18 Eylül 2019 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Bursa Atmosferinde Inorganik Kirleticilerin Mekansal Dağilimi", Mihriban Civan, Öznur Oğuz Kuntasal, Gürdal Tuncel, 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 5-8 Ekim , 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 5-8 Ekim 2011, , 251-258, (2011)
Tez:
Ulusal-
2) "Improvement Land Used Regression Model For Predicting Inorganic Pollutants Concentrations In Bursa/Turkey", Mihriban Yılmaz Civan, Arzu Erener, Gürdal Tuncel, 2nd International Conference on Air Pollution an Control (CAPAC-II), 2nd International Conference on Air Pollution an Control (CAPAC-II), , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
3) "An Evaluation Of The Health Risks Of Selected Hazardous Air Pollutants For Different Groups In Kocaeli", Demet Arslanbaş, Hakan Pekey, Beyhan Pekey, Zehra Bulut Bozkurt, Güray Doğan, Mihriban Civan, Öznur Oğuz Kuntasal, Gürdal Tuncel, 2nd International Conference on Air Pollution an Control (CAPAC-II), 2nd International Conference on Air Pollution an Control (CAPAC-II), , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
4) "", , , , , , (2011)
Tez:
-
5) "Pasif Örnekleme Tüplerinde Tutma Sabitinin Önemi", Civan, M., Yorulmaz, S. ve Tuncel, G., IV. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu Bildiri Kitabı, IV. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu ODTU KKM–Ankara, 135-145, 25-27 Ekim 2010, , 135-145, (2010)
Tez:
Ulusal-
6) "Bursa Ve Ankara Atmosferinde Ölçülen Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonlarinin Zamansal Değişimlerinin Incelenmesi", Yorulmaz, S., Civan, M., Tuncel., G, IV. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu Bildiri Kitabı, IV. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu ODTU KKM–Ankara, 25-27 Ekim 2010 , , 662-668, (2010)
Tez:
Ulusal-
7) "“Kapalı Alanda Uçucu Organik Bilesiklerin Belirlenmesi Ve Değerlendirilmesi", Akal D., Civan M., Yorulmaz S., Ersan, H.Y.,. , IV. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu Bildiri Kitabı , IV. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, ODTU KKM – Ankara, 25-27 Ekim 2010, , 17-26, (2010)
Tez:
Ulusal-
8) "Kocaeli’de Farkli Mikroçevrelerde Kişisel Maruziyet Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonlari Ve Kaynaklarinin Belirlenmesi", Demet ARSLANBAŞ, Hakan PEKEY, Beyhan PEKEY, Güray DOĞAN, Mihriban CİVAN, Öznur OĞUZ KUNTASAL, Gürdal TUNCEL, IV. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu Bildiri Kitabı, IV. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, ODTU KKM – Ankara, 25-27 Ekim 2010 (4), , 55-64, (2010)
Tez:
Ulusal-
9) "Kocaeli Kentinde Çeiitli Mikroçevrelerin İç ve Dış Ortamlarında Benzen, Toluen, Etilbenzen Ve Ksilenlerin (Bteks) Konsantrasyonlarının Değerlendirilmesi", Arslanbaş, D., Pekey, H., Pekey, B., Bozkurt, Z., Doğan, G., Civan, M., Oğuz Kuntasal, Ö. Ve Tuncel, G, İTÜ XII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiri Kitabı , İTÜ XII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 2010, , 443-448, (2010)
Tez:
Ulusal-
10) "Meteorolojik Parametrelerin Bursa Atmosferinde Ölçülen Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonları Üzerindeki Etkisi", Yorulmaz Sema, Civan Mihriban, Tuncel Gürdal, , Uluslar arası Katılımlı 1. Meteoroloji Sempozyumu Bildiri Kitabı, Uluslar arası Katılımlı 1. Meteoroloji Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2010, Ankara , , 135-145, (2010)
Tez:
Uluslararası-
11) "Spatial Distributions of Organic and Inorganic Pollutants at Aliaga, Turkey", Civan, M., Elbir, T., Seyfioglu, R., Sofuoglu, S., Bayram, A., Muezzinoglu, A., Odabasi, M., Tuncel, G, Proceedings of the Global Conference on Global Warmi, Global Warming 2009, , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
12) "Investigation of the Light Hydrocarbons in Bursa Atmosphere", Yorulmaz, S., Civan, M. and Tuncel, G, Proceedings of the Global Conference on Global Warming-2009, Global Warming Conference, 2009, , 965-972, (2009)
Tez:
Uluslararası-
13) "Üniversite Kampüsünde Ölçülen Uçucu Organik Bileşiklerin Faktör Analiz Tekniği İle Değerlendirilmesi", Civan, M., Yorulmaz, S. ve Tuncel, G., 8. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, 8. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 12-14 Kasım, Antalya (2009), , 191-201, (2009)
Tez:
Ulusal-
14) "ODTÜ Kampüsündeki UOB Konsantrasyonlarının Belirlenmesi", Yorulmaz, S., Civan, M. ve Tuncel, G.,, 8. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, 8. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 12-14 Kasım 2009, Antalya (2009), , 183-190, (2009)
Tez:
Ulusal-
15) "Uçucu organik maddeler için pasif örnekleme tüplerinin tekrarlanabilirliğinin ve tutma sabitinin değişkenliğinin belirlenmesi", Civan, M.Y., Yorulmaz, S. ve Tuncel,G., Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiri Kitabı , Sorunları Sempozyumu; Kocaeli-2008, , 210-220, (2008)
Tez:
Ulusal-
16) "Kocaelinde uçucu organik biesiklerin konsantrasyonları üzerinde meteoroloik sartların etkileri", Arslanbas, D., Pekey, H., Pekey, B., Dogan, G., Civan, M. ve Tuncel, G., , Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiri Kitabı , Çevre Sorunları Sempozyumu 14 – 18 Mayıs, Kocaeli (2008), , 272-282, (2008)
Tez:
Ulusal-
17) "Aliağa Bölgesinde İnorganik ve Uçucu Organik Bileşiklerin Pasif Örnekleme Metoduyla Belirlenmesi", Civan, M.Y., Elbir, T., Seyfioğlu, R., Sofuoğlu, S., Bayram, A., Muezzinoğlu, M., Odabaşı, M., Kuntasal, Ö.,O., Bozlaker, A., Pekey, H., Andiç, Ö., Yorulmaz, S. ve Tuncel, G., , Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sermpozyumu Bildiriler Kitabı, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sermpozyumu 22-25 Ekim, Hatay (2008), , 178-193, (2008)
Tez:
Ulusal-
18) "Üniversite Kampüsünde Uçucu Organik Bileşiklerin PMF Modeliyle Kaynaklarının Belirlenmesi", Yorulmaz, S., Civan, M. and Tuncel, G., , Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sermpozyumu Bildiriler Kitabı, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sermpozyumu 22-25 Ekim, Hatay (2008), , 903-910, (2008)
Tez:
Ulusal-
19) "İzmir-Aliağa’da Aktif Yolla Ölçülen Uçucu Organik Bileşiklerin Konsatrasyonlarının Kısa Süreli, 24 Saatlik ve Mevsimsel Değişimleri", Doğan, G., Kuntasal, Ö., Civan, M., Bozlaker, A, Elbir, T., Seyfioglu, R., Sofuoglu, S., Bayram, A., Muezzinoglu, M., Odabasi, Kuntasal, Yorulmaz, S., Pekey, B and Tuncel, G., , Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sermpozyumu Bildiriler Kitabı, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sermpozyumu 22-25 Ekim, Hatay (2008), , 265-274, (2008)
Tez:
Ulusal-
20) "Determination of Uptake rates for VOC’s in ambient air using axial type thermal desorption passive tubes", Civan M. Y., Kuntasal O. O., Tuncel G., 7th Passive Sampling Workshop and Symposium, Book of Abstracts, 7th Passive Sampling Workshop and Symposium, 2007, , 4, (2007)
Tez:
Uluslararası-
21) "Spatial distributions of organic and inorganic pollutants at an industrial city on the northwestern Turkey", Civan M.Y., Tuncel S. G., Tuncel G., , 7th Passive Sampling Workshop and Symposium, Book of Abstracts, 7th Passive Sampling Workshop and Symposium, 2007, , 5, (2007)
Tez:
Uluslararası-
22) "., Kocaeli’de Farklı Mikro Çevrelerde Uçucu Organik Bileşiklerin Belirlenmesi", Arslanbaş, D., Pekey, H., Pekey, B., Doğan, G., Civan, M. ve Tuncel, G.,, Mersin Üniversitesi, Ulusal Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Mersin Üniversitesi, Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin, Nisan (2007), , , (2007)
Tez:
Ulusal-
23) "Ucucu Organik Maddeler İçin Pasif Örnekleme Tüplerinin Tutma Sabititinin Belirlenmesi", Civan, M.Y., Kuntasal, Ö.O. and Tuncel, G., VII. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB-ÇMO, Bildiriler Kitabı, VII. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB-ÇMO, 24-27 Ekim, İzmir (2007), , , (2007)
Tez:
Ulusal-