14 Aralık 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Corrosion behavior of PANI/epoxy/nano SnO2 polymeric nanocomposite coated stainless steel in 3.5 % NaCl ", S. Zor, N. Ilmieva, Polymer Composites, in press., , (2018)
 • "Photocatalytic activities of polyaniline-modified TiO2 and ZnO under visible light: an experimental and modeling study", Bilge Ozbay, Nevim Genc, Ismail Ozbay, Baha Baghaki, Sibel Zor, Clean Techn Environ Policy, DOI 10.1007/s10098-016-1174-3, , (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Östenitik paslanmaz çeliklerde farklı döküm teknikleri ve Isıl işlem parametrelerinin mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisi", Muzaffer Zeren, Sibel Zor, Levon Çapan, Mehmet Türker, metal dünyası, 213, 116-213, (2011)
 • "Al-Si ötektik alaşımlarının korozyon özelliklerine titanyum ilavesinin etkisi”, Metal Dünyası", Sibel Zor, Muzaffer Zeren, Hatice Özkazanç, Erdem Karakulak, Metal Dünyası, 183, 105-107, (2009)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Surface degradation behaviour of nano oxide reinforced Zn composite coatings in 3.5 % NaCl solution ", U. Erten, H. İ. Ünal, S. Zor, Ş. H. Atapek, , IV. International Conference of Engineering Against Fracture, , , , (2015)
 • "Effect of nano composite coating on the corrosion behavior of St 37 steel ", Ümran Erten , Sibel Zor , H. İbrahim Ünal , Ş. Hakan Atapek ,VI th metallurgical conference, Ohrid, , VI th metallurgical conference, Ohrid, , , (2014)
Devamı »

Dersler

 • Fizikokimya I, Kimya,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Fizikokimya Laboratuarı I, Kimya,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Fizikokimya I, Kimya,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • "PANI ve PANI/nano metal oksit polimerik kompozitlerinin kimyasal olarak sentezi, karakterizasyonu ve çelik korozyonuna etkisinin araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2016)
 • Polimerik iletken nanokompozitlerin Sentezlenerek Fotokatalitik Etkisinin incelenmesi.
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Çelik korozyonunun önlenmesinde çinko/nanometal oksit kompozit kaplamaların elektrokimyasal olarak eldesi ve karakterizasyonu
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2013)
Devamı »