21 Mart 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Experimental and Computational IR Spectroscopic Studies on The Transmission of Substituent Effects on N-H, C=N, B-N, and B-O Bond Stretching Frequencies in 3,5-Disubstituted-1,2,4,5-Oxadiazaboroles", Meryem Pir, Hikmet Agirbas, Journal of Structural Chemistry, 59 (4), 949-954, (2018)
  • "Synthesis, characterization, antimicrobial activity, and QSAR studies of some new 6-substituted phenyl 3-(4-chlorophenyl)-3a, 4,8,8a-tetrahydro-[1,3,2]dioxaborepino[5,6-d]isoxazoles", Meryem Pir, Hikmet Agirbas, Fatma Budak, Onur Sahin, Heteroatom Chemistry, 28 (2), e21363, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "Oksadiazaborol Bileşiklerinde C=N, B-N Ve B-O Gruplarına Ait Ir Titreşim Dalga Sayılarına Sübstitüent Etkinin İncelenmesi", Meryem Pir, XV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Yalova, , , , (2017)
  • "3,5-Disübstitüe Oksadiazaborol Bileşikleri: Sentez, Antimikrobiyal Aktivite, 2D-QSAR Çalışmaları ve Teorik Hesaplamalar", Meryem Pir, III. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Trabzon, , , , (2016)
Devamı »