14 Aralık 2019 | Cumartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Surface degradation behaviour of nano oxide reinforced Zn composite coatings in 3.5 % NaCl solution ", U. Erten, H. İ. Ünal, S. Zor, Ş. H. Atapek, , IV. International Conference of Engineering Against Fracture, , , , (2015)
Tez:
-
2) "Effect of nano composite coating on the corrosion behavior of St 37 steel ", Ümran Erten , Sibel Zor , H. İbrahim Ünal , Ş. Hakan Atapek ,VI th metallurgical conference, Ohrid, , VI th metallurgical conference, Ohrid, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
3) "A Chemometric Application on Corrosion Inhibitors ", Deniz Bingöl, Sibel Zor, Second International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, , , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
4) "Quantum Chemical Studies of Sulfathiazole as Corrosion Inhibitors for Aluminum Corrosion in NaCl ", S. Sagdinc and S. Zor, Methods and Applications of computational Chemistry, 5th Internatıonal Symposium, Book of Abstracts,p.90, Methods and Applications of computational Chemistry,Kharkiv, Ukraine, , , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
5) "Effect Of Ni-Co Coatıng on Corrosıon Behaviour of 0.8 % C steel", Ümran Erten, Halil İbrahim Ünal, Sibel Zor, H. Mete Gökergil, 10th İnternational Electrochemistry Meeting,p.49, Konya, , , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
6) "Investıgatıon of Corrosıon Behavıor of Al-SiC-xNi Composıte Alloys", Rıdvan Yamanoğlu, Erdem Karakulak, Ümran Erten, Adalet Zeren, Sibel Zor, Muzaffer Zeren, H. İbrahim Ünal, 10th İnternational Electrochemistry Meeting,p.58, , , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
7) "Electrochemical Synthesis of Polypyrrole on Aluminum by Cation Doping and Investigation of Anti-Corrosive Properties,", Sibel Zor, Hatice Özkazanç, 8th. İnternational electrochemistry meeting, , , 150, (2009)
Tez:
Uluslararası-
8) "inhibition effect of amides on aluminum corrosion in 0.1 M NaCl,", Sibel Zor, Hatice Özkazanç, 8th. İnternational electrochemistry meeting, , , 64, (2009)
Tez:
Uluslararası-
9) "The investigation of corrosion behavior of 316 cb austenitic stainless steel in acidic solutions", Sibel Zor, Mümin Soncu, Levon Çapan, XI. İnternational Corrosion Symposıum, İzmir, , , 476, (2008)
Tez:
Uluslararası-
10) "Polipirol Kaplanmış Alüminyumun Farklı Anyon içeren Asidik Çözeltilerdeki Korozyon Davranışının İncelenmesi", Sibel Zor,Elem Yakar, X. International Corrosion Symposium, , , , (2006)
Tez:
Uluslararası-
11) "Saf Alüminyum Üzerine Uygun Koşullarda Polianilin Filminin Elektrokimyasal Sentezi ve Klorürlü Ortamlarda Korozyon Davranışı", Sibel ZOR, Elem YAKAR, X. International Corrosion Symposıum, , , , (2006)
Tez:
Uluslararası-
12) "Asidik Çözeltilerde ve Farklı Sıcaklıklarda Dodesil Benzen Sülfonat’ın Demir ve Alüminyum Korozyonuna Etkisi", Sibel Zor,Pınar Doğan, XVII. Ulusal Kimya Kongresi İstanbul Üniversitesi, , , , (2003)
Tez:
Ulusal-
13) "Swelling Behaviour of Anionic Acrylamide-based Hydrogels in Aqueous Salt Solutiouns: Comparison of Experiment with Theory", Safiye Sarıışık,Sibel Zor, Oğuz Okay, Polymer Network, Trondheim, , , , (1998)
Tez:
Uluslararası-
14) "Akrilamid ve 2-Akrilamido –2- Metil Propan Sülfonik Asit Anyonik Hidrojellerinin Suda ve Tuz Çözeltilerinde Şişme Özelliklerinin İncelenmesi", Safiye Sarıışık, SibelZor , Oğuz Okay, XII. Ulusal Kimya Kongresi, , , , (1998)
Tez:
Ulusal-
15) "Tiyoürenin Demir ve Alüminyumlu Malzemelerin Korozyonuna İnhibitör Etkis", Gülşen Arslan, Sibel Zor, Birgül Yazıcı,Mehmet Erbil, V. Korozyon Sempozyumu , , , , (1996)
Tez:
Ulusal-
16) "The Corrosive Effects of LAB and LAS İnvestigation on Iron and Aluminium", Sibel Zor, Birgül Yazıcı,Mehmet Erbil, 35th IUPAC Congress, , , , (1994)
Tez:
Uluslararası-
17) "Isıtma Soğutma Sistemlerinde Korozyonun İncelenmesi", Birgül Yazıcı, Sibel Zor, İlyas Dehri , Mehmet Erbil, IV. Korozyon Sempozyumu, , , , (1994)
Tez:
Ulusal-
18) "Anyonik Yüzey Aktif Maddelerin Belirlenmesinde Metilen Mavisi Yönteminin Uygulanabilirliliği", Sibel Demirel, Birgül Yazıcı, Mehmet Erbil, VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, , , , (1993)
Tez:
Ulusal-
19) "Seyhan Gölü ve Seyhan Nehrindeki Kirlilik Bileşenleri", Sibel Demirel, Birgül Yazıcı, Mehmet Erbil, VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, , , , (1992)
Tez:
Ulusal-
20) "Demirli Malzemelerin Deniz Suyundaki Korozyonu Üzerine NH4+ ve NO3- İyonlarının Etkisi", Birgül Yazıcı,Hasan Galip, İlyas Dehri, Sibel Demirel, Mehmet Erbil, 2. Korozyon Sempozyumu, , , , (1990)
Tez:
Ulusal-
21) "İnhibitör Etkili Bazı Bitki Ekstraktlarının Araştırılması", Sibel Demirel, Birgül Yazıcı, Mehmet Erbil, 2. Korozyon Sempozyumu, , , , (1990)
Tez:
Ulusal-