7 Aralık 2019 | Cumartesi
 

Eğitim Bilgileri:

Doktora Tez: MALİGN MEZOTELYOMA TANISINDA PLEVRA HİYALURONİK ASİT KONSANTRASYONUNUN ÖNEMİ
Danışman: BİRGÜL IŞIK
Alan: Biyokimya
Üniversite: DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA AD.
Tarih: 1994 - 1997
Yüksek Lisans Tez: ADENOZİN DEAMİNAZ’IN TÜBERKÜLOZ PERİTONİT ve DİĞER NEDENLERLE OLUŞAN ASİTİN AYIRICI TANISINDAKİ ÖNEMİ
Danışman: ABDURRAHMAN KAPLAN
Alan: Biyokimya
Üniversite: DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA AD.
Tarih: 1991 - 1994
Lisans : Kimya
Üniversite: DİCLE ÜNİVERSİTESİ , FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tarih: 1987 - 1991