26 Ağustos 2019 | Pazartesi
 

Yönettiği veya Görevli Olduğu Proje Bilgileri:

 Proje AdıProje KoduDestekleyen 1Destekleyen 2SüreBaş.TarihiÇal.S.GörevOrtak YürütücüDurum
1)Diyabetik sıçan deney modelinde farklı tedavi yöntemlerinin karaciğer dokusu üzerine etkilerinin histolojik ve biyokimyasal yöntemlerle incelenmesiKOU-BAP 2017-60 HDKOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi12 Ay20184YürütücüDevam
2)Metotreksat Uygulanan Sıçanlarda Aposinin’in Testisler Üzerindeki Etkilerinin Biyokimyasal ve Histolojik Olarak İncelenmesi. KOU BAP/2015-59 HDKOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Ay20164YürütücüBitti
3)Atorvastatin’in diyabetik sıçan ovaryumları üzerinde etkilerinin incelenmesi2016/079KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi12 Ay20165YürütücüBitti
4)Dumlupınar Üniversitesi BAP (Aşil tendonu...) Ay2010DanışmanBitti
5)Akdeniz Üniversitesi BAP Ay2010DanışmanDevam
6)Endometriyal hücrelerin Ko- kültür ortamında embriyo varlığına verdikleri yanıtın immünohistokimyasal olarak incelenmesi. 2009/ Hızlı Proje kapsamında (2007-70)KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Ay20095YürütücüBitti
7)Dumlupınar Üniversitesi BAP (Cep telefonu elektromanyetiğinin sıçanlarda nöronal hasarı üzerine deneysel bir çalışma..) Ay20094DanışmanBitti
8)Bir Seri Otopside yaş ve cinsiyetin Aorta abdominalis ve ana dallarının duvar kompozisyonu ve morfometrisi üzerindeki etkilerinin araştırılması 2008/011KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri BirimiKocaeli Üniversitesi Ay20087Yardımcı AraştırmacıDevam
9)Sıçanlarda testis torsiyonu ile indüklenen apoptosiz üzerine insulin-like growth factor-1' in etkisi 2000/5KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi24 Ay20075Yardımcı AraştırmacıBitti
10)Ratlarda Sigaranın Böbrek, Testis,Mesane, Penis üzerine Apoptotik Etkisi ve Pentoksifilin ile bu etkinin Değerlendirilmesi2005/043KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Ay20054Yardımcı AraştırmacıBitti
11)Deneysel hipoksik iskemik ensefalopati modelinde tiroid hormonu ve eritropoetin tedavisinin değerlendirilmesi2004-38KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Ay2004Yardımcı AraştırmacıBitti
12)Hipoksik yenidoğan sıçanların solunum sistemi morfolojisi ve nöroendokrin hücrelerinin histokimyasal olarak ışık mikroskobik düzeyde incelenmesi 2003/14KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi24 Ay20033YürütücüBitti
13)Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Histoloji-Embriyoloji AD BAP DiğerDiğer Ay20032DanışmanBitti
14)Linoleik asidin hipoksik iskemik ensefalopatideki koruyucu etkisi2003-1KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Ay2003Yardımcı AraştırmacıBitti
15)Hiproksik Yeni Doğan Sıçanların Solunum Sistemi Morfoloji ve Nöroendokrin Histo-Kimyasal Olarak Işık Mikroskobik Düzeyde İncelenmesi2003/0014KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi12 Ay20033YürütücüBitti
16)Değişik Gruplardaki Termde İnsan Plasentasında IGF-1'in İmmunositokimyasal olarak İncelenmesi 1999/13KOÜ Araştırma Fonu24 ay Ay19997YürütücüBitti
17)PTZ ile indüklenen deneysel epilepsi oluşturulan sıçanlarda beyinde oluşan histolojik değişiklikler1999/9KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Ay19996YürütücüBitti
18)Alkolik sıçan beyninde Glial Fibrillary Acidic Protein .... 29KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Ay19987Yardımcı AraştırmacıBitti