22 Kasım 2019 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Tedavi altındaki şizofreni ve şizoaffektif bozukluk hastalarında kilo alımı: Üç yıllık doğal izleme çalışması", Mustafa Yıldız, Klin Psikofarmakol Bul, 18 (Suppl. 2), S43-S49., (2008)
  • "Psikiyatrik rehabilitasyon yönelimli gündüz hastanesi uygulaması: Kocaeli Üniversitesi deneyimi", Mustafa Yıldız, Anadolu Psikiyatr Derg, 9(ek sayı:1), 9-13., (2008)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Psikotik bozukluklarin tedavisinde depo antipsikotik ilaç (flufenazin dekanoat) kullanimi neden hâlâ önemlidir? Klinik sonuç açısından bir inceleme", Mustafa Yıldız, Ayşe G. Yüksel, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 16, 103-108, (2006)
  • "Psikotik bozukluğu olan ve antipsikotik ilaç kullanan hastalarda obezite sıklığı ve bir yılın sonunda kilo değişimi", Cem Cerit, Mustafa Yıldız, Suna Candan, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 16, 233-238, (2006)
Devamı »