7 Aralık 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "The effects of vagal nerve stimulation in focal cerebral ischemia and reperfusion model. . 2013;23(4):451-7", Ekici F, Karson A, Dillioglugil MO, Gurol G, Kir HM, Ates N., Turk Neurosurg, 23(4), :451-7, (2013)
 • "Blood and tissue nitric oxide and malondialdehyde are prognostic indicators of localized prostate cancer", Dillioglugil MO, Mekık H, Muezzinoglu B, Ozkan TA, Demir CG, Dillioglugil O., Int Urol Nephrol, 44(6), 1691-6, (2012)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "“Dilate Kardiyomiyopatili Hastaların hangisinde sol atriyal spontan ekokontrast gelişir? ”", Kozdağ, G., A. Vural, M. Özden, T. Şahin, D. Ural, A. Ağaçdiken, G. Kahraman, T. Kılıç, E. Ural, B. Komsuoğlu , Türk Kardiyoloji Dern Arş,, 33,, 2-9, , (2005)
 • " “Maternal Plasma Fibronectin Levels as a Predictor for Preterm Delevery”", Yücesoy G., M. Özden, İ. Yücesoy, J. Dal, H. Maral, M. Göktan,, Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine,, 10(1), , 10-12,, (2004)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • " “Psödoeksfoliasyonlu ve primer açık açılı glokomlu hastalarda homosistin düzeyleri”, ", Altıntaş Ö., H. Maral, N. Yüksel, VL. Karabaş, MÖ. Dillioğlugil, Y. Çağlar,, , 38.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim, Antalya, , , (2004)
 • ",”Nervus Vagus Stimulasyonunun Geçici Orta Serebral Arter İskemisinde İnfarkt Alanı, Nörolojik Skorlama ve Oksidan-Antioksidan Sistemler Üzerine Etkileri”, ", Ekici F., H. Maral, A. Karson, MÖ. Dillioglugil, N. Ateş, , 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 31 Ağustos- 3 Eylül, Konya, , , (2004)
Devamı »

Dersler

 • Organik ve Temel Biyokimya, Temel Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Organik ve Temel Biyokimya, Temel Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Biyokimyada Araştırma Teknikleri II, Temel Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »

Projeler

 • Sıçanlarda Cisplatin İle İndüklenmiş Yapısal Kromozom Aberasyonları Ve Lipit Peroksidasyonu Üzerine Vitamin A Ve E’nin Koruyucu Etkisi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2003)
 • Kronik Böbrek Yetmezliğinde E, A ve D Vitaminlerinin Lipid Peroksidasyonu ve Nitrik Oksit Düzeylerine Etkisi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2003)
 • İskelet Kası İskemi Reperfüzyon Hasarında Klopidogrelin Önemi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2003)
Devamı »