27 Nisan 2018 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Synthesis, characterization, antimicrobial activity, and QSAR studies of some new 6-substituted phenyl 3-(4-chlorophenyl)-3a, 4,8,8a-tetrahydro-[1,3,2]dioxaborepino[5,6-d]isoxazoles", Meryem Pir, Hikmet Agirbas, Fatma Budak, Onur Sahin, Heteroatom Chemistry, DOI: 10.1002/hc.21363, , (2017)
  • "Synthesis, characterization, antimicrobial activity and QSAR studies on substituted oxadiazaboroles", Meryem Pir, Hikmet Agirbas, Fatma Budak, Merve Ilter, Medicinal Chemistry Research, 25 (9), 1794-1812, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "3,5-Disübstitüe Oksadiazaborol Bileşikleri: Sentez, Antimikrobiyal Aktivite, 2D-QSAR Çalışmaları ve Teorik Hesaplamalar", Meryem Pir, III. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Trabzon, , , , (2016)
Devamı »