20 Mayıs 2019 | Pazartesi
 

Araştırma Alanları Bilgileri:

TÜBİTAK ARBİS Kodları:
Birinci Derecede Araştırma Alan(lar)ı: Lipit peroksidasyon, NO, Antioksidanlar, Vitaminler
İkinci Derecede Araştırma Alan(lar)ı: Spektrofotometrik yöntemler, ELISA yöntemleri, Hormonlar, Lipitler, Proteinler, Karbonhidratlar
Üçüncü Derecede Araştırma Alan(lar)ı: HPLC, Saflaştırma yöntemleri