14 Kasım 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Televizyonda Tasarlanan Hayatlar Ekseninde “Gösterişçi Tüketimin” Sunumu: Cesur Ve Güzel Dizisi Örneği", "Mert Gürer, S. Zeynep Varlı Gürer", The Journal of International Social Research, 10, 51, (2017)
 • "Televizyonun Anlatı Yapısı Ve Televizyon Programlarında Hibritleşme Süreci", , Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, , 12, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Kent-Sanayi-İzleyici Çerçevesinde Kocaeli'deki Seyirci Deneyimleri Üzerine Bir İnceleme", , , 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, , , (2017)
 • "Toplumsal Bellek Bağlamında SEKA Sineması Üzerine Bir Sözlü Tarih İncelemesi", , , , , , (2017)
Devamı »

Projeler

 • Görsel ve İşitsel Prodüksiyon Hizmetleri
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo K.İ. Alt Yapı Geliştirme ve Radyo Televizyon Bölümü müfredatındaki Radyo ve Ses İçerikli Derslerin Eğitimde Yeniden Yapılandırma ve Kalite Süreci Çerçevesinde Revize Edilmesi Projesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2012)
 • Bologna Sürecinde Kocaeli Üniversitesinde Okutulan Ortak Derslerin Elektronik Ders Şeklinde Hazırlanması İçin Altyapı Projesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2011)
Devamı »