Türkiye 18.Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi Program ve Bildiri Özleri Kitabı, Türkiye 18.Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, (2008)
Tez:
Uluslararası-
8) "VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEPREM VERİLERİNİN ANALİZİ ", Nevcihan DURU,M.M.MücellaCANBAY, “INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELI 2007” , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
9) "Armutlu Yarımadasında Manyetik Duyarlık Çalışmaları ", M.M.Mücella CANBAY, Cengiz KURTULUŞ, “INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELI 2007” , INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELI 2007” , (2007)
Tez:
Uluslararası-
10) "KOCAELİ BÖLGESİNDE TOPRAK ÇEŞİTLERİ VE ONLARIN DİNAMİK ELASTİK PARAMETRELERİ ", Cengiz KURTULUŞ,Mücella CANBAY,Nur DEMİR,Demet GİDER,Funda DÖKMEN , GAP Tarım Kongresi sempozyum kitabı, GAP Tarım Kongresi sempozyum kitabı, (2007)
Tez:
Uluslararası-
11) "BULANIK MANTIK TEMELLİ TOPRAK VERİMLİLİĞİ ANALİZİ", Nevcihan DURU,M. Mücella CANBAY,Cengiz KURTULUŞ,Funda DÖKMEN, GAP Tarım Kongresi Sempozyum Kitabı, GAP Tarım Kongresi, (2007)
Tez:
Uluslararası-
12) "Some Instruments and Soil Methods Used in Geophysical Engineering and Soil Studies", C,Kurtuluş,M,Canbay and D,Gider , 18th International Soil Meeting , 18th International Soil Meeting ,Harran University,Soil Science Society of Turkey., (2006)
Tez:
Uluslararası-