14 Aralık 2019 | Cumartesi
 

Yönettiği veya Görevli Olduğu Proje Bilgileri:

 Proje AdıProje KoduDestekleyen 1Destekleyen 2SüreBaş.TarihiÇal.S.GörevOrtak YürütücüDurum
1)"PANI ve PANI/nano metal oksit polimerik kompozitlerinin kimyasal olarak sentezi, karakterizasyonu ve çelik korozyonuna etkisinin araştırılması2016/65KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri BirimiKocaeli Üniversitesi15 Ay20162YürütücüDevam
2)Polimerik iletken nanokompozitlerin Sentezlenerek Fotokatalitik Etkisinin incelenmesi.2014/16KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri BirimiKocaeli Üniversitesi24 Ay20143YürütücüDevam
3)Çelik korozyonunun önlenmesinde çinko/nanometal oksit kompozit kaplamaların elektrokimyasal olarak eldesi ve karakterizasyonu 2013/60KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi18 Ay20133YürütücüDevam
4)Katyon Katkılı Yarı İletken Polimerlerin Sentezlenmesi ve Boyar Maddelerin Arıtımına Uygulanması2011/028KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi18 Ay20113YürütücüBitti
5)Anyonik Yüzey Aktif Maddelerin Polimerik Katkılı Maddelerle Adsorpsiyonunun İncelenmesi2011/24KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi18 Ay20113Yardımcı AraştırmacıBitti
6)Polianilin ve Polipirol’ün katyon katkılama ile farklı metaller üzerine elektrokimyasal sentezi ve Anti korozif özelliklerinin incelenmesi2008/029KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi36 Ay20082YürütücüBitti
7)Elektrokimyasal olarak polipirol ve polianilin ile kaplanan alüminyumun farklı anyon içeren klorürlü çözeltilerdeki inhibisyon etkisinin araştırılması2005/63KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri BirimiKocaeli Üniversitesi24 Ay20052YürütücüDevam
8)0,1 M HCl asit çözeltisinde ve farklı sıcaklıklarda dodesil benzen sülfonat’ın (DBS) demir korozyonu üzerine etkisiFBE 03-56 KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri BirimiKocaeli Üniversitesi12 Ay20032YürütücüBitti
9)Bazı Yüzey Aktif Moleküllerin Farklı Kil Mineralleri Tarafından Adsorpsiyonunun Spektroskopik Yöntemle İncelenmesiFBE 99-27 KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri BirimiKocaeli Üniversitesi24 Ay19992YürütücüBitti
10)Makrogözenekli Polimerik Jel Sentezleri197T011 Nolu ProjeTÜBİTAKTÜBİTAK24 Ay19974Yardımcı AraştırmacıBitti
11)Bazı Endüstiriyel Kirliliklerin Demirli Malzemelerin Korozyonu Üzerine Etkileri ve Bu Korozyonun Önlenmesi Amacıyla Doğal Bitki Ekstraktlarının Kullanılabilirliliğinin AraştırılmasıDPT/89K120.370/BDPTDPT36 Ay19864Yardımcı AraştırmacıBitti