26 Ağustos 2019 | Pazartesi
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2008 | Tez Konusu: MESANE KANSERLİ HASTALARDA DOKU MALONDİALDEHİT, NİTRİK OKSİT, SÜPEROKSİT DİSMUTAZ, GLUTATYON DÜZEYLERİNİN ÖNEMİ
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: CENNET GÜR ALDEMİR
Diğer Danışman: | Durum:
2 ) 2002 | Tez Konusu: “Mikroalbüminürisi Olan Tip 2 Diabetli Hastalarda Lipid Profili, Oxidan-Antioxidan Durum ve Homosistein Düzeyleri”
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Dr. Gülsen Özdemir
Diğer Danışman: | Durum:
3 ) 2001 | Tez Konusu: “Akut Etanol Alımının Karaciğer Lipit Peroksidasyonuna Etkisi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Feti Tülübaş
Diğer Danışman: | Durum:
4 ) 2001 | Tez Konusu: “Egzersizin Lipoprotein Oksidasyonu ve Antioksidan Durum Üzerine Etkisi”
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Dr. Vildan Polat
Diğer Danışman: | Durum:
5 ) 2000 | Tez Konusu: ”Kronik Böbrek Yetmezliğinde Lipoprotein Oksidasyonu, Oksidan ve Antioksidan Durum”
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Dr. Hale Maral
Diğer Danışman: | Durum: