24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "The Middle Bronze Age Farming Economy of the Upper Tigris Region:A Reconstruction Basing on Archaeological, Archaeobotanical and Ethnoarchaeological Analysis", , AKKADİCA, 133, , (2012)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Büyük Selçuklular Devrine Ait Münşeat Mecmualarında Yer Alan Bir Belge Türü: İhvaniyat"", , Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Tarih Okulu Dergisi, XV, , (2013)
 • "Reşidüüddin Vatvat'a Ait 'Umdetü!l-Bülega ve Uddetü'l-Fuseha'da Harizmşahlar'ın Medhi İçin Yazılmış Arapça Kasideler", Meryem Gürbüz, Prof. Dr. Uşın Demirkent Anısına In Memory Of Prof. Dr. Işın Demirkent, , , (2008)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Savaşlarda Sivillerin Ahvali Selçuklular Devri", , XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildiriler 11-13 Kasım 2014, XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildiriler 11-13 Kasım 2014, 2, , (2015)
 • "The Khan Of East-The Sultan Of West: A Comparison Over The Personalities Of Two Hostile Rulers", Meryem Gürbüz, Statehood Of Nomads:History and Tradition, Internationak Conference on History and tradition of Mongolion Statehood, Deciated to tha 800 Anniversary of Great Mongol State, June 29-30, Ulaanbaatar 2006, , 27-34, (2007)
Devamı »

Dersler

 • İslam Tarihi, Tarih,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Tarih,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Bizans Tarihi I, Tarih,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »