11 Aralık 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Comparing assessments of the decision-making competencies of psychiatric inpatients as provided by physicians, nurses, relatives and an assessment tool", "Rahime Aydın Er", "Mine Şehiraltı", Journal of Medical Ethics, 40(7), 453-457, (2014)
 • "Decisions of psychiatric nurses about to warn, compulsory hospitalization, and competence of patients. ", "Mine Sehiralti", "Rahime Aydın Er", Nursing Ethics, 20(1), 41-50, (2013)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Çözümlenmemiş bir konu: psikiyatrik bozukluğu olan hastanın gönülsüz/zorla tedavi edilemsi", "Rahime Aydın Er", "Mine Şehiraltı", Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1(1), 39-42, (2010)
 • "Tedaviye ve araştırmaya karar verme yeterliğini değerlendiren araçların incelenmesi", "Rahime Aydın Er", "Mine Şehiraltı", Türkiye Klinikleri Tıp etiği-hukuku-tarihi, 18(3), 199-206, (2010)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Diş hekimliği öğrencilerinin iyi diş hekiminin nitelikleri konusundaki düşüncelerinin değerlendirilmesi", "Mine Şehiraltı", "Meral kavak", "Önjen Tak", 6. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Van, 2014., 6. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, sf.62-64, Van, 2014., , 62-64, (2014)
 • "Raşit Tahsin Tuğsavul’un ‘Seririyat-ı Akliye Dersleri’ adlı kitabına göre melankolik hastalıklar ", "Mine Şehiraltı", "Cebrail Yılmaz", "Aslıhan Polat", VIII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Bildiri Özetleri Kitabı, Gaziantep, 2013. , VIII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Bildiri Özetleri Kitabı, Gaziantep, 2013. , , , (2013)
Devamı »

Dersler

 • Tıp Tarihi, Temel Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Tıp Etiğine Giriş, Temel Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Tıp Etiği, Temel Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Psikiyatri Hastalarının Tedaviye Karar Verme Yeterliği
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2008)
Devamı »