25 Ağustos 2019 | Pazar
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "The evaluation of the levels of histology self-efficacy beliefs of students of dentistry faculty. ", Aytekin, Aysegul; Osmani, Liridona Adili; Aytekin, Mehmet Hamdi; Yazir, Yusufhan; Yilmaz, Melda Yardimoglu., ERPA International Congresses on Education (ERPA) Location: Sarajevo, BOSNIA & HERCEG Date: JUN 02-04, 2016 Sponsor(s): ERPA ERPA INTERNATIONAL CONGRESSES ON EDUCATION 2016 (ERPA 2016) Book Series: SHS Web of Conferences Volume: 31; DOI: 10.1051/shsconf/20163101013. http://www.shs-conferences.org/about-the-journal, 31, Article Number: UNSP 01013, (2016)
Tez:
2) "Metaphors About Histology Education in Medical Students", Ayşegül AYTEKİN, Mehmet Hamdi AYTEKİN, Yusufhan YAZIR, Kübra KAVRAM, Rabia TAŞDEMİR, Hümeyra Selenay FURAT RENÇBER, Melda YARDIMOĞLU YILMAZ, The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET); The Turkish Online Journal of Educational Technology(Endeks: ERIC).Special issue for INTE 2015. http://www.tojet.net/volumes/v14i2.pdf, September 2015, Special Issue for INTE 2015; ISSN: 2146-57242, 352-356, (2015)
Tez:
3) "Protective effects of pentoxifylline on the seminiferous tubules morphology in smoking rats", Levend Ozkan, Melda Yardimoglu*, Cuneyd Ozkurkcugil, Pelin Costur, Hasan Yilmaz, Tonguc Isken, WebPub Journal of Medical Research; Available online at http://www.researchwebpub.org/wjmr Copyright © 2013 Research WebPub, 1(1), 1-7, (2013)
Tez:
4) "Light and Electron Microscopic Examinations in the Hippocampus of the Rat Brain Following PTZ-Induced Epileptic Seizures ", Melda YARDIMOGLU1* Gul ILBAY2 Sibel KOKTURK3 Funda Durmaz ONAR4 Deniz SAHIN2 Faruk ALKAN3 Hakki DALCIK1, Journal of Applied Biological Sciences 1(3):97-106, 2007. ISSN:1307-1130, 1(3), 97-106, (2007)
Tez:
5) "Hipoksik Yenidoğan Sıçanların Solunum Sistemi Morfolojisi ve Nöroendokrin Hücrelerin Histokimyasal Olarak Işık Mikroskopik Düzeyde İncelenmesi", Pelin COŞTUR, Melda YARDIMOĞLU, Hakkı DALCIK, Kocaeli Üniversitesi BAP Kitapçığı, BPAB-2003/014, , (2007)
Tez:
6) "Deneysel Hipoksik İskemik Ensepalopati Modelinde Tiroid Hormonu ve Eritropoetin Tedavisinin Apopitoz Üzerine Etkisi", Erdem GÖNÜLLܹ, Melda YARDIMOĞLU², Ayşe Sevim GÖKALP¹, Kocaeli Üniversitesi Bilinmsel Araştırmalar Projeleri Kitapçığı, 2007, BABP – Proje No: 2004/038, (2007)
Tez:
7) "Histological effects of ethanol and protective effects of vitamin E on the morphology of seminifetous tubules in mice. ", Yardimoglu M and Misirlioglu D, Anatolian Jornal of Medicine (Anadolu Tıp Dergisi), 3 (3), 147-154, (2001)
Tez:
8) "Histopathological effects of cholesterol and protective effects of vitamin E and selenium on the morphology of rat liver.", Gonca S, Ceylan S, Yardımoğlu M, Dalçık H, Yumbul Z, Köktürk S, Filiz S., Turkish Jornal of Medical Science, 30 (6), 551-555, (2000)
Tez:
9) "Effects of a combined oral contraceptive on the endocrine organs: II. Histopathological effects on the adrenal glands.", Yardımoğlu M, Özbilgin S, Gurbuz Y., Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research, 18(3), 114-120, (2000)
Tez:
10) "Effects of a combined oral contraceptive : Histopathological effects on the thyroid glands of Mice", Yardımoğlu M, Özbilgin S., Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research, 18 (2), 73-78, (2000)
Tez:
11) "Farklı tespit solusyonlarıyla perfüzyon ve immersiyon tespit yöntemlerinin değişik dokularda ışık mikroskobik düzeyde karşılaştırılması", Köktürk S, Ceylan S, Yardımoğlu M, Dalçık H, Gonca S., Genel Tıp Dergisi, (4): 135-139; 1999, (4), 135-139, (1999)
Tez:
12) "İnsan Mide Mukozasının Erken ve Geç Fetal Gelişim Sürecindeki Histokimyasal Özellikler. ", Ceylan S, Yeğinoğlu G, Yardımoğlu M, Köktürk S., Kocaeli Üniv. Tıp Fak. Dergisi, 2 (2), 12-15, (1997)
Tez:
13) "Parafin Kesit Tekniğinde Doku Takibi. ", Yardimoglu M, Uludağ Üniv.Tıp Fak.Dergisi, 1-2-3, 117-118, (1996)
Tez:
14) "Kombine Bir Oral Kontraseptif'in Farelerin Genital Kanalı Üzerine Etkileri. ", Özbilgin S, Yardımoğlu M, Karaca AR, Trakya Üniv. Tıp Fak. Dergisi, 13 (3), 53-58, (1996)
Tez:
15) "PAS Tekniği", Yardimoglu M, Uludağ Üniv. Tıp Fak.Dergisi, 1-2-3, 115-116, (1996)
Tez:
16) "The effect of intratubal methotraxate on tubal-ovarian morphology in the rabbit", Uncu, G., S. Ozuysal, H. Ozan, M. Yardımoglu, A. Esmer, Gynecol Obstet Reprod Med, 2, 221-23, (1996)
Tez:
17) "Ovaryumda Follikuler Atrezi", Yardimoglu M, Uludağ Üniv. Tıp Fak. Dergisi., 1-2-3, 127-129, (1995)
Tez:
18) "Metakromazi", Yardimoglu M, Uludağ Üniv. Tıp Fak. Dergisi, 1-2-3, 117-119, (1995)
Tez:
19) "Etanolün Karaciğer Morfolojisi Üzerine Etkisi ve E -Vitamininin Koruyucu Rolu", Misirlioglu D ve Yardimoglu M, Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni, 11(3), 121-130, (1995)
Tez:
20) "Düşük Dozlu Bir Oral Kontraseptifin Ovaryum Üzerine Etkileri. ", Yardimoglu M, Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni, 11(1-2), 71-78, (1995)
Tez:
21) "Ethinyl Estradiol ve Desogestrel'in Sıçan Tiroid Bezleri Üzerine Histopatolojik Etkileri. ", Yardimoglu M ve Misirlioglu D, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1-2-3, 57-59, (1995)
Tez:
22) "Ethinyl Estradiol ve Desogestrel’in Sıçanlarda Ovaryum Üzerine Etkileri: I. Histolojik Değişiklikler.", Yardimoglu M, Uludağ Üniv. Tıp Fak. Dergisi, 2-3, 129-132, (1994)
Tez:
23) "Oral Kontraseptif Bir İlacın Sıçanlarda Ovaryum Ağırlıkları Üzerine Etkileri. ", Yardimoglu M, Uludağ Üniv. Tıp Fak. Dergisi, 2-3, 125-127, (1994)
Tez:
24) "Ethinyl Estradiol ve Desogestrel'in Meme Bezleri üzerine Histopatolojik Etkileri ", Yardimoglu M, Misirlioglu D, Ozmen O, Trakya Üniv. Tıp Fak. Dergisi, 11(1-2-3), 167-175, (1994)
Tez:
25) "Ethinyl estradiol ve desogestrel'in adrenal bezler üzerine histopatolojik etkileri. ", Yardimoglu M ve Misirlioglu D. , Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2-3 , 2-3, 121-124, (1994)
Tez:
26) "Sican tiroid bezinin innervasyonu", Yardimoglu M, Uludağ Üniv. Tıp Fak. Dergisi, 15(3), 525-532, (1988)
Tez: