21 Ekim 2019 | Pazartesi
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2013 | Tez Konusu: Klorürlü çözeltilerde çelik korozyonu üzerine Amit ve Türevlerinin İnhibisyon Etkilerinin Araştırılması
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Elif Ayşe Yıldız
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
2 ) 2012 | Tez Konusu: Polianilin ve Polipirol’ün katyon katkılama ile farklı metaller üzerine elektrokimyasal sentezi ve Anti korozif özelliklerinin incelenmesi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Hatice Özkazanç
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
3 ) 2006 | Tez Konusu: Elektropolimerizasyon yöntemiyle polipirol ve anilin kaplanmış alüminyumun korozyonunun önlenmesinde farklı anyonların etkileri
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Elem YAKAR
Diğer Danışman: | Durum:
4 ) 2004 | Tez Konusu: Farklı sıcaklıklarda Demir ve Alüminyumun Asidik Korozyonuna Sodyum Dodesil Benzen Sülfonatın İnhibisyon Etkisinin Araştırılması
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Pınar DOĞAN
Diğer Danışman: | Durum:
5 ) 1999 | Tez Konusu: Monovinil-Divinilbenzen Serbest Radikal Kopolimerizasyonunun Jelleşme Öncesi ve Sonrası Kinetik Simulasyonu
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Zerrin ACIR
Diğer Danışman: | Durum: