26 Ağustos 2019 | Pazartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "“Dilate Kardiyomiyopatili Hastaların hangisinde sol atriyal spontan ekokontrast gelişir? ”", Kozdağ, G., A. Vural, M. Özden, T. Şahin, D. Ural, A. Ağaçdiken, G. Kahraman, T. Kılıç, E. Ural, B. Komsuoğlu , Türk Kardiyoloji Dern Arş,, 33,, 2-9, , (2005)
Tez:
-
2) " “Maternal Plasma Fibronectin Levels as a Predictor for Preterm Delevery”", Yücesoy G., M. Özden, İ. Yücesoy, J. Dal, H. Maral, M. Göktan,, Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine,, 10(1), , 10-12,, (2004)
Tez:
-
3) " “Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Sessiz Miyokard İskemisi ile Aort Kapak Sklerozu Arasındaki İlişki”", Şahin T., D. Ural, F. Berk, E. Ural, A. Ağaçdiken, G. Kahraman, A. Vural, M. Özden, H. Demir, C. Aktolun,, Türk Kardiyol Dern Arş,, 31,, 29-34, (2003)
Tez:
-
4) "“Are Androgen Levels High in Preeclampsia” ", Yücesoy G., H. Maral, M. Özden, İ. Yücesoy, A. Çorakçı, S. Özeren , Zeynep Kamil Tıp Bülteni,, 34(2), , 25-29 , (2003)
Tez:
-
5) "“Influence of Acute Ethanol Administration on Hepatic Oxidant-Antioxidant System in the Rat”", Tulubas F, Ozden M, Cetinalp P, Yalcin B, Kiziler AR, Barutcu B., International Medical Journal., 10(3), , 209 – 212 , (2003)
Tez:
-
6) " “Koroner Arter Hastalığı Olan Kişilerde Plazma Fibrinojen, Antitrombin III ve Serum Lipid Düzeyleri”", Çetinalp P., M. Özden, H. Maral, B. Sönmez,, T Klin Med Sci,, 21,, 483-487 , (2001)
Tez:
-
7) " “Gebeliğin Serum Lipid Düzeyleri Üzerine Etkisi”", Özden M., A. Göçmen, N. Canoruç, M. Azıer, F. Sezer,, Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi, 5(3),, 79-82 , (2001)
Tez:
-
8) " “Lipid Peroxidation and Antioxidants of Blood Plasma in Intrauterine Growth Restriction”", Akaydın D., G. Yücesoy, M. Özden, A. Tuğran, İ. Yücesoy,, Turkish Bulletin of Gynecology and Obstetrics, 10(2), , 64-71 , (2001)
Tez:
-
9) "“Intrauterine Growth Restriction and Measures Of Lipid Metabolism: Association Between Maternal And Fetal Metabolic Status”", Akaydın D., G. Yücesoy, M. Özden, A. Tuğran, A. Çorakçı, İ.Yücesoy, , Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine,, 7(2), , 90-95 , (2001)
Tez:
-
10) " “Hemodiyaliz, Periton Diyalizi ve Antioksidan Tedavinin Oksidan ve Antioksidan Durum Üzerine Etkileri” ", Kalender B., H. Maral, MS. Erdoğan, M. Özden, A. Yılmaz,, Klinik Gelişim, , 14,, 11-14 , (2001)
Tez:
-
11) " “Tip II Diabetes Mellitusta Erken Nefropati Tanısında İdrar Glukozaminoglikan Düzeylerinin Önemi”", Mekik H., N. Mete, M. Özden, B. Işık, M. Bahçeci,, Turkish Journal of Biochemistry,, 24(4), , 23-28 , (1999)
Tez:
-
12) "“Adenosine Deaminase Activity in Diagnosis of Tuberculous Ascites”", Özden M., B. Işık, L. Erdinç, H. Mekik, A. Kaplan, F. Canoruç, , Tur J Med Sci, 27,, 247-249 , (1997)
Tez:
-
13) " “Plevral Effuzyonların Ayırıcı Tanısında Kolesterol ve Trigliseritlerin Önemi”", Işık B., L. Erdinç, M. Özden, C. Özcan,, Dicle Tıp Dergisi, , 23(1),, 113-118 , (1996)
Tez:
-
14) " “Kurşun Zehirlenmesinde Eritrosit Çinko Protoporfirin Düzeyi”", Mete N., N. Aydeniz, M. Özden,, Dicle Tıp Dergisi,, 22(2/B), , 89-94 , (1995)
Tez:
-
15) " “Siroz ve GIS Kanserlerde Asit Sıvısındaki Laktat Dehidrojenaz Düzeylerinin Tanıdaki Önemi”, ", Canoruç N., F. Canoruç, R. Çiçek, G. Ulak, M. Özden,, Gastroenteroloji,, 5(2), , 168-169 , (1994)
Tez:
-
16) " “Aterosiklerotik Kalp Hastalığı, Kronik Böbrek Yetmezliği ve Karaciğer Sirozunda Serum Lipid Fraksiyonlarının İncelenmesi” ", Çolpan L., M. Özden, S. Toktaş,, Biyokimya Dergisi, 19(3), , 41-51 , (1994)
Tez:
-
17) " “Akut Miyokard Enfaktüslü Hastalarda Serum Sodyum, Potasyum, Klorür, Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum, Çinko, Bakır Düzeyleri ve Aralarındaki İlişkiler”", Çolpan L., N. Demirel, B. Işık, C. Turgut, M. Özden,, Dicle Tıp Dergisi, 20(1),, 7-14 , (1993)
Tez:
-