18 Eylül 2019 | Çarşamba
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Üniversite Kampüsünde Farklı Mikroçevrelerde Toz Kaynaklı PAH Seviyeleri ve Maruziyet Tahmini", Civan MY, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 29, 1-10, (2017)
Tez:
-
2) "Üniversite İç Ortamında Ölçülen Halojenli Kalıcı Organik Kirleticilerin Seviyeleri", Civan MY, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, 4/4, 321-329, (2016)
Tez:
3) "Bursa’da Benzen Seviyesinin İncelenmesi ve Sağlık Riski Tahminin Farklı İstatistiksel Yöntemler Kullanılarak Değerlendirilmesi", Civan MY., Kuntasal ÖO, Tuncel G, Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi, 3, 12-21, (2014)
Tez:
-
4) "Contrubition of VOCs to Ozone Formation in Bursa Atmosphere", Civan MY., Kuntasal ÖO, Tuncel G, Karaelmas Science and Engineering Journal, 2/1, 34-40, (2012)
Tez: