21 Ağustos 2019 | Çarşamba
 

Poster Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "‘Varikoselde Resizstif İndex Ölçümün rolü’ ", Turan M., MO. Dillioglugil, L. Özkan, TA. Özkan, M. Kart , 9. Ulusal Androloji Kongresi, 9. Ulusal Androloji Kongresi, (2011)
Tez:
Ulusal-
2) "Prostat Kanserli Hastalarda Malondialdehit, Nitrik oksit, Prostat-Spesifik Antijen ve Patolojik Evreler Arasındaki İlişki", ' Meltem Özlen DILLIOGLUGIL' , 'CG. DEMIR', 'B. MÜEZZINOGLU', 'H. YILMAZ', 'T. GULECEN', 'TA. ÖZKAN', 'Ö. DILLIOGLUGIL' , TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, 21. Ulusal Biyokimya Kongresi, 28-31 Ekim, İstanbul , (2009)
Tez:
Ulusal-
3) "Deneysel Tıkanma İkteri Modelinde Anti-TNF Antikorun Sitoprotektif Etkisinin İncelenmesi", 'Şimşek T.', 'N. Cantürk', 'H. Dalçık', 'Meltem Dillioğlugil', 'M. Dülger' , , 5. Cerrahi Araştırma Kongresi, 10-12 Aralık, Ankara , (2009)
Tez:
Ulusal-
4) "Deneysel Tıkanma İkteri Modelinde Anti-TNF Antikorun Sitoprotektif Etkisinin İncelenmesi’ ", Şimşek T., N. Cantürk, H. Dalçık, M. Dillioğlugil, M. Dülger , , 5. Cerrahi Araştırma Kongresi, (2009)
Tez:
Ulusal-
5) "Hemodiyaliz Ve Periton Diyalizinin Adiponektin ve HSCRP Düzeylerine Etkisi ", Hale Maral Kır, Fatma Ceyla Eraldemir, Erkan Dervişoğlu, Meltem Dillioğlugil, Çiğdem Çağlayan, Betül Kalender, Mustafa Çekmen, Türk Klinik Biyokimya Derneği , VIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Bodrum, 8-11 Mayıs , (2008)
Tez:
Ulusal-
6) "Hemodiyalizin Serum Leptin, TNF –ά, IL-6 ve IL-1β Düzeylerine Akut Etkileri ", Fatma Ceyla Eraldemir, Erkan Dervişoğlu, Hale Maral Kır, Meltem Dillioğlugil, Çiğdem Çağlayan, Betül Kalender, Cennet GüralDemir. , Türk Klinik Biyokimya Derneği, VIII Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 8-11 Mayıs, Bodrum, (2008)
Tez:
Ulusal-
7) "Effects of Touniquet Aplication on Penile Tissue in Hypospadias Surgery", Azman B., Yıldız EK., Dillioglugil MO., Yazır Y., Maral H., Yılmaz YM., Güral DC., Erkuş B., , , 9th European Congress of Paediatric Surgery, (2008)
Tez:
Uluslararası-
8) "Changes In The Oxıdant and Antıoxıdant Enzymes In The Dıfferent Braın Regıons After Sıngle and Repeated Pentylenetetrazole-Induced Seızure In Rats", Ilbay G., D. Şahın, M.O. Dıllıoglugıl, HM. Kır, G. Bambal, CG. Demır, N. Ateş,, , 17th IFCC - FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 3-7 June, Amsterdam-NETHERLANDS, (2007)
Tez:
Uluslararası-
9) "Effect Of Pentylenetetrazole-Induced Sıngle And Repeated Epıleptıc Seızures On The MDA, GSH and NO Levels, and SOD Actıvıtıes In Rat Blood, and Lıver and Kıdney Tıssues", Dıllıoglugıl MO., HM. Kir, CG. Demır, G. Ilbay, D. Sahın, G. Bambal, N. Ates,, , 17th IFCC - FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 3-7 June, Amsterdam-NETHERLANDS,, (2007)
Tez:
Uluslararası-
10) "“PTZ İnjeksiyonları ile Oluşturulan Akut Epileptik Nöbetlerin Oksidan ve Antioksidan Enzim Düzeyleri Üzerine Etkileri”, ", İlbay G, D. Şahin, M. Dillioğlugil, H. Maral, CG. Demir, G. Gürol, N. Ateş , , Türk Fizyoloji Bilimler Derneği XXXII. Ulusal Kongresi, 18-22 Eylül, Denizli , (2006)
Tez:
Ulusal-
11) "Tekrarlayan Epileptik Nöbetlerin Oksidan ve Antioksidan Enzim Düzeyleri Üzerine Etkileri”, ", Şahin D., G. İlbay, M. Dillioğlugil, H. Maral, G. Gürol, N. Ateş, , Türk Fizyoloji Bilimler Derneği XXXII. Ulusal Kongresi, 18-22 Eylül, Denizli , (2006)
Tez:
Ulusal-
12) "Effects of Different Vitamin A Doses on Cisplatin-Induced Oxidative Damage to Liver Tissue in Rats”", Dillioglugil MO., HM. Kir, MD. Gulkac, AO. Kanli, HK. Ozdogan, C. Eraldemir, CG. Demir, S. Kuskay,, , XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, 26-30 May, İstanbul-TURKEY,, (2005)
Tez:
Uluslararası-
13) "”Protective Effects of Different Vitamin E Doses on Cisplatin-Induced Oxidative Damage to Liver Tissue in Rats”", Dillioglugil MO., HM. Kir, MD. Gulkac, AO. Kanli, C. Eraldemir, CG. Demir, HK. Ozdogan, S. Kuskay,, , XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, 26-30 May, İstanbul-TURKEY,, (2005)
Tez:
Uluslararası-
14) "”Effects of Vitamin E, Vitamin A on MDA, GSH, NO Levels and SOD Activities in 5/6 Nepherectomized Rats”", Kir HM., MO. Dillioglugil, M. Tugay, C. Eraldemir, HK. Ozdogan, CG. Demir, M. Cekmen, S. Kuskay,, , XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, 26-30 May, İstanbul-TURKEY,, (2005)
Tez:
Uluslararası-
15) "Protective Effects of Different Vitamin E Doses on Cisplatin-Induced Oxidative Damage to Renal Tissue in Rats”", Dillioglugil MO., HM. Kir, MD. Gulkac, AO. Kanli, S. Kuskay, HK. Ozdogan, C. Eraldemir,, , 30th FEBS Congress and 9th IUBMB Conference, 2-7 July, Budapest-HUNGARY,, (2005)
Tez:
Uluslararası-
16) " “Sıçanlarda Böbrek Dokusunda Sisplatinle-İndüklenmiş Oksidatif Hasar Üzerine Farklı Dozlarda A Vitaminin Etkisi”, ", Özdogan HK., MO. Dillioglugil, HM. Kir, MD. Gulkac, AO. Kanli CG. Demir, S. Kuskay , C. Eraldemir,, , 19. Ulusal Biyokimya Kongresi, 22-25 Nisan, Antalya, (2005)
Tez:
Ulusal-
17) "“Which Patients with Dilated Cardiomyopathy Have Left Atrial Spontaneous Echo Contrast?”", Kozdag G., A. Vural, T. Sahin, M. Ozden, D. Ural, A. Agacdiken, G. Kahraman, E. Ural, B. Komsuoglu,, , 8th World Congress of Echocardiography and Vascular Ultrasound, 6-9 May, Antalya-TURKEY,, (2004)
Tez:
Uluslararası-
18) "“Effects of Clopidogrel on Lipid Peroxidation in Acute Ischemia of Extremities”", Kanko M., H. Maral, MH. Akbas, M. Ozden, S. Bulbul, O. Omay, Ş. Yavuz, KT. Berki,, , 19th European Workshop on Drug Metabolism, 3-8 October, Antalya-TURKEY,, (2004)
Tez:
Uluslararası-
19) "“Protectıve Effects of N-Acetylcysteıne on Peroxıdatıve Changes of The Fetal Rat Lungs Whose Mothers were Exposed to Cıgarette Smoke”", Basyıgıt I., M. Tugay, MO. Dıllıoglugıl, F. Yıldız, H. Maral, S. Sozubır,, , 19th European Workshop on Drug Metabolism, 3-8 October, Antalya-TURKEY,, (2004)
Tez:
Uluslararası-
20) "12 Hafta Tiner İnhalasyonunun Rat Akciğer Doku Malondialdehit, Glutatyon Düzeyleri ve Süperoksit Dismutaz Aktivitesi Üzerine Etkisi", Ilgazlı A., C. Şengül, H. Maral, M. Özden Dillioğlugil, C. Erçin,, , 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, 15-19 Mayıs, Trabzon, (2004)
Tez:
Ulusal-
21) "Koroziv Özofagus Yanık Hasarına İloprost’un Etkisi”, ", Ekingen G., M. Özden, S. Sözübir, H. Maral, B. Müezzinoğlu, H. Kahraman, BH. Güvenç,, Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı, cilt 18,, Pediatrik Cerrahi Kongresi, (2004)
Tez:
Ulusal-
22) "Adenozinin Geçici Orta Serebral Arter İskemide Nöroprotektif Etkisi", Ekici F., MÖ. Dillioglugil, A. Karson, H. Maral, N. Ateş,, , 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 31 Aağustos- 3 Eylül, Konya, (2004)
Tez:
Ulusal-
23) "12 hafta tiner inhalasyonuna maruz kalan rat akciğerlerinde peroksidatif değişiklikler üzerine N-asetilsisteinin koruyucu etkisi”, ", Dillioğlugil MÖ., A. Ilgazlı, H. Maral, C. Şengül, G. Özdemir, C. Eraldemir,, , IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 5-9 Eylül, Marmaris , (2004)
Tez:
Ulusal-
24) "“Oxidant-antioxidant and Homocysteine Levels in Type 2 Diabetic Patients with and without Microalbuminuria”", Ozden M., G. Ozdemir, H. Maral, S. Kuskay,P. Cetinalp, I.Tarkun,, , 15th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 5th Czech National Congress of Clinical Biochemistry, 1-5 June , Barcelona-SPAIN,, (2003)
Tez:
Uluslararası-
25) "“Maternal Fibronectin Levels as a Predictor for Preterm Delivery”", Ozden M., G. Yucesoy, I. Yucesoy, J.Dal, H. Maral, M. Goktan,, , 15th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 5th Czech National Congress of Clinical Biochemistry, 1-5 June , Barcelona-SPAIN,, (2003)
Tez:
Uluslararası-
26) "Androjen Düzeyleri Preeklamside Yükselirmi?", Yücesoy G., H. Maral, M. Özden, İ. Yücesoy, A. Çorakçı, A. Tugran,, , Klinik Biyokimya Günleri, 1-4 Ekim, (2003)
Tez:
Ulusal-
27) "The Effects Of Exercise On Lipid Peroxidation In Patients with COPD”", Ağaçdiken A., İ. Başyiğit, M. Özden, F. Yıldız, D. Ural, H. Maral, H. Boyacı, A. Ilgazlı, B. Komsuoğlu,, , Turkish Society for Respiratory Investigations, 27-29 June, Istanbul-TUKEY,, (2002)
Tez:
Uluslararası-
28) "“Hematologic Correlates of Spontaneous Echo Contrast and Echocardiographic Parameters in Patients with Dilated Cardiomyopathy” ", Kozdag G., A. Vural, D. Ural, E. Ural, M. Ozden, G. Kahraman, A. Agacdiken, B. Komsuoglu,, , European Society of Cardiology Congress, 31 August-4 September, Berlin-GERMANY,, (2002)
Tez:
Uluslararası-
29) "“Effects Of Acute Ethanol Intake on Oxidant-Antioxidant System in Liver”", Ozden M., F. Tulubas, P. Cetinalp, B. Yalcin, AR. Kiziler, B. Barutcu,, , 28th Meeting of Federation of Europen Biochemical Societies, 20-23 October, Istanbul-TURKEY, , (2002)
Tez:
Uluslararası-
30) "Akut Etanol Alımının Karaciğer Oksidan-Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi", Özden M., F. Tülübaş, P. Çetinalp, B. Yalçın, A.R. Kızıler, B. Barutçu,, , 17. Ulusal Biyokimya Kongresi, 24-27 Haziran, Ankara , (2002)
Tez:
Ulusal-
31) "“Effect of Hemodialysis and CAPD on Oxidant and Antioxidant Status in Patients with Chronic Renal Failure”", Maral H., M. Ozden, D. Akaydın, P. Cetinalp, B. Kalender,, , 14th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 5th Czech National Congress of Clinical Biochemistry, 26-31 May, Prague, CZECH REPUBLIC,, (2001)
Tez:
Uluslararası-
32) "Clinical and Echocardiographic Factors Associated with Aortic Sclerosis in Patients with Essetial Hypertension", Ural D., T. Sahin, A. Agacdiken, G. Kahraman, E. Ural, A. Vural, B. Komsuoglu, M. Ozden, B. Yalcin, G. Kozdag,, , XXIII Congress of the European Society of Cardiology, 1-5 September, Stockholm-SWEDEN,, (2001)
Tez:
Uluslararası-
33) "Relation of Silent Myocardial Ischemia and Aortic Valve Sclerosis in Patients with Essential Hypertension”", Ural D., T. Sahin, F. Berk, G. Kozdag, E. Ural, G. Kahraman, B. Yalcin, Cumali Aktolun, B. Komsuoglu, M. Ozden,, , XXIII Congress of the European Society of Cardiology, 1-5 September, Stockholm-SWEDEN,, (2001)
Tez:
Uluslararası-
34) "“Effects of Exercise on Antioxidant Status and lipid Peroxidation in Trained and Untrained Humans” ", Polat V., M. Ozden, B. Yalcin, C. Polat,, , 9th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, 12-15, September, Ioannina-GREECE,, (2001)
Tez:
Uluslararası-
35) "“Effect of Hemodialysis and CAPD on Lipid Levels in Patients with Chronic Renal Failure”", Maral H., M. Ozden, D. Akaydin, P. Cetinalp, B., , 9th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, 12-15 September, Ioannina-GREECE,, (2001)
Tez:
Uluslararası-
36) "Hemodiyaliz, SAPD ve Antioksidan Tedavinin Oksidan ve Antioksidan Durum Üzerine Etkisi", Kalender B., H. Maral, S. Erdoğan, M. Özden, A. Yılmaz,, , 18. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 5-9 Eylül, Kapadokya, (2001)
Tez:
Ulusal-
37) "Normokolesterolemik ve Hiperkolesterolemik Bireylerde Plazma Homosistein, Vitamin B12, Folik Asit, ve Lipoprotein (a) Düzeyleri”, ", Akaydın D., M. Özden, C. Duman, P. Çetinalp, V. Mercan Polat,, , Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 19-23 Nisan, Kuşadası/İzmir, (2000)
Tez:
Ulusal-
38) "The Importance of Urinary glycosaminoglycan Levels for Early Diagnosis of Nephropathy in Noninsülin-dependent Diabetes Mellitus” The , 1999", Mekik, H., N. Mete, M. Özden, B. Işık, M. Bahçeci,, , First International Biosciences Days and The First Congress of ,Balkan Association of Biosciences XVth National Congress of Biochemistry Clinical Laboratory Automation Symposium-II, 20-24 April, Antalya, (1999)
Tez:
Uluslararası-
39) "Yaşlanmada Lipid Peroksidasyon ve Antioksidanlar” ", Uzun A., D. Akaydın, H. Maral, M. Özden,, , The First International Biosciences Days and The First Congress of Balkan Association of Biosciences XVth National Congress of Biochemistry Clinical Laboratory Automation Symposium-II, 20-24 April, Antalya,, (1999)
Tez:
Uluslararası-
40) "“Malign Mezotelyomanın Teşhisinde Plevra Hiyaluronik Asit Konsantrasyonu” ", Özden M., B. Işık, L. Erdinç, H. Kaya, C. Özcan, , , The First International Biosciences Days and The First Congress of Balkan Association of Biosciences XVth National Congress of Biochemistry Clinical Laboratory Automation Symposium-II, 20-24 April, Antalya,, (1999)
Tez:
Uluslararası-
41) "Gebeliğin Lipidler Üzerine Etkisi", Özden M., A. Göçmen, N. Canoruç, M. Azıer, F. Sezer,, , Biyokimya Derneği Ateroskleroz Sempozyumu,19-20 Mart, İzmir, (1999)
Tez:
Ulusal-
42) "Adenosine Deaminase Activity in Diagnosis of Tuberculous Ascites", Özden M., B. Işık, H. Mekik, L. Erdinç, A. Kaplan, F. Canoruç,, , National Biochemistry Congress, 26-30 March, Antalya, (1996)
Tez:
Ulusal-
43) "“Vitamin E, Vitamin E İndeksleri ve Lipidlerin Yaşa Bağlı Değişiklikleri”, ", Akaydın D., A. Uzun, H. Maral, M. Özden,, , Biyokimya Derneği Ateroskleroz Sempozyumu, 19-20 Mart, İzmir, (1996)
Tez:
Ulusal-
44) "The Erythrocyte Zinc Protoporphyrin Levels in Lead Poisining and Iron Deficiency Anemia”, ", Mete N., N. Aydeniz, M. Özden,, , 12th National Congress of Biochemistry, 13-16 April, İstanbul, (1994)
Tez:
Ulusal-