24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Investigation of the Protectıve Effect on the Rat Lung Tissue of Enoxaparin and Ticagrelor Pretreatment Against Ischemıa-Reperfusion Injury", Melda Yardimoglu, Yusufhan Yazir, Selenay Furat Rençber, Kubra Kavram, Orhan Findik, Atike Tekeli Kunt, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Abstract Book, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences www. EurasianBioChem.org, , 541, (2018)
Tez:
Uluslararası
2) "Vücut Kitle İndekslerine Göre Normal, Fazla Kilolu, Obez IVF Kadın Hastaların Yumurta Toplama İşlemi(OPU) Sonrası Granüloza Hücrelerinde Leptin, Ghrelin İmmunfloresan Ekspresyonlarının İncelenmesi Ve Gebelik Durumu İle İlişkisinin Araştırılması (S.65)", Elif Gelenli Dolanbay, Melda Yardımoğlu Yılmaz, Birol Vural, Murat Kasap, Ahmet Yiğit Çakıroğlu, Cell & Tissue Biology Research Turkish Histology and Embryology Association (Official Publication of the Turkish Society of Histology and Embryology) www.ctbiol.com , 14th National Histology and Embryology Congress, Volume 6 / 2018 Supplement, 141-143, (2018)
Tez:
Ulusal
3) "Vücut Kitle İndekslerine Göre Gruplandırılan Kadın IVF Hasta Gruplarında Granüloza Hücrelerinde Adiponektin ve Tümör Nekroz Faktör-Alfa (TNFα) İmmünreaktivitesinin İncelenmesi ve Gebelik Durumu ile İlişkisinin Araştırılması (S.73)", Elif Gelenli Dolanbay, Melda Yardımoğlu Yılmaz, Birol Vural, Murat Kasap, Gözde Yazıcıoğlu Kaya, Emek Doğer, Cell & Tissue Biology Research Turkish Histology and Embryology Association (Official Publication of the Turkish Society of Histology and Embryology), 14th National Histology and Embryology Congress, Volume 6 / 2018 Supplement, 152-154, (2018)
Tez:
Ulusal
4) "DENEYSEL ALKALİ YANIK MODELİNDE MATRİKS REJENERASYON AJANI VE KORNEAL CROSSLİNKİNG İŞLEMİNİN İNFLAMASYON, NEOVASKÜLARİZASYON VE ÜLSERASYON MEKANİZMALARI ÜZERİNE KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI.", Enes KESİM, Dilara PİRHAN, Nurşen YÜKSEL, Melda YARDIMOĞLU YILMAZ, Gözde BIÇAKLIOĞLU, Selenay FURAT RENÇBER, Kongre Program Broşürü, TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 52.ULUSAL KONGRESİ, , , (2018)
Tez:
Ulusal-
5) "Deneysel Alkali Yanık Modelinde Amnion Zarı Transplantasyonu ve Kollajen Crosslinking Tedavisinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması ve Proteomik Analizi", Sevgi Subaşı, Özgül Altıntaş, Melda Yardımoğlu, Murat Kasap, Nil Güzel, Yusufhan Yazır, Selenay Rençber, Süleyman Karaman, Kübra Kavram,Gürler Akpınar., Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongre Kitabı, 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, SS-KO 11, , (2016)
Tez:
Ulusal
6) "Ticagrelor Attenuates Apoptosis Of Lung and Myocardial Cells Induced By Abdominal Aorta Ischemia Reperfusion In A Rat Model.", Orhan Fındık, Seda Güleç Yılmaz, Yusufhan Yazır, Melda Yardımoğlu, Ufuk Aydın, Selenay Furat Rençber, Kübra Kavram, Canan Balcı, Atike Tekeli Kunt, Turgay İşbir, , 12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, March 10-13, www.uccvs2016.org, http://www.abstractagent.com., , 12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, March 10-13, www.uccvs2016.org, Antalya, TURKEY., , , (2016)
Tez:
Uluslararası
7) "Karaciğer Hücre Apopitozu Durdurulabilir mi? Hayvan Modelinde Ticagrelor Kullanımı ve Etkisi.", Göktuğ Şirin (1), Melda Yardımoğlu Yılmaz (2), Yusufhan Yazır (2), Orhan Fındık (3), Mesut Sezikli(4), Sarpel Gürbüz (5), Ömer Şentürk (1), Sadettin Hülagü(1), Turgay İşbir (6), 33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Kongre kitabı., 33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 22-27 Kasım 2016, Antalya, Türkiye. , www.ugh2016.org, , (2016)
Tez:
Ulusal
8) "Clean energy and human health (Temiz Enerji ve İnsan Sağlığı)", Melda Yardımoğlu, Halime Ataş, Abdurrahim Fidan, Umut Karadağ , International Energy and Security Congress Proceedings Book, ISBN: 978-605-4158-30-0; 23-24 September 2014 (Editors: Prof. Dr. Hasret Çomak and Reserch Assistant Mehlika Özlem Ultan), V. Uluslararası İlişkiler Kongresi Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi , 2, 1134-1142, (2014)
Tez:
Uluslararası
9) "Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında Eğitim ve Öğretim (Education and Training in Department of Histology-Embryology)", Melda Yardımoğlu, Yusufhan Yazır, Elif Gelenli, III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (The third intrenational congress of educational research) Bildiri Kitrapçığı, 318, III. Uluslararsı Eğitim Araştırmaları Kongresi (The third international congress of educational research); Eğitim Araştırmaları Kongresi Kitapçığı; ISBN: 978-605-60682-4-9 , , 77, (2011)
Tez:
Uluslararası
10) "Sağlık Bilimlerinde Araştırma Projeleriyle Öğrenim (Education through Research Projects in Health Sciences)", Yusufhan Yazır, Melda Yardımoğlu, Begüm Alyürük, Elif Gelenli, III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (The third intrenational congress of educational research) Bildiri Kitrapçığı,323 , III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (The third international congress of educational research); Eğitim Araştırmaları Kongresi Kitapçığı; ISBN: 978-605-60682-4-9 , , 77, (2011)
Tez:
Uluslararası
11) "Sağlık Bilimlerinde Yaşam Boyu Eğitim ve Öğrenim (Longlife Training and Learning in Health Sciences)", Melda Yardımoğlu, Gözde Yazıcıoğlu, Elif Gelenli, III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (The third intrenational congress of educational research) Bildiri Kitrapçığı, 346, III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (The third intrenational congress of educational research); Eğitim Araştırmaları Kongresi Kitapçığı; ISBN: 978-605-60682-4-9 , , 77, (2011)
Tez:
Uluslararası
12) "Akustik travma sonucu gelişen işitme kayıplarında intratimpanik yol ile uygulanan deksamethazon, n-asetil sistein ve pirasetam bileşiklerinin tedavi etkinliklerinin karşılaştırılması. ", Elif Gelenli, Efser Can, Yusufhan Yazır, Melda Yardımoğlu, Gürkan Keskin, X.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi Bildiri Kitapçığı; Cell & Tissue Biology Research., X.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Çeşme-İzmir , 2:1 (S), T-12; ISSN:1309 2375, (2010)
Tez:
Ulusal
13) "Sıçanlarda cisplatin ile oluşturulan ototoksisiteye karşı intratimpanik yolla uygulanan memantin, pirasetam ve deksametazon tedavilerinin etkinliklerinin karşılaştırılması. ", Yusufhan Yazır, Murat Topdağ, Elif Gelenli, Melda Yardımoğlu, Emre Üstündağ., X.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi Bildiri Kitapçığı. , X.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (17-20 Mayıs 2010), Çeşme-İzmir. , 2 :1, Cell & Tissue Biology Research, T-34, (2010)
Tez:
Ulusal
14) "Kontrollü Overyen Stimulasyon Uygulanmış Sıçanlarda Sildenafil Sitratın Endometriyum ReseptivitesindeLIF ve Aktin Ekspresyonları Üzerine Etkisi", Pelin Coştur Bıyıksız, Serdar Filiz, Birol Vural, Elif Gelenli, Süreyya Ceylan, Melda Yardımoğlu Yılmaz, Süheyla Gonca, Hakkı Dalçık, II.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi Bildiri ve Özet Kitabı, II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Sözlü bildiri, Antalya, 245, (2009)
Tez:
Ulusal
15) "Sigaraya maruz kalan sıçanların böbreklerinde Pentoksifilin'in koruyucu etkisinin incelenmesi. ", Cuneyd Ozkurkcugil, Melda Yardımoglu, Sibel Kokturk. , 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Kitapçığı (Uluslararası Katılımlı), 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), , , (2009)
Tez:
Ulusal
16) "Testis torsiyonunda IGF-I ile tedavi edilen sıçanlarda vimentin immünoreaktivitesi. ", Yardımoğlu M, Özkürkçügil C, Costur P, Dalçık H., VIII.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongre kitapçığı, 10-14 Haziran 2006, Malatya. , VIII.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, 10-14 Haziran 2006, Malatya. , , , (2006)
Tez:
Ulusal
17) "Tek ve tekrarlayan dozlarda pentylenetetrazol (PTZ) ile uyarılan epileptik nöbetlerden sonra sıçan beyninde nöron spesifik enolaz (NSE) immunohistokimyası. ", Yardımoglu M, İlbay G, Dalcık C, Dalcık H, Şahin D, Ateş N., Neuroanatomy 2006; Vol 5, Suppl. 1, p.23. 5nd National Congress of Neuroscience (V.Ulusal Sinirbilimleri Kongresi), April 10-14, 2006, Zonguldak. , Neuroanatomy 2006; Vol 5, Suppl. 1, p.23. 5nd National Congress of Neuroscience (V.Ulusal Sinirbilimleri Kongresi)., , , (2006)
Tez:
Ulusal
18) "Sıçanlarda epileptik nöbetleri takiben hippockampusta ışık ve elektron mikroskobik incelemeler. ", Yardımoglu M, İlbay G, Kökturk S, Durmaz Onar F, Şahin D, Alkan F, Dalçık H., Neuroanatomy 2006; Vol 5, Suppl. 1, p.23. 5nd National Congress of Neuroscience (V.Ulusal Sinirbilimleri Kongresi), April 10-14, 2006, Zonguldak. , 5nd National Congress of Neuroscience (V.Ulusal Sinirbilimleri Kongresi)., , , (2006)
Tez:
Ulusal
19) "Hipoksik iskemik hasar sonrası magnezyum sulfat tedavisinin nöron koruyucu etkisinin Nissl boyanması ve Nöron-Spesifik Enolaz (NSE) immünohistokimyası ile incelenmesi. ", Yardimoglu M, Turker M, Coştur P, Tugay M, Gökalp AS, Dalcik H. , Neuroanatomy 2006; Vol 5, Suppl. 1, p.23. , 5nd National Congress of Neuroscience (V.Ulusal Sinirbilimleri Kongresi), April 10-14, 2006, Zonguldak. , 5, 23, (2006)
Tez:
Ulusal
20) "Hipoksi sonrası linoleik asit tedavisinin koruyucu etkileri: histokimyasal ve Nöron-Spesifik Enolaz (NSE) immünohistokimyasal incelemeler. ", Yardımoğlu M, Yazır Y, Basım B, Tugay M, Türker G, Gökalp AS, Dalçık H., Neuroanatomy 2006; Vol 5, Suppl. 1, p.23. , 5nd National Congress of Neuroscience (V.Ulusal Sinirbilimleri Kongresi), April 10-14, 2006, Zonguldak. , , , (2006)
Tez:
Ulusal
21) "Sıçanlarda harmalinle oluşturulan tremor üzerine memantin’in etkisi. ", Karson A, İşeri P, Akman Ö, Özdamar Ç, Yardımoğlu M, Ateş N. , Neuroanatomy 2006; Vol 5, Suppl. 1, p.22. , 5nd National Congress of Neuroscience (V.Ulusal Sinirbilimleri Kongresi), April 10-14, Zonguldak., 5, 22, (2006)
Tez:
Ulusal
22) "Histochemical investigatin of the pulmoner neuroendocrine cells (PNEC) in the newborn hypoxic rats." ", 5. Pelin Coştur Bıyıksız, Melda Yardimoglu , Hakki Dalcik: Histochemical investigatin of the pulmoner neuroendocrine cells (PNEC) in the newborn hypoxic rats. 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists. 7-10 September 2005, Kuşadası-Turkey. , 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists. , 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists. 7-10 September 2005, Kuşadası-Turkey. , , , (2005)
Tez:
Uluslararası
23) " The protective effect of Linoleic acid on Hypoxic-Ischemic Encephalopathy. ", Basım B, Gökalp AS, Yazır Y, Türker G, Yardımoğlu M, Tugay M. , Onüçüncü Ulusal Neonatoloji Kongresi (Uneko-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongre Kİtabı (www.uneko2005.org); SBY.31., Onüçüncü Ulusal Neonatoloji Kongresi (Uneko-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi. 13-17 Nisan 2005, Kayseri. , , 202, (2005)
Tez:
Ulusal-
24) "The effects of chronic ethanol treatment on the glial fibrillary acidic protein (GFAP) immunoreactivity in the adult rat optic nerve ", Gonca S; Filiz S; Dalcik C; Yardimoglu, M; Dalcik, H; Yazir, Y; Erden, BF , JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY & CYTOCHEMISTRY , 12th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, The University of California San Diego at La Jolla, California, USA. , 52 Supplement: 1, 23, (2004)
Tez:
Uluslararası-
25) "Posttreatment with magnesium sulfate and apoptosis. ", Türker G, Yardımoğlu M, Tugay M, Köksal N, Gökalp AS, Arısoy AE. , 2nd National Congress of Neuroscience, April 16-20, 2003, Bursa. , 2nd National Congress of Neuroscience, Bursa. , 2, 5-6, (2003)
Tez:
Ulusal
26) "Testis torsiyonunda germ hücrelerinin apoptosisi üzerine IGF-1 tedavisinin etkisi. ", Özkürkçügil C, Yardımoğlu M, Dalçık H, Erdoğan S, Gökalp A. , XXI. Gevher Nesibe Tıp Günleri (Kayseri), IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongre Kitabı, Sözlü bildiri 19, XXI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi, Kayseri., XXI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi, 16-18 Mayıs , Bildiri kitabı, ISBN-975-6478-05-05, (2003)
Tez:
Ulusal-
27) "Effects of chronic ethanol on the glial fibrillary acidic protein containing astrocytes in the optic nerve. ", Gonca S , Dalçık C, Dalçık H, Yardımoğlu M, Filiz S, Erden BF, Ceylan S., 1.Ulusal S inir Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, Eskişehir., 1.Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, 16-20 Mart, Eskişehir. , , , (2002)
Tez:
Ulusal-
28) " “Koledok obstrüksiyonu ile geliştirilen deneysel sirozda İnsülin benzeri growth faktör-I’ in etkisi”.", Cantürk N.Z.,Z.Cantürk, M. Özden, H. Dalçık ve M. Yardımoğlu., I. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, Özet Kitapçığı, 69, Ankara, 2002. , I. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. , , , (2002)
Tez:
Ulusal-
29) "An immunocytochemical study of insulin like growth factor-1 (IGF-1) in the placentae of intrauterine growth retarded human fetuses. ", Dalçık H, Yardımoğlu M, Vural B, Dalçık C, Filiz S, Gonca S, Köktürk S, Ceylan S. , XI International Congress of Histochemistry & Cytochemistry, , XI International Congress of Histochemistry & Cytochemistry, , , (2000)
Tez:
Uluslararası-
30) "Effects of chronic ethanol on the glial fibrillary acidic protein containing astrocytes: An immunocytochemical study. ", Dalçık H, Yardımoğlu M, Gonca S, Filiz S, Dalçık C, Erden BF, Ceylan S. , XI International Congress of Histochemistry & Cytochemistry , XI International Congress of Histochemistry & Cytochemistry, September 3-8 2000, York, UK., , , (2000)
Tez:
Uluslararası-
31) "Hücre Adhezyon Moleküllerinden Nöral Hücre Adhezyon Molekülü (Neural Cell Adhesion Molecule, N-Cam) ve Pan-Kaderin İmmunreaktivitesinin Erişkin Sıçan Dokularında Dağılımının İmmunositokimyasal Yöntemle İncelenmesi. ", Filiz S, Dalçık H, Yardımoğlu M, Ceylan S, Gonca S., V.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Kayseri. , V.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. , , , (2000)
Tez:
Ulusal-
32) "Fare Modelinde İntrakavernozal Enjeksiyon Tedavisi Sonrası Korpus Kavernozumun Histopatolojik Değerlendirilmesi. ", Turkan S, Yardımoğlu M, Çulha M, Soylu AG, Gürbüz Y, Gökalp A., Türk Üroloji dergisi Turkish Journal of Urology (O-7). , 16. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), İzmir. , , , (2000)
Tez:
Ulusal-
33) "Normal ve alkolik ergin rat beyininde Insulin Like Growth Factor-1 (IGF-1) lokalizasyonunun immunhistokimyasal olarak Karşılaştırılması. ", Filiz S, Dalçık C, Çolak T, Şahin M, Dalçık H, Özbek A, Yardımoğlu M., V.Anatomi Kongresi, Antalya. , V.Anatomi Kongresi, Antalya. , , , (1999)
Tez:
Ulusal-
34) "Kolesterolün Böbrek Dokusu Üzerinde Oluşturduğu Hasar ve Bu Hasara Karşı Vitamin E ve Selenyumun Koruyucu Etkisi. ", Gonca S, Ceylan S, Köktürk S, Dalçık H, Yardımoğlu M., XIV.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Bursa. , XIV.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Bursa. , , , (1999)
Tez:
Ulusal-
35) "Epilepside Beyin Hasarının Histolojik Olarak İncelenmesi. ", Yardımoğlu M, İlbay G, Öztürk D., V. Anatomi Kongresi, Antalya. , V. Anatomi Kongresi, Antalya. , , , (1999)
Tez:
Ulusal-
36) "Immunocytochemical localization of insulin like growth factor-1 (IGF-1) in human umblical cord. ", Dalçık H, Yardımoğlu M, Ceylan S, Vural B, Dalçık C, Köktürk S, Gonca S, Filiz S., 1.The Eleventh European Anatomical Congress, September 10-13 1998, Romania, Timisoara. , 1.The Eleventh European Anatomical Congress, September 10-13 1998, Romania, Timisoara. , , , (1998)
Tez:
Uluslararası-
37) "Ethinyl Estradiol ve Ethynadiol Diacetate’ın Meme Bezleri Üzerine Histopatolojik Etkileri. ", Yardımoğlu M, Özbilgin S, Karaca AR. , XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri I.Deneysel ve Klinik araştırma Kongresi ve “Workshop”u. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Manchester University School of Biological Sciences. , XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri I.Deneysel ve Klinik araştırma Kongresi ve “Workshop”u. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Manchester University School of Biological Sciences, UK., , , (1998)
Tez:
Ulusal-
38) "Değişik Organlarda Farklı fiksatiflerle İmmersiyon ve Vasküler Perfüzyon Tekniğinin Karşılaştırılması.", Köktürk S, Ceylan S, Yardımoğlu M, Dalçık H, Gonca S, Filiz S., XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri I.Deneysel ve Klinik araştırma Kongresi ve “Workshop”u. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Manchester University School of Biological Sciences. , VI. Gevher Nesibe Tıp Günleri I.Deneysel ve Klinik araştırma Kongresi ve “Workshop”u. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Manchester University School of Biological Sciences, UK, Kayseri. , , , (1998)
Tez:
Ulusal-
39) "Kombine Bir Oral Kontraseptif'in Farelerin Genital Kanalı Üzerine Etkileri. ", Özbilgin S, Yardımoğlu M, Karaca AR., XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri I.Deneysel ve Klinik araştırma Kongresi ve “Workshop”u. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Manchester University School of Biological Sciences, UK. , XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri I.Deneysel ve Klinik araştırma Kongresi ve “Workshop”u. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Manchester University School of Biological Sciences, UK, Kayseri. , , , (1998)
Tez:
Ulusal-
40) "Ethinyl Estradiol ve Ethynadiol Diacetate’ın Tiroid Bezleri Üzerine Histopatolojik Etkileri. ", Yardımoğlu M, Özbilgin S, Karaca AR., IV.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Diyarbakır. , IV.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi., , , (1998)
Tez:
Ulusal-
41) "İnsan Plasentasında İnsulin Benzeri Büyüme faktörü-1 (Insulin like Growth Factor-1); (GF-1)’in İmmunhistokimyasal Olarak Gösterilmesi. ", Dalçık H, Yardımoğlu M, Ceylan S, Vural B, Dalçık C, Köktürk S, Gonca S, Filiz S. , IV.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi., IV.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Diyarbakır. , , , (1998)
Tez:
Ulusal-
42) "Kolesterolün Karaciğer Dokusu Üzerinde Yaptığı Morfolojik Değişiklikler ve Bu Değişikliklere Vitamin E ve Selenyum Etkisi. S44 (s.44)", Gonca S, Ceylan S, Köktürk S, Dalçık H, Yardımoğlu M, Filiz S., IV.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 8-11 Eylül Diyarbakır. , IV.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi., , , (1998)
Tez:
Ulusal-