20 Temmuz 2019 | Cumartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Analysis of Nanodesigned Coatings by Laser Induced Breakdown Spectrosopy (LIBS)", Belgin Genc Oztoprak, Muhammad Irfan, Yalçın Erdogan, Murat Gunes, Erhan Akman, Arif Demir, , 11th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-11), , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
2) "Depth and element analysis of thin films by laser induced breakdown spectrosopy (LIBS)", A. Demir, M. A. Sınmaz, M. Gunes, B. Genc Oztoprak, E. Akman, L. Nielsen, , 10th Nanocsience and Nanotechnology Conference, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
3) "Depth analyses of laser produced multilayer thin films using laser induced breakdown spectroscopy", M.A. Sınmaz, B. Genc Oztoprak, M. Mutlu Sanlı, M. Gunes, E. Akman, E. Kacar, A. Demir, , 15th International Symposium on Laser Precision Microfabrication-LPM2014, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
4) "Lazerle oluşturulan Zn plazmasının karakteristik özelliklerinin belirlenmesi", M. A. Sınmaz, B. Genç Öztoprak, E. Akman, M. Güneş, A. Demir, , 1. Uluslararası Plazma Teknolojileri Kongresi, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
5) "Effects of Laser Pulse Duration on Nanoparticle Size of Silver Nanoparticle", E. Akman, E.Yalaza, B. G. Öztoprak, M. Güneş, E. Kaçar, A. Demir, , International Middle East Plasma Science- IMEPS2014, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
6) "Laser welding of Shape Memory Alloys for stone machining and computer aided technology", A. Demir, E. Akman, B. Genç Öztoprak, M. Güneş, A. Torice, W. Nunziati, , V. Global Stone Congress, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
7) "LAZER UYARMALI MALZEME ANALİZİNE YÖNELİK RAMAN VE LIBS SPEKTROMETRE SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE MEDİKAL UYGULAMALARI", Arif DEMİR, Belgin GENÇ ÖZTOPRAK, Erhan AKMAN, Murat GÜNEŞ, Elif KAÇAR, Mesadet Asuman SINMAZ, , Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, , , (2013)
Tez:
Ulusal-
8) "Development of Time and Space Resolved LIBS Technique and Application in Medical Research", A. Demir, B. Genc Oztoprak, T. Gulecen, E. Akman, M. Gunes, E. Kacar, N. Mutlu, EMSLIBS 2011, 6th EuroMediterranean Symposium on LaserInduced Breakdown Spectroscopy, , 37, (2011)
Tez:
Uluslararası-