26 Mayıs 2019 | Pazar
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "An Ideal Waıtıng Tıme for Vertıcal Jumpıng Performance After The Warm Up Programme Consıst of Statıc Stretchıng", Meriç Bingül, Bulgan Çigdem, Son Murat, Aydın Mensure, Cinel Yezdan, , 18th Annual Congress of the European College of Sport Science between 26 - 29 June 2013 in Barcelona , , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
2) "An Ideal Waıtıng Tıme for Vertıcal Jumpıng Performance After The Warm Up Programme Consıst of Statıc Stretchıng", Meriç Bingül, Bulgan Çigdem, Son Murat, Aydın Mensure, Cinel Yezdan, , 18th Annual Congress of the European College of Sport Science between 26 - 29 June 2013 in Barcelona , , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
3) "Özel Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Barınan Inmeli Hastalara Yapılan Egzersiz Programının Yasam Kalitelerine ve Depresyon Düzeylerine Etkisinin Incelenmesi", Aydın Mensure, Dede Elif, Özal Derya, Meriç Bingül Bergün, Ulusoy Yıldız, Bulgan Çiğdem, , 12th Internatıonal Sport Scıences Congress, , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
4) "Hastane Dışında Tedavi Gören Şizofreni Hastalarına Yaptırılan Rekreasyon Etkinliklerinin Benlik Saygıları Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, ", Öz. E., Aydın, M, Meriç Bingül, B., Suna, N. Yıldız,M, Kongre kitabı, 4.Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
5) "The Effect of Pilates Exercises on Balance and Flexibility in Figure Skaters", Akbal, V*; Bingül, M.B*; Gökkaya, M*; Aydın M*; Bulgan, Ç**, Kongre Kitabı, 7th Annual International Conference on Kinesiology and Exercise Sciences, , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
6) "Yetiştirme Yurdunda Barınan Çocuklara Yaptırılan Futbol Tenisi Çalışmalarının Saldırganlık Düzeylerine Etkisi’", Seher İsmail,Menşure Aydın, Bergün Meriç Bingül,Betül Bayazıt, Deya Caklı, Kongre kitapçığı, , , , (2010)
Tez:
Ulusal-
7) "Yetiştirme Yurdunda Barınan Çocuklara Yaptırılan Halk Oyunları Etkinliklerinin Okul Akademik Ve Sosyal Uyum Becerilerine Etkilerinin İncelenmesi", İlknur Korkmaz,Menşure Aydın,Bergün Bingül Meriç,Betül Bayazıt, Kongre kitapçığı, I. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi, , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
8) "9-15 Yaş Grubundaki Sokakta Çalışan Çocuklara Uygulanan Rekreasyon Aktivitelerinin Sosyal Uyum Düzeyine Etkilerinin İncelenmesi", Emre Tezcan, Menşure Aydın, Bergün Meriç Bingül, Musa Aslan, Kongre kitapçığı, , , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
9) "Otistik Çocuklara Yaptırılan Artistik Buz Pateni Aktivitesinin Sosyal Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi", Betül Çelik,Menşure Aydın, Gülçin Gözaydın, Özlem Yenigün,Bergün Meriç Bingül, , I. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi, , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
10) ""Kaynaştırma Grubu İle Eğitilebilir Zihinsel Engelli Grubun Beceri Düzeylerinde Ritim Ve Dans Çalışmaları İle Meydana Gelen Değişimlerinin İncelenmesi", 20. , Kongre kitabı, , Bolu, , , (2009", Çağla Karacan, Zeynep Kaba, Özlem Yenigün, Menşure Aydın, Betül Bayazıt, 10. Spor Bilimleri Kongresi, , , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
11) "Farklı Müzik Hızlarında Yapılan Step Aerobik Çalışmalarının Akciğer Hacim Ve Kapasitelerinde Meydana Getirdiği Değişimlerin İncelenmesi", Özlem Yenigün, Menşure Aydın, Bergün Meriç, Bahar Özgür, , 4.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongres, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
12) "Terapi Rekreasyonunun Hematolojik Hastalığı Olan Çocukların Yaşam kalitesi Üzerien Etkisi ", Soneser özdemir, menşure Aydın, Bergün Meriç, Mahire Kutlu, Bahar Özgür, Kongre Kitabı, Muğla Üniversitesi, Spor Bilimleri Kongresi, , , (2006)
Tez:
Uluslararası-
13) "Raket Sporlarında Reaksiyon Zamanının Karşılaştırılması", Menşure Aydın, Bergün Meriç, Gülşah Sekban, Denzi Demirci, Sempozyum Kitabı, I.Raket Sporları Sempozyumu, Kocaeli, , , (2006)
Tez:
Ulusal-
14) "Hentbolda İsabetli Kale Atışlarında Submaksimal Atış Hızı Ve Atış Kuvvetinin Biyomekaniksel Analizi", Akan,İ.,İnal,S;Meriç,B.,Aydın,M.,Bulgan,Ç.,Özbek,A, Kongre kitabı, The 9th Sports sciences congress, , , (2006)
Tez:
Ulusal-
15) "2d Biomechanical Analysis Of Catching And Finishing Phases Of The Elite Rowers’ 2000m Rowing Techniques On The Ergometer", Bergün Meriç, Çiğdem Bulgan, Menşure Aydın, Tacettin Büyükdemirtaş, Kongre Kitabı, 46. Ichper-Sd World Cong., sözel bildiri,9-13 kasım, İstanbul , , , (2005)
Tez:
Uluslararası-
16) "Biomechanical Analysis of The Overarm Throw Technics in Different Branches", Bergün Meriç, Menşure Aydın, Tuncay Çolak, Menşure Aydın, Kongre Kitabı, The 10th ICHBER_SD Europe Congress- 8. TSSA Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, , , (2004)
Tez:
Uluslararası-
17) "The Biomechanical Analysis Of The Free Throw According To The Classification İn Wheelchair Basketball", Menşuer Aydın, Bergün Meriç, Aydın Özbek, Belgin Bamaç, Kongre Kitabı, The 10th ICHBER_SD Europe Congress- 8. TSSA Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, , , (2004)
Tez:
Uluslararası-
18) "Goolball Sporu Yapan 13-15 Yaş Grubu Erkek Görme Engelli Sporcuların Bazı Motorsal ve Fiziksel Özelliklerinin Değerlendirilmesi", Menşure Aydın,Belgin Bamaç,Bergün Meriç,Tuncay Çolak, Aydın Özbek, Kongre Kitabı, ”, VII Uluslar arası spor bilimleri kongresi, , , (2002)
Tez:
Uluslararası-
19) "Sporcu Sağlık Merkezleri", Gülşah Sekban, Menşure Aydın, Bergün Meriç, Sempoyum Kitabı, Beden Eğitimi Öğretmenliği Lokal Sempozyumu, Kocaeli, , , (2000)
Tez:
Ulusal-
20) "Performans ölçümlerinde kullanılan ölçüm aletleri", Bergün Meriç, Menşure Aydın,, Sempozyum Kitabı, Beden Eğitimi Öğretmenliği Lokal Sempozyumu, Kocaeli, , , (2000)
Tez:
Ulusal-
21) "Alt Özel Normal ve Üstün Zekalı 10-12 Yaş Grubu Çocukların Bedensel ve Motorsal Özelliklerinin Karşılaştırılması", Menşure Aydın, İlhan Odabaş, Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Dergisi, II. Spor Bilimleri Kongresi, cilt 2, sayı 1, (1996)
Tez:
Uluslararası-