15 Kasım 2019 | Cuma
 

Araştırma Alanları Bilgileri:

TÜBİTAK ARBİS Kodları:
Birinci Derecede Araştırma Alan(lar)ı: Sulu ortam korozyonu, organik moleküllerin metal korozyonu üzerindeki inhibisyonu, Elektropolimerizasyon, kimyasal polimerizasyon
İkinci Derecede Araştırma Alan(lar)ı: elektrooksidasyon, adsorpsiyon, nanokompozit kaplama, elektrokoagülasyon
Üçüncü Derecede Araştırma Alan(lar)ı: hidrojen enerjisi