23 Mart 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "End of life tyre management: Turkey case", Bağdagül Karaağaç, Merve Ercan Kalkan, Veli Deniz, Journal of Material Cycles and Waste Management, Vol:19, Issue:1 , DOI 10.1007/s10163-015-0427-2, 577-584, (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "PSM Education and Training: Turkey Case", Merve ERCAN KALKAN, Veli DENİZ, CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS, DOI: 10.3303/CET1648132, 48, 787-792, (2016)
  • "Türkiye'de İSG Yüksek Lisans Eğitiminin Mevcut Durumu", Merve ERCAN KALKAN, Veli DENİZ, Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 54-55, 95-100, (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "Effects of polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) on the mechanical and thermal properties of NR/BR blends", Merve ERCAN KALKAN, Güralp ÖZKOÇ, RubberCon 2018, RubberCon 2018, , , (2018)
  • "Comparison of di erent TGA methods on the compositional analysis of rubber vulcanizates", Merve ERCAN KALKAN, Nursel KARAKAYA, Güralp ÖZKOÇ, Rubber Con 2018, Rubber Con 2018, , , (2018)
Devamı »