23 Ekim 2019 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) " “Psödoeksfoliasyonlu ve primer açık açılı glokomlu hastalarda homosistin düzeyleri”, ", Altıntaş Ö., H. Maral, N. Yüksel, VL. Karabaş, MÖ. Dillioğlugil, Y. Çağlar,, , 38.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim, Antalya, , , (2004)
Tez:
Ulusal-
2) ",”Nervus Vagus Stimulasyonunun Geçici Orta Serebral Arter İskemisinde İnfarkt Alanı, Nörolojik Skorlama ve Oksidan-Antioksidan Sistemler Üzerine Etkileri”, ", Ekici F., H. Maral, A. Karson, MÖ. Dillioglugil, N. Ateş, , 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 31 Ağustos- 3 Eylül, Konya, , , (2004)
Tez:
Ulusal-
3) " “Investigation of Serum Fraction in Chronic Renal Failure, Atherosclerotic Heart Disease and Liver Cirrhosis”, (1994) ", Çolpan L., M. Özden, S. Toktaş,, , 12th National Congress of Biochemistry, 13-16 April, İstanbul,, , , (1994)
Tez:
Ulusal-