21 Ekim 2019 | Pazartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Edremit körfezinin tektonik açılma modeli bağlamındaki aktif faylarına derin sismik yansıma kesitleri ile yaklaşım", B. Doğan, C. Kurtuluş, F. Sertçelik, M. Canbay, H.M. Küçük, , AKTİF TEKTONİK ARAŞTIRMA GRUBU ATAG13. ÇALIŞTAYI, , , (2009)
Tez:
Ulusal-
2) "Estimation of Atterberg limits and bulk mass density of an expansive soil from P-wave velocity measurements,", Cengiz Kurtulus, Fadime Sertcelik, M.Mucella Canbay, İbrahim Sertçelik, , 5th Congress of Balkan geophysical Society-GEOPHYSICS AT THE CROSS ROADS, Belgrade, Serbia, , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
3) "Armutlu YarımadasındaManyetik duyarlık çalışmaları ile Manyetik Anizotropi Çalışmalarının Değerlendirilmesi", Mücella CANBAY, Program ve Bildiri Özleri Kitabı, Türkiye 18.Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
4) "Archaeomagnetic investigation of Archaeological site (Kocaeli) from Turkey", M.Mücella CANBAY, Cengiz KURTULUŞ, Ecology, Scientific Articles 2007, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
5) "Salinity Investigation of The Region East to the Izmit Gulf of Izmit-Kocaeli", KURTULUŞ C., CANBAY M., and DEMİR N., 18th International Soil Meeting ,Harran University,Soil Science Society of Turkey, 18th International Soil Meeting, , , (2006)
Tez:
Uluslararası-
6) "Investigation of the Industrial and Agricultural Contamination of Izmit and Its Environment by Using Magnetic Method", CANBAY M., KURTULUŞ C., AND GÖKMEN F, Harran University,Soil Science Society of Turkey, 18th International Soil Meeting, , , (2006)
Tez:
Uluslararası-
7) "Kirlilik Çalışmaları ve Neticesinde İyileşmelerin Ölçülmesi", M.Mücella CANBAY, Türkiye 17. Uluslar arası Jeofizik Kongre ve Sergisi.Sempozyum kitapçığı, Türkiye 17. Uluslar arası Jeofizik Kongre ve Sergisi.Ankara. , , , (2006)
Tez:
Uluslararası-
8) "Kozluk Kocaeli bölgesinde arkeolojik yapıların manyetik yöntemle araştırılması ve manyetik duyarlık ölçümleri", M.Mücella CANBAY,Cengiz KURTULUŞ, Jeoarkeoloji ve arkeojeofizik sempozyumu kitabı, Jeoarkeoloji ve arkeojeofizik sempozyumu,İstanbul., , , (2005)
Tez:
Ulusal-
9) "Elongation of the North Anatolian Fault Zone in the Sea of Marmara", KURTULUŞ, C.,CANBAY, M.M., EGS-AGU-EUG Joint Assembly Nice,FRANCE, EGS-AGU-EUG Joint Assembly , , , (2003)
Tez:
Uluslararası-
10) "An approach to the recent tectonic of Turkey"", CANBAY, M.M.,ÇAKIR, Ş.,KURTULUŞ, C, EGS-AGU-EUG Joint Assembly Nice,FRANCE, EGS-AGU-EUG Joint Assembly , , , (2003)
Tez:
Uluslararası-
11) "A High Seismic Stratigraphy Study in the Erdek Gulf", KURTULUŞ,C.,CANBAY,M, 3rd Balkan Geophysical Congress and Exhibition,Sofya,Bulgaria, 3rd Balkan Geophysical Congress and Exhibition,, , , (2002)
Tez:
Uluslararası-
12) "Tekirdağ-Çerkezköy ilçesinde yer mühendislik özelliklerinin jeofizik ölçümler,jeolojik gözlemler ve jeotektonik deneylerle belirlenmesi"", M.CANBAY,A.YOĞURTÇU,Ş.ÇAKIR,C.KURTULUŞ, , Aktif Tektonik Araştırma Grubu,ATAG, Aktif Tektonik Araştırma Grubu,, , , (2002)
Tez:
Ulusal-
13) "Archaeological Search of Northern Kocaeli,", CANBAY M.M.,AKPINAR H, Fourth International Turkish Geology Symposium,Kitapçığı , Fourth International Turkish Geology Symposium,, , , (2001)
Tez:
Uluslararası-
14) "Archea Search of Erenler District in Turkey", CANBAY M.M.,AKPINAR H.,ORUÇ B, International Earth Science Colloquium on The Aegean Region Kitapçığı, International Earth Science Colloquium on The Aegean Region İZMİR, , , (2000)
Tez:
Uluslararası-
15) "Trakya Bölgesi Hamitabat 10 Kuyusunun Sismik ve Gravite Verileri ile Korelasyonu ve Değerlendirilmesi,", CANBAY M.M.,YOĞURTCUOĞLU A.Ç, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 4. Toplantısı Kitapçığı, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 4. Toplantısı, , , (2000)
Tez:
Ulusal-
16) "Kuzeydoğu Anadolu Bölgelerinin Sismotektoniği ve Potansiyel Sismik Risk Değerlendirilmesi", Tekin YEKEN,M.Mücella CANBAY, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 3. Toplantısı Kitapçığı, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 3. Toplantısı,Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği SİVAS, , , (1999)
Tez:
Ulusal-
17) "Ege Bölgesinin Depremselliği ", M.Mücella CANBAY, UluslarasıJeofizik Semineri Kitapçığı, UluslarasıJeofizik Semineri , , , (1991)
Tez:
Uluslararası-